Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXII/165/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej

Uchwała Nr XXII/165/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 maja 2012 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zm.) oraz art.13 ust.1 i art.15, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XVII/134/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej, wprowadza się następującą zmianę: § 1 otrzymuje następujące brzmienie: " § 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogoźno, położonej przy ul. Seminarialnej i II Armii Wojska Polskiego w Rogoźnie, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 2379/15 o pow.2.276m2 i 1413/18 o pow.93m2, objętych księgami wieczystymi: KW PO1O/00033520/4 i KW PO1O/00027852/5 na nieruchomość położoną przy os. Przemysława II w Rogoźnie, składającą się z działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 2378/12 o pow.1.375m2 , 2378/23 o pow.1.246m2 , objętych księgą wieczystą KW PO1O/00029406/8, stanowiącą własność Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie." 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

drukuj pobierz pdf