Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 13/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 26 marca 2012 roku o godz. 11.00 w świetlicach wiejskich w Gminie Rogoźno oraz o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 13/2012

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 26 marca 2012 roku o godz. 11.00 w świetlicach wiejskich w Gminie Rogoźno oraz o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

W I części obrad udział wzięli: radny A. Olenderski, radny Z. Hinz, radny H. Janus, radny M. Połczyński, radny P. Wojciechowski.

W II części posiedzenia brali udział radni zgodnie z listą obecności. Radny R. Kinach obecny od godz. 16.10. Radny R. Kinach, radny H. Janus, radny M. Połczyński i radny A. Nadolny uczestniczyli do godz. 18.50. Radny A. Jóźwiak i  uczestniczył do godz. 20.10.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która  stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

Pierwsza część obrad (wyjazdowa) – zwiedzanie przeznaczonych do remontu świetlic wiejskich w Gminie Rogoźno, godz. 11.00

 1. Otwarcie obrad.
 2. Zapoznanie się ze stanem technicznym świetlic wiejskich w Gminie Rogoźno:

a)    informacje i opinie Sołtysów jednostek pomocniczych Gminy Rogoźno,

b)    dyskusja. 

 

Druga część obrad (w miejscu)sala nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2, godz. 16.00

 1. Stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia KGFiR.
 4. Ponowne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo:

a)    wystąpienie przedstawiciela Pracowni Urbanistycznej „Plan 21”,

b)    dyskusja.

 1. Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie:

a)    wystąpienie Sekretarz Gminy Rogoźno,

b)    dyskusja.

 1. Współpraca Urzędu Gminy Rogoźno na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym na rzecz poprawy wizerunku i estetyki Gminy Rogoźno:

a)    wystąpienie Sekretarz Gminy Rogoźno,

b)    dyskusja. 

 1. Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.
 2. Wolne głosy i wnioski.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, iż stan techniczny świetlic został sfotografowany przez radnego H. Janusa i zostanie zaprezentowany uczestnikom posiedzenia Komisji.

Radny H. Janus zaprezentował fotografie poszczególnych świetlic w następującej kolejności:

1. świetlica wiejska w Garbatce.

Sołtys Sołectwa Garbatka K. Nikodem powiedział, że w świetlicy brakuje zaplecza sanitarnego – doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków, budynek ogrzewany jest elektrycznie, ściany są popękane a okna nieszczelne. Z komina przecieka woda, w podłodze są zarwane deski i pokrycie dachowe także wymaga wymiany.

2. świetlica wiejska w Jaraczu.

Sołtys Sołectwa Jaracz B. Perlicjan poinformował, że wymiany wymaga stolarka okienna, podłoga jest zarwana, ze ścian odpada tynk oraz farba. Znajdująca się w budynku łazienka jest bardzo mała. Z działką na której położona jest świetlica, graniczy budynek gminny (jego pozostałości), który wymaga natychmiastowej rozbiórki, ponieważ grozi katastrofą budowlaną.

Przewodniczący A. Olenderski poprosił Burmistrza i Kierownika WGNRiOŚ o wyjaśnienie sprawy własnościowe związane z działką na której znajduje się rozpadający się budynek.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy budynek stanowi współwłasność czy jest własnością gminy?

Sołtys Sołectwa Jaracz odpowiedział, że budynek jest własnością gminy.

Radny P. Wojciechowski zaproponował, aby rozebrać pozostałości budynku

3. świetlica OSP w Owieczkach.

Radny H. Janus poinformował, że w świetlicy od trzech lat są nowe krzesła oraz stoły. Świetlica ogrzewana jest elektrycznie, mimo iż doprowadzony jest do budynku gaz. Sufit wykonany jest z płyty, która pęka, natomiast dach pokryty jest eternitem.

4. świetlica wiejska w Karolewie.

Sołtys Sołectwa Karolewo P. Krysztofiak powiedział, że świetlica aby mogła pełnić swoje funkcje powinna zostać wyposażona. Brakuje wyposażenia kuchennego oraz ciepłej wody.

Przewodniczący A. Olenderski poprosił o odczytanie kwot dofinansowania z Programu Leader jakie przypadają na poszczególne świetlice.

Radny H. Janus poinformował, że przewidziane dofinansowanie Garbatce wynosi 76 tys. zł, Owieczki 80 tys. zł, Karolewo 73,5 tys. zł, Jaracz 78 tys. zł.

5. świetlica wiejska w Laskowie.

Radny H. Janus poinformował, że świetlicę przez trzy lata zamieszkiwał lokator, który ucierpiał w pożarze swojego domu. Do wymiany nadają się podłoga i okna, natomiast ściany trzeba byłoby ponownie wytynkować i pomalować. W drugiej części świetlicy znajduje się pomieszczenie, w którym w przeszłości była strażnica OSP.

Przewodniczący A. Olenderski dodał, że w dachu świetlicy są duże przecieki – największe spośród wszystkich odwiedzanych świetlic.

6. świetlica wiejska w Owczegłowach.

Sołtys Sołectwa Owczegłowy K. Gromanowska poinformowała, że budynek świetlicy być może nie jest w bardzo złym stanie, ale stan kolejnych budynków tego kompleksu jest beznadziejny. Wchodząc do środka budynku zauważa się, że przecieka dach, w pomieszczeniach panuje wilgoć i pleśń. Świetlica ogrzewana jest kominkiem, jednak nie wystarcza on do pełnego ogrzania budynku i trzeba byłoby zamontować inny rodzaj ogrzewania. W małej sali znajduje się żeliwny piec, który pod wpływem temperatury wybrzusza się. Świetlica nie posiada zaplecza kuchennego i brakuje ciepłej wody.

Radny M. Połczyński powiedział, że świetlica wiejska w Owczegłowach jest jedyną świetlicą w gminie, która wyposażona jest w komputery. Dzieci i młodzież mają zajęcia w świetlicy trzy razy w tygodniu.

Radny A. Jóźwiak zapytał ile dzieci korzysta z świetlicy?

Sołtys Sołectwa Owczegłowy odpowiedziała, że na zajęcia zapisanych jest 38 dzieci. W czasie przerwy świątecznych lub ferii na zajęcia przychodzi ok. 60 dzieci.

Radny H. Janus poinformował, że przewidziana kwota dofinansowania dla Sołectwa Owczegłowy wynosi 104 tys. zł, a dla Laskowa 57 tys. zł.

7. świetlica wiejska w Nienawiszczu.

Sołtys Sołectwa Nienawiszcz K. Pyssa poinformowała, że świetlica składa się z jednego pomieszczenia, które w niedziele pełni funkcję oratorium, a w pozostałe dni pełni funkcje świetlicy.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy właścicielem budynku jest gmina?

Sołtys Sołectwa Nienawiszcz odpowiedziała, że świetlica należy do gminy. Budynek ogrzewany jest elektrycznie, nie posiada zaplecza sanitarnego, ani kuchennego oraz brakuje doprowadzenia wody.

Radny H. Janus powiedział, że Nienawiszcz nie znalazł się w wykazie świetlic, które miały zaproponowaną kwotę dofinansowania remontu.

Sołtys Sołectwa Nienawiszcz dodała, że podłoga w kilku miejscach zarywa się.

8. świetlica wiejska w Studzieńcu.

Sołtys Sołectwa Studzieniec E. Wysocka powiedziała, że być może świetlica zalicza się do grona świetlic najładniejszych, ale ma swoje niedociągnięcia. Świetlica ogrzewana jest elektrycznie, które jest drogie, a jeżeli budynek nie jest ogrzewany to niszczeje jej wyposażenie – zakupione są nowe krzesła i stoły. Wymiany wymaga podłoga, a ściany należałoby także wyremontować. W kuchni odpada glazura, ponieważ budynek nie jest ogrzewany. W budynku wydzielone zostało pomieszczenie na WC, ale brakuje środków na jego wykończenie. Wokół świetlicy trzeba byłoby wyłożyć pozbruk. Dodała, że dach został źle wykonany, skoro po murze spływa woda. Świetlica została w części już wyremontowana. Prace remontowe wykonywane były przez sponsorów, a materiał zakupywany był z środków budżetu gminy.

b) dyskusja 

Sołtys Sołectwa Studzinieniec poprosiła o odczytanie kwoty dofinansowania przewidzianego dla Sołectwa Studzieniec.

Radny H. Janus poinformował, że dla Sołectwa Studzieniec dofinansowanie wynosi 132 tys. zł.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy radny H. Janus posługuje się listą przygotowaną przez urząd?

Radny H. Janus odpowiedział, że posługuje się wyliczeniami urzędu przygotowanymi do Doliny Wełny.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wniosek nie był składany o dofinansowanie remontu tej świetlicy.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że wszystkie świetlice wymagają przeprowadzenia określonych prac remontowych w formie całościowej lub uzupełniającej. Świetlice w Garbatce i Jaraczu wymagają wykonania dużych prac remontowych, natomiast w świetlicach w Owieczkach i Karolewie należałoby wykonać remontowe prace uzupełniające. Świetlica w Laskowie jest bardzo zdewastowana. W Owczegłowach świetlica wymaga wykonania dużego i gruntownego remontu. W świetlicy w Nienawiszczu wymagany jest remont uzupełniający oraz przydałoby się drugie pomieszczenie, w którym odbywałyby się uroczystości sakralne. W Studzieńcu należałoby dokończyć rozpoczęty przez mieszkańców remont. Dodał, że prowadząc remonty świetlic należy zwracać uwagę na liczbę osób zamieszkujących dane sołectwo.

Sołtys Sołectwa Garbatka zapytał w jaki sposób oszacowane zostały kwoty dofinansowania remontu świetlic?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że kwoty dofinansowania podawał radny H. Janus i niech on odpowie na to pytanie.

Radny H. Janus odpowiedział, że posiada listę przygotowaną przez Burmistrza, ale nie wie skąd wzięły się podane w niej kwoty. Lista została przekazana wszystkim radnym i poprosił o udzielenie Burmistrza Rogoźna odpowiedzi na pytanie zadane przez Sołtysa Sołectwa Garbatka.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie podawał wyliczonych kwot dofinansowania.

Sołtys Sołectwa Garbatka powiedział, że podane kwoty dofinansowania są nieadekwatne do potrzeb poszczególnych świetlic i ich stanu technicznego. Jedna świetlica na wyposażenie ma kwotę dofinansowania ponad 100 tys. zł, a inna świetlica na kapitalny remont dysponuje dofinansowaniem na poziomie 70 tys. zł.

Radny H. Janus powiedział, że kwoty wyliczał urząd i radni nie wiedzą w jaki sposób zostały one oszacowane. Dlatego odpowiedzi na to pytanie może udzielić Burmistrz Rogoźna.

Sołtys Sołectwa Garbatka dodał, że gdyby na świetlicę w Garbatce przeznaczono ponad 100 tys. zł, to i tak wykona się 1/3 potrzebnych prac.

Radny P. Wojciechowski poinformował, że podawane były kwoty dofinansowania, a nie cała wartość remontu.

Radny A. Nadolny powiedział, że mimo tego kwoty nie odpowiadają stanowi technicznemu świetlic.

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że trzeba opracować projekt i kosztorys, aby wiedzieć ile środków będzie potrzebne.

Zastępca Burmistrza dodał, że podana była ogólna kwota i było trzeba się do niej ustosunkować. Jeśli będą miały być wykonywane remonty to będzie trzeba wykonać kosztorysy.

Radny A. Nadolny zapytał co przyjęto za podstawę dokonania podziału środków?

Sołtys Sołectwa Studzieniec zapytała w jaki sposób zostały wyliczone kwoty dofinansowania w remontowanych świetlicach?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w ramach wyliczonych kwot dofinansowania wykonany został projekt i kosztorys.

Radny M. Połczyński zapytał czy kwoty dofinansowania zależą od liczby mieszkańców w danym sołectwie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że kwoty dofinansowania zależą od liczby mieszkańców. Dodał, że radny H. Janus chciał przystąpienia Gminy Rogoźno do Stowarzyszenia Trzech Rzek w Obornikach, a dziś wypowiada się o remontach świetlic.

Radny H. Janus powiedział, że radnym poprzedniej kadencji została przekazana lista z kwotami dofinansowania i urząd powinien wyjaśnić sołtysom z czego wynikają podane kwoty dofinansowania.

Sołtys Sołectwa Karolewa zapytał o kosztorysowy koszt remontu świetlicy w Gościejewie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że kwota brutto remontu w Gościejewie wyniosła ok. 250 tys. zł brutto.

Sołtys Sołectwa Garbatka zapytał czy kwota wg kosztorysu była wyższa, czy niższa?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że zrealizowana kwota była wyższa o ok. 15 tys. zł, ponieważ trzeba było wykonać dodatkowe prace na dachu. Koszt dodatkowych prac został pokryty ze środków budżetowych, ponieważ prace te nie były ujęte w wniosku o dofinansowanie.

Sołtys Sołectwa Owczegłowy zapytała czy jeśli w trakcie remontu którejkolwiek z świetlic okaże się, że trzeba wykonać pewne prace dodatkowe to czy one zostaną wykonane?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że jeżeli będą środki w budżecie to wówczas zostaną wykonane. Jeżeli w budżecie nie byłoby środków, to wówczas dach w Gościejewie zostałby wykonany wg projektu i kwoty przetargowej. W trakcie remontu świetlicy w Gościejewie było wiele spotkań Rady Sołeckiej z projektantami i zostało wprowadzonych wiele zmian do pierwotnego projektu.

Sołtys Sołectwa Studzieniec zapytała kto układał kolejność remontu świetlic wiejskich?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że on stworzył listę z kolejnością w jakiej mają być remontowane świetlice.

Sołtys Sołectwa Studzieniec powiedziała, że w dniu dzisiejszym Komisja stwierdziła, że świetlica w jej sołectwie będzie remontowana jako ostatnia, ponieważ jest najlepsza.

Przewodniczący A. Olenderski dodał, że informował iż odczytał świetlice w kolejności w jakiej były w dniu dzisiejszym objeżdżane świetlice. Na posiedzeniu nie jest ustalana żadna kolejność remontów.

Sołtys Sołectwa Studzieniec powiedziała, że świetlice w Parkowie i Gościejewie pod względem technicznym należały do najlepszych świetlic w gminie.

Radny A. Jóźwiak zapytał ile świetlic do remontu będzie przeznaczonych?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że żadna z świetlic nie jest zgłaszana do remontu.

Radny A. Jóźwiak zapytał czego ma dotyczyć dzisiejsza dyskusja?

Sołtys Sołectwa Garbatka zapytał czy w tym roku zostanie wykonany remont chociaż jednej świetlicy?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w 2012 r. nie będą remontowane świetlice.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że w czerwcu lub lipcu ma być kolejny nabór wniosków na remont świetlic. Zapytał czy gmina złoży jakiś wniosek?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie będzie składany wniosek bo w budżecie nie ma środków.

Radny A. Nadolny zapytał po co został zorganizowany objazd świetlic?

Przewodniczący A. Olenderski wyjaśnił, że radny H. Janus w czasie opracowywania planu pracy zaproponował aby Komisja objechała i zobaczyła świetlice przeznaczone do remontu. Wcześniej objazd świetlic zorganizował jeden klub radnych. Na żadnej z Komisji nie informowano, iż w dniu dzisiejszym zapadną jakiekolwiek decyzje.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny H. Janus z grupą radnych nagłaśnia i pisze w interpelacjach, że Burmistrz nie chce remontować świetlic. Delegatem w stowarzyszeniu w poprzedniej kadencji był radny Nowak i to on powinien wykonać zestawienie świetlic z poszczególnymi potencjalnymi kwotami dofinansowania. Kilka dni przed końcem terminu składania propozycji dofinansowania, Burmistrz z Kierownikiem WRGiP opracowali listę z kwotami dofinansowania. Dodał, że jak były środki w budżecie to świetlice były remontowane oraz, że zdaje sobie sprawę iż 7 świetlic wymaga remontu. Lista świetlic została ułożona wg kwoty dofinansowania, dlatego jako pierwsza remontowana była świetlica w Parkowie, a następnie w Gościejewie i Grudnie. Jeżeli Rada zdecyduje i przeznaczy środki, to może być remontowana inna świetlica. Następny nabór wniosków ma być w 2013 r. i ich realizacja będzie w 2014 r. Dodał, że ma nadzieję iż po przetargach zostanie pewna kwota pieniędzy i będzie można złożyć wnioski jeszcze w 2014 r. Nie jest znany budżet na kolejny rok, dlatego nie będzie składał żadnych obietnic. Zaczynają docierać informacje, że udział w podatku dochodowym i subwencja oświatowa będą niższe niż zaplanowano w budżecie. Jeśli będą środki w budżecie to złoży wniosek na remont wszystkich świetlic. Zapytał czy dzisiejsze spotkanie ma wywrzeć na nim presje by złożył wnioski o dofinansowania?

Radny H. Janus powiedział, że niczego nie obiecywał, tylko przed wyborami Burmistrz Rogoźna jeździł na zebrania wiejskie i obiecywał wykonanie remontów świetlic. Powiedział, że nadal ma obawy iż minie termin, a w budżecie nie będzie środków i niektóre sale nie zostaną wyremontowane. Interpelacje były pisane po to, by pokazać źródła finansowania remontów, ponieważ one istnieją. Upartość Burmistrza jest taka, że to co zgłaszają radni trzeba odłożyć na kolejny rok. Być może w 2013 r. zostanie wykonany remont jednej świetlicy i pozostałe 600 tys. dofinansowania przepadnie. Dodał, że wystarczy dołożyć ok. 400 tys. zł, aby wszystkie świetlice zostały wyremontowane. W interpelacji zostały podane źródła dofinansowania, ale są one tak podzielone iż okazuje się, że ich nie ma. Zaznaczył, że obawia się iż inne gminy przejmą środki przypadające na mieszkańca wsi z Gminy Rogoźno i część świetlic nie zostanie wyremontowana. Jeżeli okaże się, że się mylił to odwoła swoje słowa. Jeżeli jakieś świetlice są już wyremontowane, to możliwa kwota dofinansowania z Leadera może zostać przeznaczona na zagospodarowanie otoczenia świetlicy.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że radny H. Janus kłamie sołtysów, że w budżecie są środki. Według niego wszystko jest proste i łatwe, pieniądze leżą, a tylko Burmistrz się upiera. Nieprawdą jest to co mówi radny H. Janus. Rada niech pokaże środki w budżecie i niech je zaplanuje. To co pokazali radni, że w administracji należy zdjąć 100 tys. zł to każdy może, bo nie ponosi żadnej odpowiedzialności i na spotkaniach mówić, że są środki na ten cel. Gdyby środki były, to jeżeli cztery świetlice zostały wyremontowane, to kolejne także byłyby remontowane.

Radny H. Janus powiedział, że wyremontowaliśmy świetlice, a nie że Burmistrz wyremontował, ponieważ są to pieniądze społeczne. W interpelacji nie mówiono o zdjęciu środków z administracji, tylko mówiono o przełożeniu budowy drogi w Wełnie o dwa lata, a pieniądze z tej inwestycji wykorzystać, aby nie stracić środków unijnych. Reszta świetlic miałaby zostać wyremontowana z zwrotu z Leadera za dotychczas wyremontowane trzy świetlice – Parkowo, Gościejewo i Grudna.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie ma pieniędzy z zwrotu, ponieważ zwrócono środki wg kwot zawartych w umowach z przetargów. Radnemu nie podoba się, że został przegłosowany remont drogi w Wełnie. Zapytał czy ma pretensję do radnych, że droga w Wełnie została przegłosowana? Inwestycja ta może zostać zdjęta z budżetu i wówczas będą robione świetlice.

Radny H. Janus powiedział, że Burmistrz wnosił wykonanie tej drogi, a nie on.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że wnosił wykonanie drogi w Wełnie, a Rada ją przegłosowała. Na najbliższej sesji są zmiany w budżecie i radni mogą zdjąć drogę w Wełnie i mogą być robione świetlice.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że za 200 tys. nie można wykonać remontu wszystkich świetlic. Aby uzyskać dofinansowanie w budżecie trzeba zagwarantować całą kwotę potrzebną na realizację remontu określonej świetlicy.

Radny H. Janus powiedział, że na kanalizację zaciąga się milionowe kredyty, to na remont świetlic także można zaciągnąć kredyt.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że ma być asfaltowana ul. Fabryczna i należy się zastanowić czy ma on zostać wykonany zgodnie z projektem, czy tylko uzupełnić braki asfaltu. Ministerstwo wydało zgodę na umieszczenie kanalizacji na ul. II Armii Wojska Polskiego w pasie drogowym, choć wg projektu miała zostać umieszczona w chodniku. Nie są jeszcze znane warunki WZDW jakie będzie musiała spełnić gmina, by móc wykonać ten odcinek kanalizacji. Radni mają budżet i mogą go zmieniać.

Radny Z. Hinz powiedział, że Burmistrz miał wątpliwości co do celowości dzisiejszego wyjazdu Komisji. Wyjazd spełnił swój cel, ponieważ Komisja ma jednoznaczną opinię o stanie wszystkich świetlic. Dodał, że powinien powstać dokument w którym zostałaby zawarta informacja, że przy podziale jakichkolwiek środków na remonty będą remontowane świetlice w określonej kolejności. Stworzona mogłaby zostać mini ankieta, która byłaby przeprowadzona wśród członków Komisji. Dodał, że cieszy się iż radny H. Janus powiedział, że radni przyznali środki na dotychczasowe remonty świetlic, ponieważ decyzje zapadają uchwałą Rady. Jako radny może mieć zdanie przeciwne, ale zawsze szanuje decyzję jaką podjęła Rada.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Po przerwie przystąpiono do realizacji II części porządku obrad.

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że w obradach bierze udział 8 członków Komisji.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 7 głosamizaw obecności 7  członków Komisji.

 

Protokół nr 12/2012 został przyjęty jednogłośnie 7 głosamizaw obecności 7 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – ponowne rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo:

a) wystąpienie przedstawiciela Pracowni Urbanistycznej „Plan 21”, 

Informację przedstawiła p. M. Kalinowska – pracownik Pracowni Urbanistycznej „Plan 21”.

b) dyskusja 

Radny A. Nadolny zapytał jaka powierzchnia poszczególnych działek jest planowana?

M. Kalinowska odpowiedziała, że wielkość działek i parametry zabudowy zostały sprecyzowane w uchwale. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimalna powierzchnia działek wynosi 900 m². Ustawa nie reguluje powierzchni działek, natomiast uchwała przygotowana do opracowanego projektu uchwały reguluje tą kwestię. Działka dla zabudowy mieszkaniowej łączona z funkcją usługową nie może być mniejsza niż 1000 m².

Radny A. Nadolny powiedział, że drogi mają być prywatne, ale czy będą one nabywane na zasadach współwłasności?

M. Kalinowska odpowiedziała, że plan nie wskazuje, że są to drogi publiczne. Jeżeli mają być drogi wewnętrzne prywatne, to przy sprzedaży działek będą ustanawiane współwłasności do dróg wewnętrznych lub właściciel zbywając działki będzie musiał zapewnić w aktach notarialnych służebność tymi drogami.

Radny A. Nadolny powiedział, żeby za jakiś czas właściciel terenu nie zażądał od gminy wykupu dróg lub ich zimowego utrzymania.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że zlecając wykonanie planu przestrzennego urbanistce zakładano, aby na tym terenie ustanowić wyłącznie drogi wewnętrzne i będą one problemem właściciela terenu i notariusza w jaki sposób zostaną sprzedane działki i w jaki zostaną ustanowione służebności lub działki zostaną sprzedane z współwłasnością dróg – tak jak w Garbatce.

Radny R. Kinach zapytał czy każdy z właścicieli będzie budował chodnik, oświetlenie itp.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że właściciele działek będą budować drogi, chodniki itp. wspólnie lub wykona to właściciel terenu.

Radny R. Kinach stwierdził, że jest to dziwne.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy na tym terenie miały zostać zaplanowane drogi publiczne? Zapytał kto będzie za nie płacił?

M. Kalinowska powiedziała, że przy tej wielkości osiedla dobrze byłoby gdyby zostały zaplanowane drogi publiczne. Uzbrojenie terenu jest zadaniem własnym gminy.

Sekretarz Gminy powiedziała, że na właścicielach działek spoczywa również na współwłaścicielach terenu. W momencie podłączenia wodociągów miejskich lub gminnych, obowiązkiem gminy jest je przejąć, ale w tej sytuacji spółka ma dodatkowych odbiorców wody.

Radny H. Janus powiedział, że przejęcie jest odpłatne – tak jak w Jaraczu.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że gdyby w ustawie zapisano iż z jej mocy drogi przechodzą na własność bez odszkodowania, to w projekcie zaplanowano by wszystkie drogi publiczne.

Radny M. Połczyński powiedział, że p. Szewczak miał drogi prywatne i sprzedał je gminie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że na terenie p. Szewczaka były drogi publiczne oraz droga wewnętrzna. Drogi, które wg planu były drogami publicznymi zostały wycenione i wykupione. P. Szewczak na własny koszt wytyczył drogę wewnętrzną i zamontował oświetlenie.

Radny A. Jóźwiak zapytał gdzie będzie obowiązywał zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych?

M. Kalinowska odpowiedziała, że zakaz będzie obowiązywał na obszarze jaki obejmuje plan.

Radny A. Jóźwiak zapytał dlaczego znalazł się ten zapis?

M. Kalinowska odpowiedziała, że minimalna odległość turbiny wiatrowej od budownictwa mieszkaniowego wynosi 500 m, ze względu na hałas jaki się wytwarzany. Dodała, że odległość w jakiej oddalone muszą być wiatraki zależy od ich mocy.

Radny M. Połczyński zapytał jakie tereny w Gminie Rogoźno wyłączone są z budowy wiatraków?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że wyłączone są tereny szczególnie chronione oraz Natura 2000.

Radny M. Połczyński zapytał czy tereny te obejmują Międzylesie?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Międzylesie nie jest objęte tymi terenami. Tereny te położone są w Jaraczu – od strony Wełny. Dodał, że studium dopuszcza budowę wiatraków w Pruścach.

Radny M. Połczyński powiedział, że w Laskowie nie jest dopuszczona budowa wiatraków.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że przygotowany plan przestrzenny nie dopuszcza budowy elektrowni wiatrowych na obszarze jaki obejmuje.

M. Kalinowska powiedziała, że w studium teren, który obejmuje plan przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że chciał aby pani urbanistka powiedziała, że przy budownictwie mieszkaniowym jest kolizja z wiatrakami.

M. Kalinowska powiedziała, że była zaskoczona iż studium nie zawiera kręgów, w których można budować wiatraki. Dwa lata temu była zmiana ustawy i przy opracowywaniu studium należy zaznaczać miejsca budowy wiatraków wraz z strefą ich oddziaływania. Strefy odległości budowy wiatraków od zabudowań mieszkalnych zostają zwiększane nawet do 800 m.

Radny M. Połczyński powiedział, że gdyby powstała uchwała to można byłoby nią wyłączyć teren Prusiec od budowy wiatraków.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w uchwale można zabronić budowy domów, zakładów pracy itd. Plan przestrzenny jest prawem miejscowym, a studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest prawem miejscowym.

M. Kalinowska powiedziała, że można wywołać plan zakazujący budowy wiatraków na jakimś terenie, np. gruntów rolnych.

Radny A. Jóźwiak zapytał o koszt opracowania planu o jakim wspomniała p. Kalinowska?

M. Kalinowska odpowiedziała, że koszt opracowania planu uzależniony jest od jego powierzchni.

Radny A. Nadolny zapytał o koszt opracowania planu przestrzennego obejmującego obszar 1000 ha?

M. Kalinowska odpowiedziała, że trudno oszacować taką kwotę.

Radny R. Kinach zapytał czy koszt wyniósł by ok. 1-1,5 ml zł?

Radny M. Połczyński odpowiedział, że kwotę 1 mln zł podał Kierownik WGNRiOŚ.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że urbanista musi mieć dostarczone mapy oraz podkłady geodezyjne.

M. Kalinowska odpowiedziała, że urbaniści nie zarabiają tak dużo. Dodał, że należy pamiętać iż bardzo drogie jest przygotowanie podkładów geodezyjnych.

Radny H. Janus zapytał o koszt przygotowania planu na część wsi Laskowo? 

M. Kalinowska odpowiedziała, że jej prace urbanistyczne zostały wycenione na ok. 18 tys. zł. Dodała, że nie zna kosztu jaki został poniesiony na przygotowanie map.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że przygotowanie map kosztowało ponad 20 tys. zł.

Radny H. Janus powiedział, że w Nienawiszczu przygotowanie planu na ok. 1000 działek mówiono, że wykonanie planu będzie kosztowało ok. 400 tys. zł. Dodał, że podana przez urbanistkę kwota wydaje się znacząco niska.

Kierownik WGNRiOŚ poinformował, że jest to pierwszy plan przygotowany za tak niską kwotę. Rynek urbanistyczny w ostatnich latach przeżywa kryzys, a w latach 2007-2009 uchwalane plany o podobnej powierzchni kosztowały powyżej 100 tys. zł.

Radny M. Połczyński zapytał kto powinien przygotować załącznik graficzny do uchwały?

M. Kalinowska odpowiedziała, że projekt uchwały planu zagospodarowania przestrzennego został w całości przygotowany przez nią, w tym również załącznik graficzny.

M. Połczyński powiedział, że chodziło mu o przygotowanie projektu uchwały inicjującej opracowanie planu.

M. Kalinowska odpowiedziała, że projekt uchwały zazwyczaj przygotowuje urząd.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że sytuacja jest inna, gdy inny jest wnioskodawca. Dodał, że radny M. Połczyński przed miesiącem wniósł projekt uchwały, który nie zawierał załącznika graficznego i z tego powodu nie był dalej procedowany. Wnioskodawca powinien opracować załącznik graficzny.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy są przepisy mówiące, że przy zabudowie powyżej określonej liczby domów jednorodzinnych musi być na miejscu oczyszczalnia ścieków?

M. Kalinowska odpowiedziała, że nie ma takich przepisów. W planie dopuszcza się budowę zbiorników bezodpływowych, a w przyszłości jeśli będzie możliwość to wybudowanie kanalizacji.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy jeśli powstanie infrastruktura kanalizacyjna, to tak jak wodociągi gmina będzie musiała ją wykupić?

M. Kalinowska odpowiedziała, że będzie trzeba ją wykupić.

Radny H. Janus zapytał czy koszt opracowania planu pokrywa gmina, czy właściciel obszaru objętego planem?

M. Kalinowska odpowiedziała, że koszt ponosi gmina. 

Radny H. Janus zapytał czy w przypadku tego planu koszt ponosi gmina, czy właściciel obszaru?

M. Kalinowska wyjaśniła, że ma podpisaną umowę z gminą.

Radny H. Janus powiedział, że były przypadki iż nie było można opracowywać planu dopóki właściciel gruntów nie wpłacił środków na opracowanie planu.

Kierownik WGNRiOŚ dodał, że nic nie broni aby ktoś wpłacił darowiznę na rzecz gminy, na dowolny cel. Jeżeli darowizna zrekompensuje gminie wydatek poniesiony na opracowanie planu – w tym przypadku tak było.

Radny H. Janus zapytał czy gmina żądała wpłaty darowizny?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że gmina niczego nie żądała.

Radny M. Połczyński powiedział, że jeżeli radny przedstawia projekt uchwały do biura Rady Miejskiej to technicznie nie jest w stanie opracować szaty graficznej, tylko powinien wykonać ją urząd. Dodał, że nie jest w stanie przygotować takiego załącznika.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że nie wie czy radny nie jest w stanie opracować załącznika graficznego – jego wykonanie może zlecić innej jednostce lub poprosić o pomoc Burmistrza. Wydział, nie podlega biurowi Rady Miejskiej, ani Przewodniczącemu Rady, tylko Burmistrzowi i jego polecenia mogą realizować.

Radny Z. Hinz powiedział, że projekt uchwały został dostarczony, ale nie został wprowadzony do porządku obrad sesji, gdyż był niekompletny. Mimo tego radny mógł wnieść projekt uchwały pod obrady sesji, jednak tego nie zrobił.

Radny H. Janus powiedział, że radny nie jest w stanie przygotować dokładny załącznik graficzny, a wszystkimi granicami itp. Dodał, że gmina nie zna dokładnej powierzchni sołectwa. W przeszłości wnosił o wydzielenie dokładnych granic sołectw i ich powierzchni. W statutach załączone są mapy poglądowe i tylko je radny może dołączyć, bo nie ma innej możliwości.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że gmina nie wykonywała mapy sołectwa, ponieważ nie była ona potrzebna. Jeżeli radny składa projekt uchwały, to Burmistrz musi przygotować załącznik graficzny.

Radny H. Janus zapytał z czego radny ma przygotować załącznik?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że projekty uchwał może składać burmistrz, radny, itd.

Radny P. Wojciechowski zauważył, że nie jest realizowany porządek obrad.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w budżecie nie ma środków na ten cel i ma opracowywać mapę. Zapytał radnego M. Połczyńskiego czy był na rozmowie u niego w sprawie przygotowania załącznika. Projekt dostarczył do biura Rady Miejskiej i załącznik miał zostać przygotowany.

Radny H. Janus zapytał czy jeśli właściciel terenu objętego planem zwodociąguje cały obszar, to na jakiej podstawie gmina zawrze z nim porozumienie, że zwróci mu zainwestowane pieniądze, czy zawrze porozumienie po wybudowaniu wodociągu?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że gmina nie zawrze takiego porozumienia.

Radny H. Janus powiedział, że informowano iż gmina ma obowiązek zwrócić koszty wodociągowania terenu.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że zwrot poniesionych kosztów musi ponieść spółka „Aquabellis”.

Radny H. Janus powiedział, że „Aquabellis” jest spółką skarbu gminy i jeśli wypłaci pieniądze za wybudowanie wodociągu, to będzie miało wpływ na wzrost ceny wody.

Burmistrz Rogoźna zapytał czy złym rozwiązaniem jest, że gotowa sieć wodociągowa przekazywana jest na majątek spółki, a zapłata za jej wykonanie rozłożona jest na kilka lat. W Jaraczu uchwalony plan przestrzenny nie dopuszcza budowy szamb, a gdyby była możliwość ich budowy to z pewnością znalazłyby one nabywców i byłyby zabudowane.

Radny M. Połczyński zapytał czy na tym terenie mogą być budowane oczyszczalnie ekologiczne.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że plan nakazuje wybudowanie zbiorowej oczyszczalni ścieków.

Radny H. Janus zapytał czy jeśli ktoś wybuduje wodociąg, to musi zawrzeć umowę z spółką gminną – „Aquabellis”, że wybuduje określony odcinek wodociągu, za ustaloną kwotę? Zapytał czy umowa zawierana jest po wybudowaniu wodociągu?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że nie wie.

Radny Z. Hinz powiedział, że w uzasadnieniu napisano iż plan został wyłożony do publicznego wglądu oraz że odbyła się publiczna dyskusja nad planem. Zapytał gdzie odbyła się dyskusja nad planem?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że dyskusja odbyła się w urzędzie.

Radny Z. Hinz zapytał jakie zainteresowanie było tą dyskusją?

M. Kalinowska odpowiedziała, że nie było zainteresowania tą dyskusją.

Radny Z. Hinz powiedział, że zastanawia się czy po ewentualnym podjęciu uchwały przez radę zainteresowanie tą uchwałą może zostać uzewnętrznione.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w przypadku każdego planu przeprowadzana jest dyskusja publiczna. Debaty przeprowadzane są wg wymogów, jakie nakłada ustawa.

M. Kalinowska powiedziała, że przygotowania planu reguluje procedura planistyczna.

Radny Z. Hinz powiedział, że pyta się ponieważ za jakiś czas może zgłosić się Rada Sołecka wsi Laskowo i będzie zgłaszać swoje uwagi. 

Radny M. Połczyński zapytał czy sąsiedzi i mieszkańcy tego terenu zostali listownie powiadomieni o zamiarach co do tego terenu?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że zgodnie z ustawą ogłoszenie musi ukazać się w prasie i na tablicy ogłoszeń. Nie jest robione więcej, niż ustawa wymaga.

M. Kalinowska dodała, że nie były prowadzone żadne nie formalne rozmowy.

Radny M. Połczyński powiedział, że odzew był żaden, bo jeśli w taki sposób informuje się mieszkańców. W Gościejewie sąsiedzi w porę zareagowali i ferma norek nie powstała.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że w Gościejewie sprawa dotyczyła warunków zabudowy, a nie planu przestrzennego.

M. Kalinowska powiedziała, że warunki zabudowy regulują inne przepisy, ponieważ trzeba zawiadamiać strony oddziaływania.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że jeżeli byłoby opracowywane studium to trzeba byłoby informować wszystkich mieszkańców.

Radny M. Połczyński powiedział, że urząd nie wydał zgody na warunki zabudowy.

Burmistrz Rogoźna dodał, że nie było wydane pozwolenie na budowę, a każdy ma prawo złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy i Burmistrz musi procedurę przeprowadzić.

M. Kalinowska dodała, że w planie miejscowym ustawodawca nie nakłada obowiązku informowania imiennego sąsiadów. 

Kierownik WGNRiOŚ dodał, że na sesji obecni są zazwyczaj sołtysi i gdy była podejmowana uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołtys tej miejscowości został poinformowany.

Radny Z. Hinz powiedział, że był w jednej z miejscowości Gminy Czerwonak, która jest atrakcyjnie zlokalizowana wśród lasu. Właściciel tego terenu realizuje uchwalony plan przestrzenny, który dopuszcza budowę w atrakcyjnym otoczeniu przyrody lasu. Podobnie jest w Gminie Murowana Goślina, w której na obszarze Puszczy Zielonki powstało wiele zabudowań. Dodał, że również ma wiele obaw, ale nie chce aby w gminie powstała sytuacja, że nie może być nic inwestowane, bo jest piękne środowisko i trzeba je chronić. Przypomniał, że w przeszłości w Rogoźnie podejmowany był temat powstawania marketów. Lobby rogozińskich kupców doprowadziło, że nie rozwinęła się budowa tych sklepów. Podał przykład Wągrowca i Obornik, w których markety powstały. Mieszkańcy gminy wyrażają pretensje i żal, że w Rogoźnie nie ma marketów. Powiedział, że nie wie czy wówczas Rada słusznie głosowała, aby markety nie powstały w Rogoźnie.

Radny M. Połczyński powiedział, że drobni rogozińscy kupcy sprzeciwiali się budowie marketów i dlatego ich nie ma w Rogoźnie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że działki rekreacyjne w Nienawiszczu nie mają powstać, wiatraków również nie ma być, domy jednorodzinne także nie. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji Rada jednym głosem przegłosowała specjalną strefę ekonomiczną na terenie Dendro, gdy inne gminy czynią „cuda” by pozyskać inwestorów. Dodał, że opracowywany jest plan na obszarze Wójtostwa i gdy zostanie przygotowany, to pojawią się pytania o drogi, wodociągi itp. Zapytał czy wówczas również nie zostanie on podjęty, bo chce się zrobić na złość Burmistrzowi i będzie się argumentować „nie, bo nie”.

Radny A. Jóźwiak zapytał jaki obszar Wójtostwa należy do gminy i ile hektarów spółka uzbroiła w sieć wodociągową? 

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że nie wie czy spółka przystąpiła do tych czynności.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że jeżeli trzeba wydawać środki na infrastrukturę techniczną, to czy nie należałoby uzbroić najpierw własne tereny, które będzie można sprzedać, a nie inwestować w prywatne grunty.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że gmina ma tylko część Wójtostwa, a pozostały jego obszar jest prywatny. Uchwała obejmuje cały obszar Wójtostwa, a nie wyłącznie grunty gminne.

Radny M. Połczyński powiedział, że w przypadku Dendro chodziło o zachowanie ilości zatrudnienia i zwolnień od podatku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że potrzebne było uchwalenie specjalnej strefy ekonomicznej, a radny R. Szuberski zwołał przedsiębiorców aby nastawiać ich przeciwko. Zapytał czy tak nie było? Rada jednym głosem przegłosowała utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 9 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w zmieniającej Uchwałę Nr XXII/176/2000 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie utworzenia Gimnazjum Nr 2 w Rogoźnie przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski.

Dyrektor ZEAPO poprosił o poprawienie błędu literowego w uzasadnieniu: słowo „konsultacjach” zmienić na słowo „konsultacji”.

Innych uwag nie było.

 

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr L/359/2010 Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Rogoźno omówił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski.

Dyrektor ZEAPO poprosił o poprawienie błędu literowego w uzasadnieniu: słowo „Rogoźnie” zmienić na „Rogoźnie”.

Innych uwag nie było.

 

Projekt uchwały w zmieniającej Uchwałę Nr XLIV/305/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rogoźno dla niepublicznych szkół posiadających uprawnienia szkół publicznych przedstawił Dyrektor ZEAPO W. Jaworski.

Uwag nie było.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 7 – funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie:

a) wystąpienie Sekretarz Gminy Rogoźno:

Kwestia funkcjonowania Urzędu Miejskiego została uregulowana Zarządzeniem Burmistrza nr 0050. l .73.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

I. Urząd jest czynny :

-        w poniedziałek w godzinach od 8°° do 16°°

-        we wtorek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7°° do 15°° 2. W   uzasadnionych   przypadkach,  podyktowanych szczególnymi potrzebami Urzędu, Burmistrz może ustalić inny czas pracy niektórych stanowisk pracy takich jak np.

·       Urząd Stanu Cywilnego udziela ślubów także w niedziele, święta czy też w dni powszednie wolne od pracy w godzinach popołudniowych,

·       Straż Miejska - praca dwuzmianowa,

·       informatyk.

II. Zasady przyjmowania interesantów Urzędu.

1. Obsługa interesantów w Urzędzie odbywa się codziennie w godzinach urzędowania Urzędu. W wyjątkowych wypadkach Burmistrz może ustalić inne godziny obsługi interesantów np. Kasa gdzie wpłat można dokonywać w poniedziałki od 8°° do 1530, a od wtorku do piątku od 8°° do 1430.

2. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od l000 do 16°°. Zgłaszający się interesanci przyjmowani bez zbędnej zwłoki.

3. Pracownicy zobowiązani do udzielania informacji w sposób wyczerpujący, niemniej nie naruszający przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r.o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.z 2010r. Nr 182, póz. 1228) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.o ochronie danych osobowych (jt. Dz.U.z 2002r.,Nr 101, póz. 926 z późn. zm.).

4. Wnoszone sprawy załatwiane niezwłocznie, na zasadach określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

III. Zakres działania i zadania Urzędu

1. Urząd stanowi aparat pomocniczy Burmistrza, Rady i jej komisji.

2. Do zakresu działania Urzędu należy zapewnienie warunków należytego wykonania spoczywających na Gminie:

l/ zadań własnych,

2/ zadań zleconych,

3/zadań  wykonywanych  na podstawie  porozumienia  z  organami  administracji rządowej,

4/zadań publicznych powierzonych w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

3. Do zadań Urzędu należy zapewnienie pomocy organom Gminy w wykonaniu ich zadań i kompetencji. 2. W szczególności do zadań Urzędu należy:

l/ przygotowanie materiałów niezbędnych do podejmowania uchwał, wydania decyzji,  postanowień,   aktów  z  zakresu  administracji  publicznej jak  również podejmowania innych czynności przez organy Gminy,

2/ wykonywanie - na podstawie udzielonych upoważnień - czynności faktycznych

wchodzących w zakres zadań Gminy,

3/ zapewnienie organom Gminy możliwości przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania skarg i wniosków,

4/ przygotowywanie do uchwalenia i wykonania budżetu Gminy,

5/ innych obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał i zarządzeń organów Gminy,

6/ zapewnienie warunków organizacyjnych do odbywania sesji Rady, posiedzeń jej komisji oraz innych organów funkcjonujących w strukturze Gminy,

7/ prowadzenie zbioru przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w siedzibie Urzędu,

8/ wykonywanie prac kancelaryjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności:

a) przyjmowanie, rozdział, przekazywanie i wysyłanie korespondencji,

b)prowadzenie wewnętrznego obiegu akt,

c)przechowywanie akt,

d)przekazywanie akt do archiwum (powiększono archiwum),

9/ realizacja obowiązków i uprawnień przysługujących Urzędowi jako pracodawcy -zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa pracy.

IV. Zasady kierowania Urzędem:

1. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz.

2. Burmistrz dokonuje czynności z zakresy prawa pracy na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

3. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy przy pomocy Urzędu a w przypadkach określonych   przepisami   prawa   również   przy pomocy jednostek  organizacyjnych.

4. Burmistrz kieruje Urzędem poprzez wydawanie zarządzeń i pism okólnych oraz poleceń służbowych.

5. Burmistrz wykonuje swoje obowiązki przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza,   Skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych.

6. Nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Gminy jest sprawowany przez Burmistrza przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, Głównego Specjalistę ds. Kontroli Zarządczej oraz kierowników właściwych wydziałów i samodzielnych stanowisk pracy w ramach kontroli zarządczej prowadzonej w celu zapewnienia zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, w zakresie skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania.

7. W celu zapewnienia realizacji przez Urząd zadań o szczególnym znaczeniu dla Gminy Burmistrz może w drodze zarządzenia powołać zespół zadaniowy (pion ochrony informacji niejawnych), pełnomocnika (pełnomocnik ds.Oświaty), lub głównego specjalistę (kontroli zarządczej, budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji).

8. W Urzędzie zatrudnieni pracownicy na podstawie : l/ wyboru, 21 powołania, 37 umowy o prace.

9. Określone przez Burmistrza zadania mogą być wykonywane również na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. (Kancelaria Prawna, Audyt)

V. Organizacja Urzędu:

1.    Strukturę organizacyjną ustala Burmistrz.

2.    W skład Urzędu wchodzi:

                l/ Wydział Finansowy,

                2/ Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich,

                3/ Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

                4/ Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

                5/ Urząd Stanu Cywilnego,

                6/ Straż Miejska,

                7/ Pełnomocnik do spraw Oświaty,

                8/ Pion Ochrony Informacji Niejawnych (skład 2 osobowy),

                9/ Główny Specjalista ds. Kontroli Zarządczej,

                10/Główny Specjalista ds budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji,

                11/ samodzielne stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,

                12/ samodzielne stanowisko do spraw ochrony przeciwpożarowej Gminy,

3. Wydziały dzielą się na stanowiska pracy.

4. W Urzędzie zatrudnionych jest 55 pracowników w tym:

1)       3 pracowników w wymiarze 1/2 etatu tj. pełnomocnik ds oświaty, główny specjalista ds. kontroli zarządczej, referent ds.oc

2)       4 pracowników Straży Miejskiej

3)       2 gońców

4)       2 pracowników gospodarczych

1)       33 pracowników posiada wyższe wykształcenie

2)       W latach 2007 -2011  odbyło się na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 12 naborów na pracownika. Decyzję o rozpoczęciu naboru podejmuje Burmistrz na wniosek kierownika wydziału.  Po ogłoszeniu naboru, w którym to określa się jakie warunki musi spełniać kandydat na dane stanowisko, powołana przez Burmistrza komisja rekrutacyjna przeprowadza selekcję składającą się z 2 etapów: testu kwalifikacyjnego oraz rozmowy

5. Kierownicy wydziałów ponoszą odpowiedzialność za zespół procesów, których celem jest nadzorowanie i kontrolowanie operacji w kierowanych, nadzorowanych przez nich wydziałach w sposób dający Burmistrzowi pewność, że:

1)      działania podległych im jednostek, komórek organizacyjnych pozostają w zgodzie z przepisami prawa i zasadami (procedurami) przyjętymi w jednostce,

2)      zadania realizowane efektywnie i skutecznie, plany jednostek, programy, zamierzenia i cele osiągane,

3)      zasoby zużywane oszczędnie i w sposób przynoszący pożytek, a jakość usług posiada odpowiednią rangę,

4)      dane i informacje publikowane lub udostępniane wewnętrznie bądź też na zewnątrz dokładne i aktualne. Efektywny i skuteczny przepływ informacji za­pewnia osobom zarządzającym i pracownikom dane niezbędne do wykonywa­nia przez nich obowiązków oraz skuteczną komunikację wewnętrzną,

5)      zasoby, a w szczególności składniki majątku, w tym dane osobowe i informacje niejawne zabezpieczone przed zniszczeniem, utratą i defraudacją,

6)      zasady etycznego postępowania przestrzegane i promowane,

7)      ryzyka związane z realizacją zadań na bieżąco identyfikowane, monitoro­wane także zarządza się nimi dla zwiększenia prawdopodobieństwa osiągnię­cia celów i    realizacji zadań poprzez zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności   jednostki, wskazanie sposobu i środków zapobiegających po­wstawaniu nieprawidłowości, jak również umożliwienie likwidacji nieprawi­dłowości.

8)      Kierownicy zobowiązani do zapoznania podległych pracowników z obo­wiązującymi przepisami prawa i zapewniają im dostęp do obowiązujących ak­tów prawnych dotyczących zakresu ich działania.

Problematyka skarg omówiona została w miesiącu styczniu 2012r.

W budynku Urzędu znajduje się 27 pomieszczeń biurowych co stanowi powierzchnię 600m2.

VI. W Straży Miejskiej zatrudnione 4 osoby. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Do zadań tych należy w szczególności:

 1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
 3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę   możliwości, świadków zdarzenia,
 5. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 6. doprowadzanie   osób   nietrzeźwych   do   izby   wytrzeźwień   lub   miejsca   ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
 7. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rozwoju zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom  kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie zorganami państwowymi,samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 8. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnychdla potrzeb Gminy,
 9. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 10. kontrolowanie przestrzegania szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy,
 11. wyłapywanie i dalsze postępowanie z bezdomnymi zwierzętami,
 12. kontrolowanie przestrzegania zakazu wypalania pozostałości roślinnych i traw,
 13. zapewnienie pomocy organom przy wykonywaniu czynności kontrolnych w zakresie wprowadzonych do obrotu wyrobów pirotechnicznych,
 14. kontrolowanie przestrzegania regulaminu korzystania z targowisk i placów targowych na terenie gminy.

VII.   W   2011   roku   Urząd   Miejski   w   Rogoźnie   został   poddany   4   kontrolom zewnętrznym w zakresie:

1.  kontroli kompleksowej gospodarki finansowej rozszerzonej problemowo w zakresie windykacji na przykładzie podatku od nieruchomości,

2.    Bieżącej kontroli stanu toalet ogólnodostępnych w budynku Urzędu,

3.    kontroli poprawności akwakultury na jeziorach Gminy

4. kontrola zaleceń pokontrolnych w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego Urzędu.

