Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Komunikat o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji pianki poliuretanowej w miejscowości Rogoźno

GRO.6220.5.2011

 

KOMUNIKAT

 

Na podstawie art. 38 ustawy Ustawa z 8 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje się do wiadomości, że w dniu 28 marca 2012 roku na wniosek Dendro Poland, ul. Magazynowa 4, 64-610 Rogoźno, działającego przez pełnomocnika Eko-Projekt Marek Benedykciński wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do produkcji pianki poliuretanowej w miejscowości Rogoźno, w gminie Rogoźno, na działkach o nr nr ewid. 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 8/5, 8/6, 9/4, 9/6, 9/8, 14/1, 14/5, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 20, 21/4, 21/5, 21/6, 21/7, 25, 2394/1.

 

Z aktami sprawy można zapoznać się w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia w tut. Urzędzie Miejskim, ul. Nowa 2, pokój nr 17 w godzinach urzędowania.

 

drukuj pobierz pdf