Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie o wydaniu decyzji Nr GPiM.6733.2.2012 z dnia 02.04.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej na terenie działek o nr ewid. 155/1, 113/1, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8 i 121

Data: 06.04.2012 r.

Nasz znak: GPiM.6733.2.2012

 

Ogłoszenie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam,  że na wniosek z dnia 26.01.2012 r.

Pani Agnieszki Przybylskiej –Sobkowiak,

która występuje z upoważnienia inwestora ENEA Operator Sp. z o.o.  ul. Strzeszyńska 58 60–479 Poznań udzielonego  pismem z dnia 23.01.2012 r.

 

wydana została decyzja Nr GPiM.6733.2.2012 z dnia 02.04.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie  sieci elektroenergetycznej na terenie działek o nr ewid. 155/1, 113/1, 120/5, 120/6, 120/7, 120/8 i 121 położonych w Rogoźnie.

 

Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile ul. Dzieci Polskich 26, 64-920  Piła, za pośrednictwem  Burmistrza Rogoźna, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

 

drukuj pobierz pdf