 

b) dyskusja

Nie odbyła się dyskusja w tym temacie.

 

Radny H. Kuszak powiedział, że część członków Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury uważa iż wybudowanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu osiedla Przemysława z ul. II Armii Wojska Polskiego spowoduje powstanie korków w Rogoźnie i utrudni ruch. Zdarza się, że ruch na rondzie spowalniany jest przez sygnalizatory przy RCK. Nie będzie można zsynchronizować świateł na skrzyżowaniu ul. II Armii Wojska Polskiego z os. Przemysława z światłami przy RCK. W wyjeździe z Megawat można byłoby postawić znak nakazujący wyłącznie skręt w prawą stronę lub zrobić z niej drogę jednokierunkową, do czasu wyremontowania ul. Fabrycznej. Wniosek o wybudowanie świateł został złożony już w poprzedniej kadencji i czekano długo na jego realizację, ale na posiedzeniu Komisji zastanawiano się również czy nie lepszym rozwiązaniem byłoby wybudowanie sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy kościele św. Wita. Dodał, że nie wie czy pieniądze mogą być przesuwane pomiędzy różnymi inwestycjami.

Radny Z. Hinz powiedział, że jest zwolennikiem wybudowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu. Mieszkańcy osiedla uważają, że światła w tym miejscu znacznie usprawniłyby ruch. Sygnalizacja świetlna być może będzie utrudnieniem dla tirów i może dobrze się stanie.

Radny H. Janus powiedział, że popiera zdanie radnego Z. Hinza. Wniosek o budowę sygnalizacji świetlnej w poprzedniej kadencji zgłosił radny R. Kinach. Ruch tirów blokują przede wszystkim światła przy RCK. Dodał, że jeszcze nie widział aby tiry blokowały rondo.

Radny H. Kuszak powiedział, że kierujący samochodem będzie stał na czerwonym świetle przy RCK i po przejechaniu ok. 150 m ponownie będzie stał na skrzyżowaniu ul. II Armii Wojska Polskiego z os. Przemysława. Zapytał w jaki sposób zsynchronizować obie sygnalizacje świetlne?

Radny H. Janus powiedział, że drogowcy musieli tak zsynchronizować światła, aby sygnalizacja przy RCK nie była włączana na żądanie, tylko z czerwonym światłem na skrzyżowaniu ul. II Armii Wojska Polskiego z os. Przemysława.

Radny M. Połczyński zapytał czy większość Komisji SSOiK była za pomysłem jaki przedstawia?

Radny H. Kuszak odpowiedział, że radni przyznali iż w miejscu tym jest problem z ruchem i czy budowa świateł rozwiąże problem.

Zastępca Burmistrza powiedział, że ul. Fabryczna na odcinku na którym prowadzone były roboty kanalizacyjne będzie położony dywanik asfaltowy, a w ubiegłym tygodniu zostały połatane wszystkie dziury. Wykonanie tych prac spowoduje, że ul. Fabryczna będzie przejezdna.

Radny H. Janus zapytał czy odnowienie dywanika asfaltowego robione jest z funduszy kanalizacyjnych, bo tego zadania nie ma w budżecie?

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że dywanik zostanie odnowiony na odcinku, na którym budowana była kanalizacja, a środki będą pochodzić z pieniędzy przeznaczonych na kanalizację.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy asfalt będzie lany na całej szerokości?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że asfalt położony zostanie na całej szerokości drogi. Zarząd Dróg Wojewódzkich jeśli by nie sprawdził tego rozwiązania, to nie zdecydowałby o realizacji tej inwestycji. Dodał, że światła na omawianym skrzyżowaniu dróg nie będą wstrzymywały ruchu, natomiast ruch mogą wstrzymywać światła przy RCK.

Radny M. Połczyński powiedział, że dobrze się stanie iż na całej ul. Fabrycznej nie będzie położony dywanik asfaltowy, ponieważ opracowany jest projekt na tą ulicę, w ramach którego mają być zrobione chodniki i parkingi.

Radny R. Kinach powiedział, że zwiększony ruch samochodów jest od strony Garbatki, ponieważ nie kierują się one na ul. Fabryczną, tylko jadą prosto.

Zastępca Burmistrza powiedział, że przez Garbatkę obowiązuje ograniczenie ładownościowe samochodów. Dobrze byłoby gdyby tiry jadące od strony Rudy jechały ul. Fabryczną, ponieważ odciążyłyby ruch na ul. II Armii Wojska Polskiego.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że ruch na os. Przemysława – przy Biedronce usprawniłby, gdyby samochody musiały objeżdżać klub 95. Zapytał czy droga między barem 95, a Biedronką nie powinna być tylko jednokierunkowa?

Skarbnik Gminy powiedziała, że należałoby sprawdzić czy droga ta jest własnością spółdzielni czy gminna.    

 

W dalszej części obrad przystąpiono do realizacji punktu 8 – współpraca Urzędu Gminy Rogoźno na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i międzynarodowym na rzecz poprawy wizerunku i estetyki Gminy Rogoźno:

a) wystąpienie Sekretarz Gminy Rogoźno,

Sekretarz Gminy poinformowała, że informację na ten temat przekazała wraz z materiałami na sesję, dlatego oczekuje na uwagi.

b) dyskusja.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że materiał w tym temacie został opracowany bardzo szeroko i szczegółowo.

Radny A. Jóżwiak zaproponował aby przygotowana informacja została wydana w formie biuletynu, aby mieszkańcy gminy wiedzieli co się dzieje.

Skarbnik Gminy zaproponowała umieszczenie informacji na stronie internetowej gminy.

 

Następnie zrealizowano punkt 9 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami oraz Zapobiegania Bezdomności Zwierząt na terenie Gminy Rogoźno na rok 2012 przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał ile pieniędzy w 2011 r. przeznaczono na schronisko?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w roku ubiegłym przeznaczono 60 tys. zł, a w tym roku przekazane zostanie 80 tys. zł. W budżecie gminy zarezerwowane środki na zakup karmy dla kotów, usługi weterynaryjne dla zwierząt uczestniczących w kolizjach drogowych, przewóz zwierząt do schroniska.

Zastępca Burmistrza poinformował, że wraz z Sekretarz Gminy był na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Obornikach na którym poinformowano, że za ok. 3,7 mln planowana jest budowa schroniska dla zwierząt, ponieważ obecne schronisko nie spełnia wymogów sanitarnych. Na budowę schroniska 1 mln chcą przekazać właściciele firmy Solaria, ponieważ zamieszkują na terenie Gminy Oborniki i wspierają od lat dotychczasowe schronisko. Na zainteresowane gminy rozdysponowany został 1 mln zł, a w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 14 gmin. Udział finansowy każdej z gmin uzależniony byłby od liczby jej mieszkańców. Gmina Oborniki wniosłaby grunt pod budowę schroniska o wartości 1 mln zł, a ok. 700 tys. pochodziłoby z kredytu.

Radny A. Jóźwiak zapytał ile pieniędzy musiałaby wyłożyć Gmina Rogoźno?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że ok. 180-200 tys. zł.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy co roku trzeba byłoby płacić na utrzymanie zwierząt?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że trzeba byłoby płacić. Dodała, że gminy które będą partycypowały w budowie schroniska będą płaciły wyłącznie za utrzymanie zwierząt, a dla gmin oddających zwierzęta, a które nie przystąpią do budowy schroniska zostanie ustalona wyższa stawka. 

 

Projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny Z. Hinz powiedział, że sołtysi walczyli o wyodrębnienie funduszu sołeckiego i stanowi on zalążek samorządności sołeckiej.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy w roku ubiegłym była podjęta uchwała o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego?

Skarbnik Gminy powiedziała, że fundusz sołecki uchwalany jest od 2009 r.

Radny Z. Hinz powiedział, że Gmina Rogoźno była jedną z pierwszych gmin w Wielkopolsce, które wyodrębniły fundusz sołecki.

Skarbnik Gminy dodała, że gdy nie funkcjonował jeszcze fundusz sołeckie, to w budżecie były określone środki, które pozostawały w dyspozycji sołectw.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że jest za wydzieleniem funduszu sołeckiego. Świetlica w Karolewie wybudowana została z środków funduszu sołeckiego.

Skarbnik Gminy powiedziała, że świetlica w Karolewie w znacznej części została wybudowana z wyodrębnionych środków w budżecie gminy dla sołectwa.

Radny Z. Hinz powiedział, że ma wątpliwości czy fundusz sołecki powinien być przeznaczany na wyjazdy i wycieczki.

