Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 44/2009 z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-44/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 27 marca 2009 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalenie ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), w związku z § 2 ust.1 ust.2 pkt 2, § 9 ust. 1 uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. Nr 135, poz. 2544 )

Zarządzam,  co następuje:

§ 1. Przystępuję do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nie zabudowanej działki nr  360 o pow.       0,43  ha  położonej we wsi Pruśce, objętej księgą wieczystą nr KW 28 489 nie wykazującą obciążeń.
Plan stracił ważność 31.12.2003r.
Do dnia 31.12.1003r. działka objęta była obszarem niezurbanizowanym o przeznaczeniu rolniczym.
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogoźno uchwalonym przez Radę Miejską w Rogoźnie Uchwałą Nr XXIV/165/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. ww. działka objęta jest obszarem, użytkowanie terenu: „lasy”.

§ 2. Ustalam cenę wywoławczą w/w działki w wysokości   38.040,00 zł.
Cenę ustalono w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 3. Sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535 ze zmianami).

§ 4. Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

§ 5. Nabywca ponosi koszty wyceny i opracowań geodezyjnych w kwocie  951,11 zł .

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami  Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf