Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 12/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 27 lutego 2012 roku o godz. 14.00 w siedzibie Schroniska dla Zwierząt \"Azorek\" w Obornikach oraz o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Ro

PROTOKÓŁ 12/2012

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego w dniu 27 lutego 2012 roku o godz. 14.00 w siedzibie Schroniska dla Zwierząt "Azorek" w Obornikach oraz o godz. 16.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

W I części obrad udział wzięli: radny A. Olenderski, radny Z. Hinz, radny A. Jóźwiak, radny H. Janus, radny M. Połczyński, radny P. Wojciechowski.

W II części posiedzenia brali udział radni zgodnie z listą obecności. Radny R. Kinach brał udział w II częśco od godz. 16.15. radny A. Jóźwiak i radny P. Wojciechowski uczestniczyli w II części posiedzenia do godz. 20.00.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która  stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Proponowany porządek posiedzenia:

Pierwsza część obrad (wyjazdowa)Schronisko dla ZwierzątAzorek, ul. Łopatyńskiego 1,Oborniki,  godz. 14.00

1.       Otwarcie obrad.

2.       Zapoznanie się z funkcjonowaniem Schroniska dla ZwierzątAzorekw Gminie Oborniki:

a)         wystąpienie Kierownika Schroniska dla Zwierząt „Azorek” w Obornikach.,

b)         dyskusja. 

 

Druga część obrad (w miejscu)sala nr 20 UM w Rogoźnie, ul. Nowa 2, godz. 16.00

3.       Stwierdzenie quorum.

4.       Przyjęcie porządku obrad.

5.       Przyjęcie protokołów nr 10/2011 i 11/2011 z posiedzeń KGFiR.

6.       Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno i Powiecie Oborniki. Zapoznanie się ze stanem usług medycznych dla mieszkańców Gminy (informacje zostaną przedstawione przez):

a)    Kierownika Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych s.c. „Zdrowie Rodziny” w Rogoźnie,

b)    Inspektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich UM w Rogoźnie,

c)     Członka Komisji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Obornikach,

d)    dyskusja.

7.       Zaopiniowanie wykazów dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych sporządzonych na rok 2012.

8.       Prezentacja z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka7 Ryb:

a)    wystąpienie Sekretarz Gminy Rogoźno,

b)    dyskusja.

9.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

10.    Wolne głosy i wnioski.

11.    Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że Kierownik Schroniska dla ZwierzątAzorekw swoich wypowiedziach przekazywała mało informacji dot. kosztów funkcjonowania placówki. Planowany koszt budowy nowego schroniska dla zwierząt ma wynieść ok. 4-4,5 mln zł, który ma zostać sfinansowany przez gminy, natomiast organizator schroniska jako wkład wniesie swoje grunty i doświadczenie. Budowa schroniska jest konieczna, ponieważ obecna lokalizacja nie spełnia wymogów ochrony środowiska.

Radny H. Janus powiedział, że został przekazany radnym list intencyjny z Gminy Oborniki w sprawie budowy schroniska, w którym zostało napisane złożenie wstępnych deklaracji oczekiwane jest do dnia 12.03 br. Zapytał czy temat ten będzie dyskutowany podczas najbliższej sesji, czy na posiedzeniu dzisiejszej Komisji?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że list intencyjny został skierowany do Burmistrza, a nie do radnych. Nadmienił, że Wiceburmistrz Obornik skierował list intencyjny, w którym została przedstawiona koncepcja budowy schroniska. W odpowiedzi zostanie skierowane pismo z prośbą o spotkanie z Burmistrzem Obornik wszystkich gmin oddających zwierzęta do schroniska, aby omówić sprawę. Dodał, że Rada Miejska będzie informowana na bieżąco.

Radny M. Połczyński powiedział, że radni Gminy Oborniki podjęli już uchwałę w tej sprawie.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że została podjęta uchwała intencyjna określająca lokalizację schroniska. Obecna lokalizacja schroniska jest bardzo niekorzystna dla mieszkańców. Dodał, że jeśli gmina ma wpłacić pełen wkład w budowę schroniska i płacić ok. 100 tys. za utrzymanie zwierząt, to powinien zostać opracowany inny system uiszczania opłat za przebywające zwierzęta. W roku bieżącym trzeba zapłacić 80 tys. za utrzymanie zwierząt.

Radny Z. Hinz powiedział, że Burmistrz Rogoźna powinien spotkać się z zainteresowanymi osobami w tej sprawie, a radnym przedstawić koncepcje rozwiązania tego tematu.

Burmistrz Rogoźno powiedział, że temat ten będzie dyskutowany, bo Gmina Oborniki podjęła już uchwałę intencyjną. Dodał, że o decyzjach będzie na bieżąco informował Radę.

 

Przewodniczący Komisji A. Olenderski stwierdził na podstawie listy obecności, że na 8 członków Komisji w posiedzeniu bierze udział 8 radnych.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 8 głosamizaw obecności 8  członków Komisji.

 

Protokół nr 10/2011 został przyjęty jednogłośnie 8 głosamizaw obecności 8 członków Komisji.

Protokół nr 11/2011 został przyjęty 7 głosamizaprzy 1 głosiewstrzymującymw obecności 8 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 6 – funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno i Powiecie Oborniki. Zapoznanie się ze stanem usług medycznych dla mieszkańców Gminy (informacje zostają przedstawione przez):

a) Kierownika Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych s.c. „Zdrowie Rodziny” w Rogoźnie: 

Informację przedstawił p. J. E. Teska – Kierownik Przychodni Zespołu Lekarzy Rodzinnych s.c. „Zdrowie Rodziny w Rogoźnie.

Przewodniczący A. Olenderski poprosił o wyjaśnienie kwestii wypisywania recept i ich realizacji w rogozińskich aptekach.  

J. E. Teska odpowiedział, że przepisy i zasady odpłatności wydawanych leków, środków pomocniczych i środków niezbędnych w szczególnych chorobach zmieniły się z dniem 1.01. br. Była to duża zmiana obowiązujących przepisów, której towarzyszyły zmiany wielu rozporządzeń Ministra Zdrowia. W przypadku pomyłek lekarza bądź aptekarza zostały wprowadzone drakoński kary, co wywołało opór w tych środowiskach. Obecnie nie ma większych problemów z wypisywaniem i realizacją recept. Dodał, że kolejne obwieszczenia listy leków refundowanych będą miały miejsce co 2 miesiące, a ustawa nakłada na Ministra Zdrowia 14 -to dniowy termin obwieszczenia zmian, choć nie został on zachowany, to jest czas aby zapoznać się z wprowadzonymi ostatnio zmianami.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jakie dokumenty muszą posiadać pacjenci udający się na wizytę do lekarza rodzinnego?

J. E. Teska odpowiedział, że w całym kraju pacjenci w otwartym lecznictwie zobowiązani są do okazywania się określonymi dokumentami. Pacjenci powinni okazywać się dokumentami ubezpieczenia, ponieważ jeżeli lekarz wypisze receptę na lek refundowany, a pacjent nie będzie ubezpieczony to lekarz odpowiada finansowo za zrealizowaną refundację oraz może otrzymać karę porządkową. Podstawowym dokumentem jakim trzeba się okazać jest RMUA.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że sposób karania lekarzy miał zostać zniesiony z mocy ustawy.

J. E. Teska powiedział, że w czasie prowadzonych w styczniu rozmów Minister Zdrowia podpisał pewne oświadczenie, ale prawo nie zostało zmienione i sankcje dla lekarzy nadal obowiązują. Nadal prowadzone są rozmowy Naczelnej Rady Lekarskiej z Ministrem Zdrowia. Podstawowym dokumentem ubezpieczeniowym dla pracujących jest druk RMUA, dla rolników – dokument potwierdzający wpłatę do KRUS, dla bezrobotnych – zaświadczenia z PUP oraz świadczenia podpisane przez Burmistrza, emeryci i renciści – legitymacja wydane przez ZUS. Obowiązkiem rejestratorek jest sprawdzanie ubezpieczenia pacjentów, a NFZ kontroluje numery ubezpieczenia.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy lista refundacyjna leków jest już zamknięta, bo w przeszłości było na niej więcej medykamentów?

J. E. Teska odpowiedział, że każdy lekarz musi wypisywać leki refundowane zgodnie z listą leków refundowanych.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy jest szansa na zwiększenie listy leków refundowanych?

J. E. Teska odpowiedział, że gdyby był posłem to mógłby posiadać wiedzę w tej sprawie.

Radny H. Janus zapytał czy pacjent ma dostęp do listy leków refundowanych?

J. E. Teska odpowiedział, że pacjenci mają dostęp do listy leków refundowanych. Jest ona zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, na której znajduje się zakładka: lista refundacyjna. Dodał, że trudnością dla pacjentów jest poszukiwanie leków, ponieważ w obwieszczeniu pozycje lekowe publikowane są wg nazw chemicznych leków.

Radny H. Janus zapytał czy obowiązkiem jest podbijanie książeczki raz w miesiącu, czy wystarczy wyłącznie dowód wpłaty składki do KRUS?

J. E. Teska wyjaśnił, że rolnicy zobowiązani są posługiwać się dokumentem opłaconej składki KRUS.

Radny H. Janus zapytał czy potwierdzenie przelewu internetowego z banku jest ważne i wystarczające?

J. E. Teska odpowiedział, że tak.

Radny M. Połczyński powiedział, że Naczelna Rada Lekarska chce odstąpić od NFZ. Zapytał o zdanie w tej sprawie J. E. Teskę?

J. E. Teska odpowiedział, że NFZ działa już od 13 lat, a ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym przewiduje powstanie dodatkowych ubezpieczeń. W całej Europie obowiązują ubezpieczenia społeczne, a w USA zostały wprowadzone dopiero w kadencji B. Obamy. Ustawa przewiduje również powstawanie dobrowolnych ubezpieczeń dodatkowych, które w Polsce praktycznie nie funkcjonują.

Radny M. Połczyński powiedział, że zadał powyższe pytanie bo chciał wywołać dyskusję. Dodał, że uważa iż NFZ zachowuje się zachowawczo, ponieważ chce oszczędzać na pacjentach skoro nie są podpisywane umowy ze specjalistami.

J. E. Teska powiedział, że ochrona zdrowia w żadnym kraju europejskim nie jest wydolna i nigdy nie będzie. Im medycyna jest nowocześniejsza, tym jest droższa. Zawsze oczekiwania obywateli będą przewyższały możliwości finansowe wynikające ze składek.

Radny H. Janus zapytał na jaki czas spółka podpisała kontrakt?

J. E. Teska odpowiedział, że spółka posiada umowę wieloletnią, obecnie na 3 lata.

Radny H. Janus powiedział, że p. U. Bak informowała iż kontrakty obecnie podpisywane są na okres 5 lat.

J. E. Teska odpowiedział, że mówi wyłącznie o swoim podmiocie.

Radny H. Janus zapytał ilu pacjentów jest w spółce zdrowie rodziny?

J. E. Teska wyjaśnił, że przychodnia obejmuje swym zasięgiem Miasto i Gminę Rogoźno. Dodał, że pacjent ma prawo wybrać lekarza rodzinnego. W przychodni jest ok. 14 tys. pacjentów.

Sekretarz Gminy zapytała o ocenę stanu zdrowia społeczeństwa Gminy Rogoźno? Zapytała czy można wskazać chorobę która trapi mieszkańców?

J. E. Teska odpowiedział, że gdy rozpoczynał pracę w Rogoźnie najwięcej pacjentów było wśród dzieci i młodzieży, obecnie najwięcej pacjentów stanowią osoby starsze. Dodał, że wiele dzieci rodzi się poza granicami kraju.

Zastępca Burmistrza powiedział, że największą bolączką mieszkańców gminy, jest brak dostępu do lekarza w dniach świątecznych oraz w soboty i niedziele. Zapytał czy przychodnia „Zdrowie Rodziny” mogłaby wystąpić o kontrakt na opiekę zdrowotną w ramach tzw. wieczorynki?

J. E. Teska odpowiedział, że w kodeksie pracy został ustalony wymiar pracy i przysługujących przerw dla lekarzy. W wyniku protestu środowiska medycznego z 2004 r. zakończone zostały całodobowe dyżury. NFZ w całym kraju kontraktuje działanie przychodni w tych samych godzinach – od 8.00 do 18.00. Dodał, że zdarzają się duże przychodnie, które w swojej ofercie mają dyżury lekarza po zamknięciu przychodni.

Zastępca Burmistrza powiedział, że w pogotowiu zdarzają się lekarze którzy pełnią dyżury 24h i nie są one monitorowane. Powiedział, że rozumie iż przychodnia posiada zbyt mało lekarzy by mogła prowadzić dyżury nocne. Dodał, że należałoby o tym pomyśleć, zwłaszcza iż jest to dodatkowa usługa, o którą należy wystąpić do NFZ. Zaproponował zatrudnienie dwóch lekarzy i wystąpienie o kontrakt do NFZ.

J. E. Teska powiedział, że prawo stanowi iż właściciele i współwłaściciele spółki nie mogą pracować w żadnej instytucji, która ma podpisany kontrakt z NFZ. Zatrudnieni „młodzi” lekarze w większości mają zawarte umowy z spółką, a nie NFZ, mogą pracować w innych instytucjach i tak czynią.

Radny H. Janus powiedział, że uwaga Zastępcy Burmistrza jest bardzo słuszna, ponieważ wieczorami i w święta dyżuruje dwóch lekarzy na ponad 50 tys. mieszkańców powiatu.

J. E. Teska poinformował, że przepis stanowi iż na jednego lekarza dyżurnego przypada 50 tys. mieszkańców, z tym iż jeden lekarz musi być na miejscu, a jeden na wyjazdach. Powiat posiada ok. 56 tys. mieszkańców.

Zastępca Burmistrza poruszył kwestię wydawania skierowań do specjalistów. Zapytał czy za wydanie skierowania do specjalisty spółka otrzymuje mniej pieniędzy?

J. E. Teska powiedział, że lekarz kieruje pacjenta do specjalisty gdy uważa, że jest konieczność ze względów medycznych skonsultować pacjenta. Jest to suwerenna decyzja lekarza. Powiedział, że nie ma żadnych przesłanek organizacyjnych, która ograniczałaby wydanie skierowania do specjalisty. Z dniem 1.01.2012 r. w związku ze zmianą ustawy o lekach refundowanych wiele leków lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma prawo zapisać, pod warunkiem że uzyska opinię specjalisty. W dokumentacji medycznej pacjenta musi być karta informacyjna od specjalisty mówiąca o sposobie dawkowania leków.

Radny H. Janus zapytał czy karta informacyjna może być wystawiona przez specjalistę prowadzącego prywatną praktykę lekarską?

J. E. Teska wyjaśnił, że ustawodawca określił iż musi to być dokument wystawiony przez lekarza ubezpieczenia. Jeśli kontrolujący stwierdzi, że nie ma takiego dokumentu wówczas lekarz, który wypisze leki odpowiada za przekroczenie swoich uprawnień. Dodał, że specjalista ma prawo zapisać leki z swojej dziedziny, ale jeśli pacjent chce otrzymywać receptę na leki od lekarza rodzinnego to musi posiadać kartę informacyjną od lekarza.

Zastępca Burmistrza poinformował o odbywających się badaniach mammograficznych. Zapytał czy możliwe jest opracowanie programu badań profilaktycznych dla kobiet?

J. E. Teska odpowiedział, że NFZ w swoim budżecie posiada środki na prowadzenie wszelkiego rodzaju badań profilaktycznych. NFZ zaprasza pacjentów z określonych grup wiekowych narażonych na pewne choroby. Zaznaczył, że prowadzona przez niego spółka nie jest w żaden sposób związana z badania profilaktycznymi prowadzonymi przez NFZ.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że gmina może opracowywać własne programy profilaktyczne ale w budżecie nie ma środków na ten cel, choć w kraju są bogate gminy, które mają bardzo rozbudowane programy badań profilaktycznych. Przytoczył również przykłady gmin, w których Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała zasadność wydatkowania środków na te cele.

J. E. Teska poinformował, że lekarze rodzinni wykonują badania profilaktyczne chorób układu krążenia i są one prowadzone w przychodni „Zdrowie Rodziny”. Dodał, że badania te nie cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców. Badaniami profilaktycznymi objęte są osoby zdrowe z określonych grup wiekowych.

Zastępca Burmistrza zapytał czy mogą być organizowane tzw. białe niedziele?

J. E. Teska odpowiedział, że może być problem z ich organizacją. Wszystkie działania lekarzy raportowane są do NFZ, który mógłby zakwestionować pracę lekarza w niedzielę, bo w kontrakcie zostało zapisane iż przychodnia pracuje od poniedziałku do piątku.

Zastępca Burmistrza powiedział, że do spółki co miesiąc wpływa taka sama suma pieniędzy.

J. E. Teska powiedział, że spółka nie rozlicza się z NFZ za wykonane świadczenia. Specjaliści opłacani są za wydawane porady.

Zastępca Burmistrza zapytał jakie specjalności posiadają lekarze?

J. E. Teska poinformował, że aby posiadać prawo do pracy w otwartym lecznictwie trzeba posiadać deklarowaną liczbę pacjentów. Dodał, że tylko jedna lekarka pracująca w przychodni posiada najniższy stopień specjalizacji wg starego systemu specjalistycznego. Pozostali pracujący lekarze posiadają II stopień specjalizacji.

Radny R. Kinach powiedział, że wspomniano o potrzebie remontu budynku przychodni. Zapytał czy znany jest szacowany koszt ich realizacji?

J. E. Teska odpowiedział, że nie zna kosztu remontu budynku.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że uzgodnił z Dyrektorem ZAMK żeby czynsz z tego budynku przeznaczać na wymianę okien. Oszacowany koszt remontu całego budynku wynosi ok. 350 tys. zł, a ZAMK nie ma środków na jego realizację, ponieważ zaległości lokatorów wynoszą ok. 1,7 mln zł.

J. E. Teska powiedział, że udogodnieniem jest działająca w budynku przychodni winda. Dodał, że najbardziej potrzebna jest wymiana okien i przeprowadzenie renowacji elewacji zewnętrznej budynku. Wspomniał, że były przekazywane dotacje z Gminy Rogoźno na różne cele.

Burmistrz Rogoźna powiedział,  że dotacje były przeznaczane m.in. dla policji.

Radny A. Jóźwiak zapytał w jakiej wysokości NFZ przekazuje składkę za osobę dorosłą, a jaką za dziecko.

J. E. Teska odpowiedział, że NFZ płaci 5 zł za osobę dorosłą, a dzieci klasyfikowane są w dwóch przedziałach wiekowych i stawka wynosi ok. 7 zł. Są to stawki miesięczne.

Radny Z. Hinz powiedział, że niezadowoleni pacjenci mogą składać skargi do NFZ. Zapytał czy na działalność przychodni były kierowane skargi i uwagi do NFZ?

J. E. Teska odpowiedział, że do NFZ nie były kierowane skargi i uwagi. W przychodni było przeprowadzonych kilka kontroli przez NFZ i inne instytucje, które nie stwierdziły nieprawidłowości.

Radny Z. Hinz zapytał czy kontrole są cykliczne w określonym czasie, czy są niezapowiedziane?

J E. Teska odpowiedział, że nie zna klucza wg którego przychodnia jest kontrolowana. Zgodnie z prawem instytucja kontrolująca musi zawiadomić podmiot o zamiarze przeprowadzenia kontroli na 48 godzin przed planowaną kontrolą.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy spółka byłaby zainteresowana wykupieniem dzierżawionego budynku?

J. E. Teska odpowiedział, że w sąsiednich gminach najczęściej sprzedano majątek podmiotom świadczącym usługi medyczne. Zapytał w jaki sposób właściciel budynku chciałby go sprzedać oraz czy uwzględnione byłoby prawo do pierwokupu dla dotychczasowych dzierżawców? Zapytał także czy budynek zostałby sprzedany w częściach, czy w całości? Zaznaczył, że na ten temat nie rozmawiał jeszcze z pozostałymi wspólnikami i dlatego nie zna ich opinii.

Radny Z. Hinz powiedział, że rozumie intencje radnego P. Wojciechowskiego, ale trzeba pamiętać że jeśli obiekt zostanie sprzedany to właściciel będzie mógł go sprzedać i wówczas b edzie mógł zmienić jego przeznaczenie. Dodał, że gmina zobowiązana jest zapewnić mieszkańcom dostęp do podstawowej opieki medycznej.

J. E. Teska powiedział, że gminy które sprzedawały obiekty zastrzegały, że nieruchomość może być przeznaczona wyłącznie na cel medyczny.

Radny H. Janus podał przykład lokalu w którym była Restauracja „Przemysławka”.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy stawki czynszu są zadowalające?

J. E. Teska odpowiedział, że od ok. 7 lat nie było podwyżki cen świadczeń medycznych, natomiast pozostałe ceny zmieniały się.

Radny H. Janus zapytał czy wcześniej były podwyżki czynszu, czy tylko w tym roku?

J. E. Teska odpowiedział, że w umowie zapisano coroczny wzrost stawki czynszu o wskaźnik inflacji. Od tego roku obowiązuje stawka 10 zł/m² + VAT. Najwyższy koszt stanowi ogrzewanie budynku – ok. 7 tys. zł/m-c.

Zastępca Burmistrza poinformował, że pomieszczenia po rehabilitacji chce wynająć okulistka, która obecnie gabinet ma w „Cechu”.

J. E. Teska odpowiedział, że ubolewa nad tym, ponieważ mając rozeznanie w potrzebach mieszkańców powinien w nich być chirurg.

Zastępca Burmistrza poinformował, że prawdopodobnie od 15.03 br. będzie gabinet chirurga w pomieszczeniach byłego pogotowia. Chirurg ma przyjmować pacjentów trzy razy w tygodniu po 4 godz. Dodał, że chirurg będzie korzystał z punktów przyznanych Obornikom. W trakcie rozpatrywania jest pismo odwoławcze w sprawie ortopedy.

J. E. Teska zapytał dlaczego pomieszczeń byłej poradni chirurgicznej nie przeznaczono ponownie dla chirurga?

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że p. Kapsiak posiadał umowę do 31.12.2011 r. i nie chciał opuścić lokalu wcześniej. Gmina zobowiązana była przygotować pomieszczenia dla chirurga na dzień wystąpienia o kontrakt do NFZ.

Radny M. Połczyński zapytał gdzie ma mieć gabinet ortopeda?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że w tym samym miejscu co chirurg.

J. E. Teska powiedział, że skoro pomieszczenia były przygotowane na gabinet chirurga, gabinet zabiegowy i gipsownię to posiadają one elementy architektoniczne wyposażenia poradni chirurgicznej. Dodał, że w tym samym budynku jest również aparat RTG.

Zastępca Burmistrza wyjaśnił, że ze względu na termin trzeba było przygotować pomieszczenia dla chirurga w innym budynku. Dodał, że Dyrektor szpitala poinformowała iż więcej pomieszczeń nie jest jej potrzebnych.

Radny H. Janus powiedział, że w przeszłości p. Andruszczyszyn przyjmował w budynku na ul. Fabrycznej, a na wykonanie RTG było trzeba iść na ul. II Armii WP, co stanowi trudność dla pacjentów ze złamanymi kończynami dolnymi.

J. E. Teska zapytał dlaczego nie negocjowano z p. Kapsiakiem?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że były prowadzone z nim rozmowy, jednak nie chciał opuścić wcześniej lokalu.

Radny R. Kinach zapytał czy można ponowić wniosek i przenieść chirurga do pomieszczeń po p. Kapsiaku?

Radny H. Janus zaproponował aby okulistka zajęła pomieszczenia, które zostały przeznaczone dla chirurga, a chirurga przenieść do lokali po p. Kapsiaku. Dodał, że p. Kapsiak podpisał kontrakt z NFZ na ul. II Armii WP, a teraz przeniósł gabinet rehabilitacji.

Radny M. Połczyński powiedział, że p. Kapsiak ma teraz gabinet na ul. Kościuszki 55 ale nie jest on jeszcze czynny.

Skarbnik Gminy poinformowała, że przed przyznaniem kontraktu pomieszczenia przeznaczone dla chirurga były kontrolowane przez NFZ.

Inspektor J. Dolatowski poinformował, że jeśli chce się przenieść adres poradni, to musi być przeprowadzona kontrola NFZ, który sprawdza czy pod nowym adresem są spełnione wszystkie warunki ze specyfikacji konkursowej. Z tego powodu p. Kapsiak nie może prowadzić działalności w ramach kontraktu z NFZ, ponieważ posiada kontrakt na ul. II Armii WP 4, a NFZ nie zatwierdził jeszcze nowej lokalizacji.

Radny H. Janus zapytał na jakiej podstawie podawana jest informacja, że okulistka przenosi swój gabinet na ul. II Armii WP skoro pomieszczenia nie zostały jeszcze skontrolowane przez NFZ.

J. E. Teska zaproponował aby przed powstaniem nowej placówki zdrowia zaprosić p. Fiksę, aby ocenił czy pomieszczenia spełniają obowiązujące warunki sanitarne. Jeśli zostałyby spełnione wszystkie warunki to umówić się na spotkanie z Dyrektorem NFZ ds. kontraktowania świadczeń, aby ocenił czy są szanse na przyznanie kontraktu. Dodał, że urazowość mieszkańców jest duża, dlatego bardzo potrzebna jest poradnia chirurgiczna.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy należy się obawiać, że lista leków refundowanych będzie ograniczona? Zapytał jakie działania w tej sprawie miałby podjąć miejscowy samorząd?

J. E. Teska odpowiedział, że instytucja istnieje i nie problemu, żeby dostać się do lekarza w Rogoźnie. Jeśli zgłoszona jest wizyta lekarska, to realizowana jest w tym samym dniu, mimo iż NFZ dopuszcza żeby odbyła się ona w ciągu 24h. Ekonomiczna zdolność pacjenta do realizacji recept jest osobnym tematem do dyskusji. 

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

b) Inspektora Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich UM w Rogoźnie

W imieniu Burmistrza Rogoźna informację o służbie zdrowia w Gminie Rogoźno przedstawił J. Dolatowskiinspektor WOiSO UM w Rogoźnie.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy będą następowały dalsze obostrzenia w zakresie ratownictwa medycznego?

J. Dolatowski odpowiedział, że ratownictwo medyczne obecnie jest domeną zarządzania kryzysowego i nie jest kompetencjami ochrony zdrowia. Konferencja zorganizowana przez Wojewodę dotyczyła programów finansowania profilaktyki zdrowotnej. Omawiane były zagadnienia poprawy wykrywalności wielu chorób, m. in. chorób płuc. Dodał, że w konferencjach w których brał udział nie poruszono tematu ratownictwa medycznego. Zmiany w ratownictwie medycznym nie wynikają z ograniczeń finansowych, tylko ze zmiany ideologii ratownictwa. Docelowo ma być jedna dyspozytornia w Poznaniu, która obejmie całe województwo. Zmiany w ratownictwie nie wpłyną na liczbę karetek pogotowia. Niwa koncepcja ratownictwa będzie testowana podczas Euro 2012.

Radny H. Janus zapytał czy w Jaraczu stacjonuje zespół karetki pogotowia ratowniczego?

J. Dolatowski odpowiedział, że zespoły stacjonujące w Jaraczu zabezpieczone na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych. Zespoły te ujęte w planie ratownictwa medycznego na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych.

Radny H. Janus zapytał jakie zdarzenia mają charakter nadzwyczajny?

J. Dolatowski wyjaśnił, że zdarzenia nadzwyczajne zostały określone w planie ratownictwa medycznego na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych. Firma Ambulans-Union posiada dużą bazę karetek i świadczy usługi z zakresu ratownictwa medycznego na terenie Obornik oraz innych powiatów. Dysponuje karetkami i kadrą, które w razie zdarzeń nadzwyczajnych będą brały udział w zdarzeniach na terenie powiatu.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał Dyrektora ZAMK o ocenę mienia gminnego przeznaczonego na rzecz ochrony zdrowia?

Dyrektor ZAMK powiedział, że należy się cieszyć z posiadanej bazy lokalowej przeznaczonej dla służby zdrowia. Restauracji wymaga zewnętrzna elewacja budynku przychodni. Przygotowane zostały również dodatkowe lokale na ul. Fabrycznej 5. Lokale dla służby zdrowia również w Parkowie. Dodał, że w spółce w Parkowie powstały zatory płacowe i jest wyrok sądu w tej sprawie. Budynki, w których prowadzona jest działalność z zakresu ochrony zdrowia w dobrym stanie technicznym.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał co Dyrektor ZAMK sądzi o stawkach za dzierżawę lokali przeznaczonych dla potrzeb służby zdrowia?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że przed podwyżką stawek czynszu z powierzchni 414 miesięcznie wpływała kwota 2.605 netto, natomiast miesięczny koszt utrzymania w 2011 r. wyniósł 1.824 zł. Po zmianie stawek z wynajmu wpływa kwota 3.262 zł.

Radny A. Jóźwiak zapytał kiedy miała miejsce wcześniejsza podwyżka?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że stawki czynszu corocznie wzrastały o procent inflacji. Poprzednia cena przetargowa wynosiła 4,19 zł. Budynek w którym gabinet miała gabinet p. Szamkuś ze względu na niższy standard posiadał niższą stawkę 5,50 zł/m², a w pozostałych budynkach stawka była na poziomie 6 zł/m². Zakładowi RTG stawka czynszu została utrzymana na dotychczasowym poziomie oraz nie płaci kosztów ogrzewania. 

Radny M. Połczyński zapytał dlaczego pracownia RTG nie płaci?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że wspólnie z Burmistrzem Rogoźna ustalił, aby zwolnić zakład RTG z opłat, ponieważ nie ma zarobku w Rogoźnie.

Burmistrz Rogoźna dodał, że właściciel zakładu RTG chciał zrezygnować z jego prowadzenia. Jeśli będzie poradnia chirurgiczna oraz ortopedyczna wówczas będą prowadzone rozmowy, aby zrezygnować z tej ulgi.

Radny P. Wojciechowski zapytał na jaki okres zawarte umowy dzierżawy?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że w umowa najmu została zawarta na czas kontraktu z NFZ. Dodał, że czym niższa jest stawka czynszu tym więcej pieniędzy do dyspozycji ma spółka.

Radny H. Janus zapytał czy nie warto byłoby założyć monitoring, aby ograniczyć próby włamań do budynków na ul. Fabrycznej 5?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że dwie kamery by nie wystarczyły i trzeba by posiadać całą sieć. Oświetlenie budynków również powinno ulec poprawie. Dodał, że jest to dobry pomysł.

Radny A. Jóźwiak zapytał dlaczego ZAMK pokrywa koszty sprzątania pomieszczeń na parterze budynku na ul. II Armii WP 4.

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że lokale wynajmowane, ale wspólny jest korytarz oraz toalety, dlatego koszt ich sprzątania opłaca ZAMK. Dodał, że wynajmowane pomieszczenia sprzątają poszczególni najemcy na własny koszt.

Radny P. Wojciechowski zapytał jaki koszt generuje sprzątaczka?

Dyrektor ZAMK odpowiedział, że ok. 300 zł.

 

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia środków obrotowych za ok. 2011 samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie przedstawił Dyrektor ZAMK M. Mysłek.

Dyrektor ZAMK poinformował, że mylnie została wpisana kwota środków pieniężnych i poprosił o poprawienie na kwotę 46.592,37 zł.

Uwag nie było.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 7zaopiniowanie wykazów dotyczących wynajmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych sporządzonych na rok 2012.

Wykaz wynajmu lokali mieszkalnych i lokali socjalnych sporządzonych na rok 2012 przedstawiła A. Bartol – inspektor WGNRiOŚ UM w Rogoźnie.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy jakieś wolne lokale, które przygotowywane są dla przyszłych wynajmujących?

A. Bartol wyjaśniła, że są dwa mieszkania wyremontowane, z czego do jednego wskazana osoba jest w trakcie przekwaterowywania.

 

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa pozytywnie zaopiniowała wykaz lokali mieszkalnych i lokali socjalnych sporządzonych na rok 2012. Opinia została przyjęta 8 głosami „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 8prezentacja z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka7 Ryb.

a) wystąpienie Sekretarz Gminy Rogoźno

Informację o działalności w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka7 Rybprzedstawiła I. Sip-MichalskaSekretarz Gminy.

b) dyskusja

Radny P. Wojciechowski zapytał czego dotyczyły złożone wnioski z Gminy Rogoźno, o jaką kwotę środków wnioskowano i kiedy nastąpi ich realizacja?

Sekretarz Gminy odpowiedział, że wnioski złożyli: Spółdzielnia Mieszkaniowabudowa chodników i jezdni, Muzeum w Jaraczubudowa infrastruktury turystycznej, Klub ŻeglarskiKotwica” – zakup pomostów pływających.

Radny Z. Hinz zapytał skąd Stowarzyszenie czerpie środki na finansowanie składanych wniosków?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że działalność biura Stowarzyszenia opłacane jest ze składek członkowskich. Środki przeznaczane na realizację składanych wniosków pochodzą z Unii Europejskiej.

Radny H. Janus zapytał czy sołectwa mogą występować o środki?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że sołectwa jednostką pomocniczą gmin i dlatego nie mogą ubiegać się o środki. Dodał, że początkowo zapewniano taką możliwość będą miały sołectwa. O środki mogą ubiegać się stowarzyszenia, jeżeli posiadają środki na swój udział.

Radny H. Janus zapytał do kiedy można składać wnioski?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że wnioski na ostatni nabór można było składać do 10.02 br. Dodała, że będą jeszcze kolejne nabory wniosków.

Radny R. Kinach zapytał kto musiałby złożyć wniosek na oczyszczenie i pogłębienie rzeki Wełny?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że podmiot posiadający osobowość prawną. Poinformowała, że dodatkowe punkty przyznawane tym wnioskom, które składają instytucje będące członkami Stowarzyszenia LGR7 Ryb.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 9omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

 

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowki.

Radny P. Wojciechowski zapytał kto ma wykonywać prace pięlęgnacyjne i jakie będą ich koszty?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że prace może wykonywać firma, która posiada uprawnienia do wykonywania prac na pomniku przyrody. Prace pielęgnacyjne wykonywane były w Budziszewku i wówczas ich koszt wyniósł ok. 200 od jednego drzewa. 

Radny H. Janus zapytał ile pomników przyrody jest w Gminie Rogoźno oraz czy jest prowadzony ich spis?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że nie potrafi w tej chwili odpowiedzieć ile ich jest. Dodał, że pomniki przyrody skatologowane.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiski R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonikfikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiski R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiski R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Obornikach na uchwałę Nr XX/167/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie omówił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Uwag nie było.

 

Radny P. Wojciechowski poprosił aby radny M. Połczyński przedstawił projekt uchwały swojego autorstwa.

Radny Z. Hinz poinformował, że projekt uchwały radnego M. Połczyńskiego nie znajduje się w sesyjnym porządku obrad, a omawiane były projekty uchwał, które zostały uwzględnione w porządku obrad sesji.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy będzie prezentował swoją uchwałę.

Radny H. Janus zapytał dlaczego projekt tej uchwały nie został wprowadzony do porządku obrad?

Radny Z. Hinz wyjaśnił, że radny M. Połczyński złożył projekt uchwały w dniu 17.02 br. w biurze Rady Miejskiej, a osobiście otrzymał w poniedziałek (20.02 br.), a tego dnia były wysyłane materiały i zaproszenie na sesję. Radny M. Połczyński zwracał się również o zaopiniowanie projektu uchwały przez radcę prawnego i nie było można tego zrobić w tym dniu, dlatego projekt uchwały nie został uwazględniony w porządku obrad. Tego samego dnia skierowano pismo do Burmistrza Rogoźna z prośbą o zajęcie stanowiska i dokonanie dalszych niezbędnych czynności prawnych. W dniu dzisiejszym otrzymano opinię prawną, która została przekazana radnemu M. Połczyńskiemu.

Radny M. Połczyński powiedział, że złożył projekt uchwały kierując się statutem i określonym w nim terminem złożenia projektu uchwały w biurze Rady Miejskiej. Projekt uchwały złożył z zachowaniem terminu, a brakującego elementu uchwałymapa terenu, który ma zostać objęty planem, nie mógł przygotować. W dniu dzisiejszym otrzymał opinię radcy prawnego i zastosuje się do uwag wskazanych w opinii. Dodał, że z opinią radcy prawnego zapoznał się pobieżnie przed obradami Komisji.

Radny Z. Hinz powiedział, że uchwała została dostarczona w terminie określonym w statucie, ale on również kieruje się Regulaminem Rady Miejskiej. Rozdział II § 6 pkt. 3 mówi, do zaproszenia na sesję dołancza się porządek obrad wraz z projektami uchwał, a projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego. W dniu wysyłki zaproszeń na sesję projekt uchwały złożony przez radnego M. Połczyńskiego był niekompletny i nie było możliwości zgromadzenia wymaganych dokumentów.

Radny M. Połczyński powiedział, że nie miał możliwości sporządzenia mapy, ponieważ sporządza urząd. Dodał, że zapozna się dokładnie z opinią radcy prawnego i podejmie decyzję w późniejszym terminie.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy radny M. Połczyński będzie wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad sesji?

Radny M. Połczyński odpowiedział, że decyzje podejmie w terminie późniejszym.

Radny P. Wojciechowski zapytał czy będzie wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały do porządku obrad najbliższej sesji?

Radny M. Połczyński odpowiedział, że nie może wprowadzić uchwały do porządku obrad, ponieważ jest ona niekompletna.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że pyta czy uchwała będzie wprowadzona do porządku obrad, bo jeśli byłaby wprowadzona to należałoby omówić w dniu dzisiejszym.

Radny H. Janus powiedział, że w treści uchwały wskazano planem ma zostać objęte sołectwo i nie jest to jego część, tak jak było w przypadku innych uchwał gdy planem objęta była tylko część wsi lub sołectwa. Na stronie internetowej Gminy Rogoźno w zakładce sołectwa graficznie zostało zobrazowane każde sołectwo. Problemem nie jest ściągnięcie mapy ze strony internetowej, zwłaszcza granice sołectw umowne. Gdy były opracowywane statuty sołectw to wnioskował o wydzielenie dokładnego ich obszaru. Wówczas Burmistrz odpowiedział, że nie będzie to zrobione bo geodetę trzeba byłoby nająć. Jedyną mapą obrazującą wielkość sołectwa jest jego mapa, która stanowi załącznik do statutu.

Radny M. Połczyński odpowiedział, że w sprawie opinii radcy można było skontaktować się z nim drogą elektroniczną, a odpowiedziano trzeba posiadać pieczątkę na projekcie uchwały. Powiedział, że niektóre projekty uchwały radni otrzymywali przed rozpoczęciem sesji, nie mając ich wcześniej w materiałach, a do porządku sesji były wprowadzone.

Radny Z. Hinz powiedział, że na ostatniej sesji rozpatrywane były szczegóły wysyłki materiałów na sesję. Radni wymagają od Przewodniczącego Rady Miejskiej, aby przestrzegał wszystkich przepisów prawa. Radny H. Janus zauważył, że nie wszystkie sprawy były egzekwowane przez radnych. Dodał, że postanowił skrupulatnie trzymać się litery prawa. Powiedział, że w dniu gdy otrzymał projekt uchwały wystosował stosowne pismo do Burmistrza. Poprosił o nie posądzanie jego osoby o złe zamiary, ponieważ przestrzega wyłącznie litery prawa.

Radny M. Połczyński powiedział, że nie posądza radnego Z. Hinza o wybiórczość. W swojej wypowiedzi tylko przypomniał, że były projekty uchwał, które otrzymywali radni5 minutprzed rozpoczęciem sesji.

Burmistrz Rogoźna przypomniał, że na kilku sesjach radni dyskutowali czy projekt uchwały może podpisać radca czy inspektor prawny.

Radny M. Połczyński powiedział, że były projekty uchwał które były wprowadzane do porządku obrad podczas sesji.

Radny H. Janus zapytał jak radny ma otrzymać opinię radcy prawnego, jeżeli radni nie mają z nim kontaktu. Powiedział, że w jego ocenie opinię radcy prawnego powinien zgromadzić Przewodniczący Rady Miejskiej.

Radny Z. Hinz zapytał czy należy to do jego obowiązków? Regulami Rady mówi, że radny ma prawo składać projekty uchwał. Regulamin mówi także co projekt uchwały powinien zawierać.

Radny H. Janus powiedział, że radny złożył projekt uchwały w terminie. Opinia nie musi być 10 dni przed, tylko może być wydana w okresie przed sesją.

Radny Z. Hinz powiedział, że jako Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały był niekompletny.

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że radni przedstawiają kilka wariantów w sprawie opnii radcy prawnego. W przypadku tej uchwały radca prawny wydał opinię negatywną i uchwała w przedstawionej formie nie może zostać podjęta przez Radę. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym szczegółowo określa sposób i formę w jaki uchwała wywołująca opracowanie planu powinna zostać przygotowana i co powinna zawierać. Wspomniana uchwała powinna zawierać załącznik graficzny, który stanowi integralną część uchwały. Załącznim do uchwały musi odpowiadać znamionom dokumentu, czyli powinien zawierać skalę oraz obrazować jaki obszar konkretnie obejmuje. Radny H. Janus powiedział, że granice sołectw zostały przedstawione na mapach, które stanowią załączniki do statutów sołectw, ale nie jest znany przebieg tych granic w terenie. Powiedział, że nawet jeśli radny zwróciłby się do Burmistrza o przygotowanie stosownego załącznika graficznego, to byłby problem z określeniem obszaru jaki plan przstrzenny miałby obejmować. Sołectwo Pruśce położone jest na kilku obrębach geodezyjnych i stanowi obszar 3,3 tys. ha. Powiedział, że warto byłoby zastanowić się nad zasadnością podjęcia uchwały, ponieważ koszty realizacji planu mogą być zatrważające. Dodał, że w budżecie nie zostały zarezerwowane środki na ten cel. Poza kosztami uchwalenia planu, problem stanowi przygotowanie podkładów geodezyjnych, które może trwać kilka lat. Sporządzony załącznik graficzny do uchwały będzie stanowił podstawę do sporządzania map projektowych. Powiedział, że obręb geodezyjny Sierniki nie posiada wcale map projektowych, a mapy zasadnicze dokumentami o bardzo niskiej przydatności technicznej. Poinformował, że na omawiany obszar musiałyby zostać przeprowadzone aktualizacje mapkoszt tej usługi wynosi ok. 300 zł/ha. Dla omawianego obszaru koszt ich przygotowania wyniósłby ok. 1 mln zł. Plan zagospodarowania przestrzennego na wiatraki w Słomowie ma kosztować 36 tys. zł, a obejmować będzie ok. 400 ha. W przypadku planu obejmującego Sołectwo Pruśce koszt ten wynosiłby ok. 150300 tys. zł.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy w obrębie sołectwa znajdują się także lasy?

Radny M. Połczyński powiedział, że Kierownik WGNRiOŚ w swojej wypowiedzi dobitnie podkreślił, że wydana została negatywna opinia o projekcie uchwały. Opinia nagatywna została wydana wyłacznie dlatego, że nie dostarczona załącznika w postaci mapki.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że projekt uchwały nie zawierał również podpisu wnioskodawcy.

Radny M. Połczyński powiedział, że poza tym wszystko zostało przygotowane zgodnie z literą prawa.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że opinia radcy prawnego może być pozytywna lub negatywna.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że omawiane zdarzenia jest nowym doświadczeniem dla radnych, ponieważ wydaje się że statutowy zapis 10 dni nie jest wystarczający. Być może powinien być 15 dniowy termin złożenia projektu uchwały. Radca prawny pełni dyżur w urzędzie w środy i nie było można przekazać mu uchwały do zaopiniowania.

Radny M. Połczyński powiedział, że rozumie te argumenty, ale on nie wiedział w jakie dni w urzędzie jest radca prawny. Dodał, że jeśli potrzebna to opinia radcy jest, bo urząd posiada dwóch radców.

Radny Z. Hinz poinformował, że w dniu gdy otrzymał projekt uchwały skontaktował się z radnym M. Połczyńskim, którego poinformował o podjętych przez siebie działaniach.

Radny H. Janus powiedział, że do uchwalenia planu potrzebne podkłady geodezyjne, to nie one potrzebne do studium zagospodarowania przestrzennego. Zapytał o koszt zmiany zapisu w studium zagospodarowania przestrzennego mówiącego, że dopuszcza się budowę wiatraków na obrębie Gminy Rogoźno.

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że koszt byłby zdecydowanie niższy, a zmiana punktu w studium wymaga przeprowadzenia pełnej procedury planistycznej. Powiedział, że nie wie czy uchwalenie nowego studium załatwiłoby temat wiatraków. Poinformował, że decyzja o warunkach zabudowy jest niezależna od postanowień studium.

Radny M. Połczyński powiedział, że działa zgodnie z wolą mieszkańców Sołectwa Pruśce.

Radny A. Jóźwiak powiedział, że budowe wiatraków może zablokować wyłącznia plan zagospodarowania przestrzennego.

Radny H. Janus zapytał co byłoby gdyby w studium nie było dozwolone budowanie wiatraków?

Radny A. Jóźwiak powiedział, że studium jest niezależne od decyzji administracyjnej.

Radny H. Janus powiedział, że nie jest przekonany, że tak jest.

Kierownik WGNRiOŚ powiedział, że studium nie jest aktem prawa miejscowego. Studium jest zespołem wytycznych jakie zostały przyjęte do kształtowania ładu przestrzennego w gminie. W oparciu o studium uchwalane plany zagospodarowania przestrzennego, które muszą być zgodne ze studium. Tryb administracyjny związany z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy nie musi respektować zasad uwzględnionych w studium. Poinformował, że jeśli zostanie złożony wniosek o warunkach zabudowy, który będzie spełniał warunki określone w ustawie, to Burmistrz nie ma wyjścia i musi wydać stosowną decyzję. Może spróbować wydać decyzję negatywną, ale wówczas strona odwołuje się do SKO, które na pewno wydaną decyzję uchyli.

Radny H. Janus powiedział, że teoretycznie w studium nie ma budownictwa mieszkaniowego, a w planie można wydać zgodę na budownictwo mieszkaniowe.

Kierownik WGNRiOŚ wyjaśnił, że plan przestrzenny musi być zgodny ze studium, natomiast decyzja o warunkach zabudowy jest niezależna od studium.

Radny H. Janus zapytał czy plan zagospodarowania przestrzennego musi być zgodny ze studium?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że tak.

Radny M. Połczyński zapytał o sprawę budowy fermy norek w Gościejewie? Zapytał czy wnioskodawca odwołał się od wydanej decyzji?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że została wydana decyzja negatywna i SKO utrzymało decyzję. Dodał, że jeśli plan zagospodarowania przestrzennego na obszarze Sołectwa Pruśce miałby zostać uchwalony, należy zwrócić uwagę, że wszystkie obszary zakratkowane w studium musiałyby uzyskać szczegółowe regulacje.

Radny P. Wojciechowski zapytał kto musiałby za to zapłacić?

Kierownik WGNRiOŚ odpowiedział, że zapłacić musiałaby raczej Gmina Rogoźno, a postępowanie trwałoby wiele lat.

 

Następnie przystąpino do realizacji puktu 10wolne głosy i wnioski.

W wolnych głosach i wnioskach poruszono następujące sprawy:

1. radny Z. Hinz przedstawił pismo mieszkańców Gminy Rogoźno w sprawie godziny rozpoczynania obrad sesji Rady Miejskiej. W związku z tym proponuje się następujące godziny rozpoczynania sesji: 12.00, 14.00 i 16.00.

Radny A. Nadolny powiedział, że mieszkańcą którzy podpisali się pod pismem chodzi o to, że mieszkańcy chcący zająć głos podczas obrad sesji muszą czekać praktycznie do końca obrad. Zaproponował, aby w porządku obrad punkt wolne głosy i wnioski przesunąć po punkcie pytania do Starosty i radnych Powiatu Obornickiego. Wówczas punkt ten mógłby nosić nazwę pytania mieszkańców do radnych.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że musiałoby być jakieś ograniczenia czasowe.

Radny Z. Hinz powiedział, że w poprzedniej kadencji radny H. Janus wnioskował, aby wprowadzić do porządku obrad punkt pytania do radnych Rady Powiatu i może je zadawać każdy. Z tego punktu zrobił się prawie punkt wolne głosy i wnioski. W poprzedniej kadencji gdy był Przewodniczącym przychodzący mieszkańcy zajmowali głos wyłącznie w wolnych głosach i wnioskach. Jeśli odwróconoby porządek obrad, to tematy główne przeszłyby na koniec i zaproszani goście mogliby odmówić przybycia na sesję. Wprowadzając ograniczenia to wprowadzony musiałby zostać regulamin określonego punktu porządku obrad, np. czas zadania pytania 2 min., czas udzielenia odpowiedzi 2 min. Przypomniał ile podczas sesji trwają wypowiedzi Starosty. Gdyby Przewodniczący ograniczał czas wypowiedzi mógłby zostać oskarżony o wprowadzane określonych metod. W Regulaminie Rady Miejskiej określono co sesja powinna zawierać i zostały wprowadzone już dodatkowe punkty do porządku obrad. Poinformował, że nie jest zwolennikiem wprowadzania punktów z końca porządku obrad na jego początek.

Radny A. Nadolny powiedział, że słyszał różne stwierdzenia, ale jeśli ktoś decyduje się na bycie radnym lub urzędnikiem państwowym, to musi mieć świadomość że ma służyć ludziom i trzeba być w pracy 2 lub 3 godziny dłużej. Dodał, że wszyscy obecni na sali mają świadomość, ponieważ jesteśmy po to by służyć ludziom, a nie żeby było odwrotnie. Powiedział, że w tej kwestii nie zgadza się z Przewodniczącym Rady Miejskiej.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że radni mają służyć, ale pracownicy nie bo muszą uzyskać wolne za nadliczbowe godziny pracy. Jeśli ktoś decyduje się na urzędnika państwowego, to nie oznacza że wieczorami muszą przebywać w pracy, ponieważ obowiązuje ich kodeks pracy.

Radny H. Janus zapytał czy wniosek o wcześniejsze rozpoczynanie sesji złożył Burmistrz, czy mieszkańcy. Z wypowiedzi wynika, że to urząd chce aby sesja rozpoczynała się o wcześniejszej godzinie.

Radny Z. Hinz podkreślił, że pod wnioskiem o wcześniejsze rozpoczynanie się sesji podpisało się kilkanaście osób.

Radny H. Janus powiedział, że analizując nazwiska osób, które podpisały się pod wnioskiem, należy zastanowić się czy połowa z nich kiedykolwiek była na sesji.

Radny Z. Hinz odpowiedział, że pismo traktuje bardzo poważnie, dlatego poddaje je poddyskusje.

Radny H. Janus powiedział, że w piśmie znalazły się obrażające stwierdzenia, m. in. że wieczorem nikt nie myśli.

W głosowaniu nad godziną rozpoczynia sesji oddano: 5 głosówzagodz. 16.00, 2 głosyzagodz. 14.00 i 1 głoszagodz. 9.00.

2. radny Z. Hinz przedstawił pismo skierowane do radnych przez Radę Pedagogiczną i pracowników administracji Zespołu Szkół Agrobiznesu w Rogoźnie. Poprosił radnych o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

Nikt z radnych nie zajął głosu w tym temacie.

3. radny Z. Hinz poprosił radnych o zajęcie stanowiska w sprawie wniosku złożonego przez Państwa Dąbrowskich.

Radny A. Nadolny zapytał jaki obszar Ciesiel ma zostać przyłączony do Rogoźna?

Zastępca Burmistrza odpowiedział, że ok. 50 ha. Przyłączone do Rogoźna mają być także 3 domy z ul. Lipowej. Poinformował także, że mieszkańcy wsi Cieśle chcą utworzenia odrębnego sołectwa i odłączenia się od Sołectwa Owczegłowy.

Radny Z. Hinz zaproponował, aby temat ten przedstawić mieszkańcom i wróćić do niego po spotkaniu z nimi.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że Komisja Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury przegłosowała już swoją opinię. Poprosił aby stanowisko zajęła również Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa. Decyzję o rozszerzeniu granic miasta podejmuje Prezes Rady Ministrów.

Radny H. Janus powiedział, że muszą zostać przeprowadzone konsultacje.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że nie wie ile komisji konsultacyjnych musiałoby zostać powołanych, ale chciałby poznać stanowisko Komisji.

Radny A. Nadolny zapytał czy właścicielem gruntów, które miałyby zostać przyłączone do Rogoźna jest tylko p. Dąbrowski?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Państwo Dąbrowscy wnioskują o przyłączenie swoich gruntów, ale realizując ten wniosek należałoby przyłączyć budynki przy ul. Lipowej, które należą do obrębu Cieśle.

Radny A. Nadolny powiedział, że z wnioskiem wystąpił p. Dąbrowki, ale on nie jest chyba właścicielem całego terenu.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że p. Dąbrowski jest właścicielem omawianego obszaru.

Radny M. Połczyński zapytał czy wieś Cieśle chce utworzyć odrębne sołectwo?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że takie stanowisko zaprezentowali mieszakańcy na zebraniu wiejskim.

Radny M. Połczyński powiedział, że na zebraniu wiejskim nie było mowy o utworzeniu odrębnego sołectwa przez wieś Cieśle.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że w sprawie odrębnego sołectwa odbyło się głosowanie na zebraniu wiejskim.

4. zgłoszono wnioski do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu .

Radny A. Nadolny wnioskował o wyczyszczenie cieku wodnego od m. Boguniewo, przebiegającego przez m. Józefinowo w kierunku Parkowa na odcinku ok. 3 km. Ciek wodny jest całkowicie niedrożny co powoduje powstawanie podtopień i zalania użytków rolnych, pomimo iż rowy melioracyjne zarządzane przez Spółkę Wodną są regularnie czyszczone.

Radny H. Janus złożył wniosek o udrożnienie i oczyszczenie przepustu na rzece Struga Sokołowska, pod drogą krajową nr 11 w m. Gościejewo

Wnioski zostały przyjęte 6 głosami "za" w obecności 6 członków Komisji. 

Burmistrz Rogoźna zapytał radnych, którzy rolnikami czy stawki składek do Spółek Wodnych będą podwyższone w tym roku? Dotychczas na zebraniach sekcje nie podniosły swoich stawek, a w budżecie zarezerwowano 15 tys. na dotacje dla Spółek Wodnych.

Radny A. Nadolny powiedział, że stawki mają zostać podniesione na Walnym Zebraniu Delegatów Spółek Wodnych. Dodał, że na zebraniu nie padła propozycja podniesienia składki. W roku ubiegłym stawka została podniesiona do 20 zł/ha.

Radny H. Janus powiedział, że Sekcja Gościejewo Spółki Wodnej będzie proponowało podniesienie stawki na Gminnym Zebraniu Delegatów na kwotę 21 zł/ha w związku z dotacją gminy, starostwa i możliwością otrzymania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. Propozycja ta zostanie poparta przez kilka sołectwa. W roku ubiegłym składka do Spółki Wodnej została podwyższona z 14 do 20 zł/ha, po to by Spółka mogła wnioskować o środki do Urzędu Marszałkowskiego. Wniosek złożono o 40 tys. zł, natomiast spółka otrzymała 22 tys. zł. Pojawiają się głosy, że jeśli stawka nie zostanie podniesiona do 21 zł/ha, to stawkę należy obniżyć do poziomu sprzed roku.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że rozmawiał z Dyrektorem Tomkowiakiem, który poinformował go, że chce aby składka wzrosła o 1 zł, ponieważ Spółka Wodna chce się ubiegać o dotację z Urzędu Marszałkowskiego.

Radny H. Janus poinformował, że wszystkie sekcje nie zostały poinformowane o warunkach jakie trzeba spełnic by móc wnioskować o dotację z Urzędu Marszałkowskiego. W Województwie Wielkopolskim zarezerwowano kwotę 1 mln zł, która zostanie przeznaczona wszystkie spółki wodne w województwie. Być może w tym roku udałoby się uzyskać dotację w kwocie 40 tys. zł.

Radny R. Kinach powiedział, że w budżecie gminy jest 15 tys. zł, które przeznaczone jest na naprawę urządzeń i przepustów. Jeżeli nastąi dofinansowanie Spółki Wodnej to w budżecie nie będzie środków na naprawy przepustów.

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że w takiej sytuacji nie będzie środków.

Radny R. Kinach zapytał czy naprawa przepustu w drodze gminnej należy do obowiązku gminy?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że Melioracja nie naprawia wspomnianych przepustów, ponieważ twierdzi że nie one pod jej zarządem.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami "za" w obecności 6 członków Komisji.

5. zgłoszonownioseki do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Poznań.

Przewodniczący A. Olenderski złożył wniosek o uzupełnienie bariery sprężystej przy rondzie w m. Ruda, od strony rzeki Wełny oraz o przywrócenie pozycji pionowej słupa świetlnego znajdującego się na terenie Zakładu Wulkanizacyjnego w m. Ruda.

6. wnioski do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Radny Z. Hinz złożył wniosek o naprawę lampy oświetleniowej na ul. Sądowej (przy światłach) oraz o ponowienie wniosku o budowę chodnika na ul. Kościuszki w Rogoźnie. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 6 głosami "za" w obecności 6 członków Komisji.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 20.15

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 17 marca 2012 r.

 

drukuj pobierz pdf