Skarbnik Gminy powiedziała, że uważa fundusz sołecki powinien być przeznaczany na przedsięwzięcia, które widoczne i trwałe. Środki powinny być przeznaczane na zajęcia dla edukacyjne dla dzieci, organizację wyjazdów dla dzieci, ale dorośli mogliby nie korzystać z wycieczek.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że to co mówi Skarbnik Gminy jest dyskusyjne, ale dzieci w mieście mają łatwiejszy dostęp do zajęć pozalekcyjnych, niż dzieci na wsi.

Skarbnik Gminy powiedziała, że nie jest przeciwna zajęciom dla dzieci, ale dorośli mogliby obyć się bez wycieczek.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że fundusz sołecki ma sens, ponieważ w małych ojczyznach ludzie uczą się gospodarowania środkami, mimo one nie wielkie i mieszkańcy sołectw wiedzą co dla nich jest priorytetem, a jeżeli środki przeznaczane na równanie dróg, to wyręczany jest Burmistrz ze swego zadania.

 

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie środków dla Województwa Wielkopolskiego omówiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny P. Wojciechowski zapytał jaka kwota dofinansowania budowy placów zabaw została przekazana gminie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że ponad 56 tys. zł. Procedura zwrotu środków trwała ok. 4 m-cy.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy wpłynęła kwota dofinansowania remontu świetlic i czy zostały uwzględnione w budżecie?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że za świetlicę w Gościejewie wpłynęło ponad 145 tys. zł, a za świetlicę w Grudnie kwota 90.633 zł. Skarbnik Gminy powiedziała, że środki nie zostały uwzględnione ponieważ potrzebuje pieniądze na zwiększoną składkę rentową w oświaciekwota ponad 450 tys. zł. Dodała, że wszyscy twierdzą subwencja oświatowa zostanie zmniejszona i udziały w podatku dochodowym będą mniejsze niż zaplanowano w budżecie. Założenia wzrostu PKP były na poziomie 4%, a w przyjętym budżecie państwa 2,8%. Poinformowała, że jeżeli zmniejszą subwencję, to nie będzie wiedziała skąd wziąć pieniądze na oświatę.

Radny P. Wojciechowski zapytał jakie wolne środki z akcji zima?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na akcję zima w listopadzie i grudniu 2012 r. pozostało ok. 90 tys. zł. Pieniądze, które zostały zostaną przeznaczone na położenie płyt na ul. Kochanowskiego.

Radny A. Jóźwiak zapytał kiedy wpłynie dywidenda?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że w maju. Dodała, że w budżecie nie ma zabezpieczonych środków na powstanie klas sportowych, które mają działać od września.

Radny P. Wojciechowski zapytał ile wyniesie dywidenda z Megawatu?

Skarbnik Gminy odsiedziała, że dywidenda wyniesie 250 tys. zł, a całkowity zysk spółki wyniósł ponad 260 tys. zł. 

Radny P. Wojciechowski zapytał na co zostanie przeznaczona dywidenda?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że na zmniejszona subwencję oświatową oraz zmniejszony udział w podarku dochodowym. Jeżeli minister przyśle informacje o zmniejszeniu subwencji i udziału w podatku dochodowym, to będzie musiała dokonać cięć w budżecie. Na oświatę potrzeba 450 tys. zł, bez uwzględnienia klas sportowych od września. Dodała, że nie wie ile będzie potrzeba środków na klasy sportowe, bo nie wiadomo jacy nauczyciele będą prowadzili zajęcia. Pieniądze potrzebne na badania lekarskie, zakup piłek i przejazdy uczniów na zawody.

Zastępca Burmistrza powiedział, że klasy sportowe mają powstać w Szkole Podstawowej nr 3. 

 

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/145/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania zamontowanych w roku 2012 dodatkowych punktów oświetlenia drogowego na terenie gminy Rogoźno przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2011 rok przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpino do realizacji puktu 10wolne głosy i wnioski.

W wolnych głosach i wnioskach poruszono następujące sprawy:

1. radny Z. Hinz zwrócił się w imieniu p. Z. Jóźwiaka o zebranie śmieci (folie, papiery itp.), jakie zelegają w lesie po stronie wschdniej wysypiska śmieci w Studzieńcu;

Zastępca Burmistrza poinformował, że w dniu 31.03 br. planowana jest akcja sprzątania naszej gminy, w której uczestniczyc będą szkoły w całej gminie. Przy tej okazji może uda się posprzątać to miejsce. Dodał, że od przyszłego roku chciałby rozpocząć systematyczne usuwanie z gminy powstałych dzikich wysypisk.

Skarbnik Gminy powiedziała, że uważa nie ma sensu przeprowadzać takiej akcji dopóki nie zostanie wprowadzony podatek śmieciowy.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że dzikie wysypiska zlokalizowane nie raz na gruntach gminnych. Dodał, że warto byłoby uporządkować dzikie wysypiska, zanim będzie trzeba robić to pod presją. W czasie dotychczasowej kariery zawodowej udało mu się złapać złodziei drewna, ale osób wyrzucających śmieci w lesie nigdy nie złapał. 

Zastępca Burmistrza powiedział, że radny M. Kutka złożył interpelację w sprawie zakazu postoju na ul. Kościuszki, ale podobny problem jest na ul. Seminarialnej i należałoby się wspólnie zastanowić nad sprawą.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że kierowcy tirów znaleźli w Rogoźnie sobie kilka miejsc w których przez całą noc zaparkowane ich samochody, czym stwarzają zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że w wnewralgicznych punktach będzie trzeba postawic znaki zakazu.

2. przewodniczący A. Olenderski poruszył kwestię remontu świetlic i w jaki sposób powinna zostać ustalona kolejność ich przeprowadzania.

Radny Z. Hinz powiedział, że Komisja powinna wyrazić swoją opinię o kolejności remontu świetlic.

3. przewodniczący A. Olenderski zgłosił wniosek o dostosowanie zegarów astronomicznych oświetlenia drogowego do pory rannej i wieczorowej, ponieważ lampy zapalają się ok. 1,5 godz. przed zmierzchniem.

Skarbnik Gminy powiedziała, że przestawienie zegarów astronomicznych w cełej gminie kosztuje ok. 18 tys. zł.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 4 głosami "za" w obecności 4 członków Komisji.

4. radny A. Jóźwiak zgłosił wniosek o wymalowanie miejsc parkingowych, tzw. "koperty" i znaku drogowego na parkingu na ul. Nowejna przeciw targowiska.

Wniosek został przyjety jednogłośnie 4 głosami "za" w obecności 4 członków Komisji.

5. radny A. Jóźwiak poinformował, że tematem poprzedniej Komisji był stan służby zdrowia, na której Kierownik Przychodni "Zdrowie Rodziny" poinformował, że stawka za pacjenta wynosi 5 zł. Informację sprawdził w NFZ i kwota bazowa wynosi 8 zł/osobę i jest ona uzależniona od wieku pacjenta, która zwiększana jest odpowiednimi współczynnikami zgodnie z wiekiem pacjentów. Stawki również zwiększane w okresach większej zachorowalności, np. na grypę. Minimalna stawka wynosi 8 zł, a nie 5 zł, a informuje dlatego, że przy tych stawkach dziwi go, że ZAMK opłaca pracę sprzątaczki.

Radny Z. Hinz poweidział, że mieszkańcy uważają gmina podpisując umowę dzierżawy budynku jest ciężarem dla gminy, a nie dla osób prowadzących w nim działalność.

Skarbnik Gminy powiedziała, że jej zdaniem wykonywanie bieżących remontów powinno obciążać dzierżawców, a nie gminę.

Radny Z. Hinz powiedział, że powinna zostać zmieniona umowa dzierżawy.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że w poprzedniej kadencji radny R. Szuberski bardzo przychylnie patrzył na służbę zdrowia. Służba zdrowia jest zadaniem własnym gminy, ale dzierżawcy budynku powinni partycypować w kosztach utrzymania budynku.

Radny A. Jóźwiak piowiedział, że jeżeli nadal będzie takie podejście do służby zdrowia, jak dotychczas to Rogoźno, nie doczeka się odpowiedniej opieki medycznej. Gdyby płacili wyższą stawkę, to być może zredukowana byłaby liczba gabinetów i wówczas byłoby miejsce dla lekarzy innych specjalności.

6. radny P. Wojciechowski poruszył sprawę odbywających się przetargów na sprzedaż gminnych działek oraz zapytał czy powołana została Komisja do szacowania strat spowodowanych mrozami.

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że Komisja została jeździ już po gminie i szacuje straty.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.15

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 14 kwietnia 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf