Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.26.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 28 lutego 2012 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.         Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę   12.300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1, 3 do niniejszego zarządzenia.

2.         Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę   12.300 zł     

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.26.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2012 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

DOCHODY

 

  1. W dziale Pomoc społeczna, rozdziale Pozostała działalność zwiększa się dochody o kwotę   12.300 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o przyznaniu dotacji celowej na zadania zlecone. Pismo Nr FB-I.3111.28.2012.9 z dnia 03.02.2012r.

 

Ogółem dochody zwiększono o kwotę   12.300 zł

 

WYDATKI

  1. W dziale Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 1.335 zł. Przeniesienie spowodowane jest zmianą wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych Skarbu Państwa.
  2. W dziale Administracja publiczna , rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w ramach rozdziału kwoty +/- 1.000 zł.
  3. W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę      12.300 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami na kwotę +/- 1.621 zł. Przeniesienie wydatków między rozdziałami związane jest ze zwrotem do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych z tytułu zasiłku stałego.
  4. W dziale Kultura fizyczna dokonano przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami na kwotę +/- 2.877 zł.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę   12.300 zł

 

Dokonano zmian w n/w załącznikach:

 

Nr 3       „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2012 rok”

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.300 zł.

 

 

Załączniki: 

 

drukuj pobierz pdf