Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XX/154/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

UCHWAŁA NR XX/154/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 28 marca 2012 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z  póżn.  zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. Nr 52,  poz. 420 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie na 2013 rok.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf