Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku zmieniająca uchwałę Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania zamontowanych w roku 2012 dodatkowych punktów oświetlenia dr

Uchwała Nr XX/157/2012

Rady  Miejskiej w Rogoźnie

z  dnia 28 marca 2012 roku

 

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku w sprawie przekazania zamontowanych w roku 2012 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno.

 

Na  podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )  i art. 18 ust. 1 pkt. 3  ustawy  z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo  energetyczne  ( Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami )  Rada  Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się  § 1  uchwały Nr XVIII/145/2012  Rady  Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 roku, który otrzymuje brzmienie: „§ 1 Przekazuje się  nieodpłatnie umową darowizny do ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Górecka 1 dodatkowe  punkty oświetlenia drogowego zamontowane w 2012 roku  na  obwodach  stanowiących  własność Spółki w m. Jaracz zgodnie z załącznikiem do Uchwały”.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/157/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku.

 

Koszt zamontowanych dodatkowych punktów oświetlenia drogowego stanowi kwotę 4.735,50 zł  wg poniższego zestawienia obiektów:

 

Lp.

Wyszczególnienie

Ilość przewodów

AsXsn 2x16

mb

Ilość opraw OUS 70 W

szt.

Wartość

1.

Jaracz ze st. 02-679

396

2

3.505,50

2.

Jaracz ze st. 02-1325

50

1

1.230,00

 

Razem:

446

3

4.735,50

 

na majątek właściciela tj. ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

 

 

 

drukuj pobierz pdf