Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXVI/254/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda” i powołania jego kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu

Uchwała Nr XXXVI/254/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 25 marca 2009r.

w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda” i powołania jego kapituły oraz przyjęcia regulaminu konkursu.

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ogłasza się konkurs - „Moja piękna zagroda”.

§ 2. Powołuje się kapitułę konkursu, w składzie:
- Przewodniczący Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie,
- Dyrektor Rogozińskiego Centrum Kultury,
- przedstawiciel „Gazety Powiatowej”- patron medialny konkursu,
- pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,
- przedstawiciel Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego.
- Kustosz  w Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie,
- radny delegowany przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rogoźnie.

§ 3. Kapituła konkursu ocenia zgłoszone zagrody, na podstawie „Regulaminu Konkursu”, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe lub pieniężne.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się kapitule konkursowej oraz Burmistrzowi Rogoźna.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


REGULAMIN KONKURSU

„MOJA PIĘKNA ZAGRODA”

1. Warunki uczestnictwa:
a) udział w konkursie mogą wziąć właściciele i użytkownicy zagród wiejskich,
b) złożenie deklaracji udziału w konkursie( odbiór druków deklaracji u sołtysa lub w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Rogoźnie).

2. Kryteria oceny:
Komisja konkursowa podczas oceny zgłoszonych obiektów bierze pod uwagę i punktuje w skali 1-10 następujące kryteria:
- racjonalność rozplanowania i zagospodarowanie poszczególnych obiektów,
- stan i estetyka ogrodzenia,
- wystrój i ukwiecenie fasad budynków,
- zagospodarowanie ogrodu kwiatowego i warzywnego,
- zagospodarowanie terenu (żywopłot, kącik rekreacji i wypoczynku, ciekawe aranżacje, wkład pracy własnej).

3. Harmonogram konkursu:
a) zgłoszenie udziału w konkursie do dnia 15 maja danego roku u Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Rogoźnie,
b) ocena zagród przez kapitułę nastąpi w miesiącach czerwiec i lipiec, po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych osób,
c) ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas dożynek gminnych lub podczas sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4. Liczbę nagrodzonych pozostawia się do uznania kapitule konkursowej, w zależności od posiadanych środków na ten cel w danym roku.

5. Zwycięzca edycji ponownie może brać udział w konkursie po 3 latach.

 

drukuj pobierz pdf