Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu „Moja piękna zagroda”

Uchwała Nr XXII/167/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 maja 2012 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursuMoja piękna zagroda

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§1. Ogłasza się konkursMoja piękna zagroda.

 

§2. Powołuje się kapitułę konkursu, w składzie:

1)       Burmistrz Rogoźna lub Jego Zastępca,

2)       Przewodniczący Rady Miejskiej w Rogoźnie lub Wiceprzewodniczący,

3)       Przedstawiciel Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie,

4)      Przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Rogoźnie,

5)       Przedstawiciel Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie,

6)       Przedstawiciel Rogozińskiego Centrum Kultury,

7)       Pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,

8)       Przedstawiciel Stowarzyszenia Sołtysów Województwa Wielkopolskiego,

9)       Przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Rogoźna,

10)   Kustosz w Muzeum Regionalnym im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie.

 

§3. Kapituła konkursu ocenia zgłoszone posesje na podstawie regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

 

§4. Laureaci konkursu otrzymują nagrody rzeczowe.

 

§5. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych środków na nagrody z innych źródeł niż budżet gminy.

 

§6. Wykonanie uchwały powierza się kapitule konkursu i Burmistrzowi Rogoźna.

 

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

  

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 r.

 

  

Regulamin konkursuMoja piękna zagroda

 

Warunki uczestnictwa

 

1) W konkursieMoja piękna zagrodamogą wziąć udział właściciele i użytkownicy zagród wiejskich położonych na terenie Gminy Rogoźno.

2) Uczestnictwo w konkursie należy zgłosić składając w Urzędzie Miejskim deklarację, która powinna zawierać: dane zgłaszającego, adres posesji, zgodę na nieodpłatne publikowanie zdjęć posesji, zgodę na przetwarzaniu danych osobowych do celów konkursu. Deklaracje do wypełnienia będą dostępne w Biurze Rady Urzędu Miejskiego i u sołtysów.

 

Kryteria oceny

 

1) Kapituła konkursu podczas oceny zgłoszonych posesji ocenia następujące kryteria:

a) racjonalność rozplanowania i zagospodarowanie poszczególnych obiektów,

b) stan i estetyka posesji,

c) wystrój i ukwiecenie fasad budynków,

d) zagospodarowanie ogrodu,

e) zagospodarowanie terenu (żywopłot, kącik rekreacji i wypoczynku, ciekawe aranżacje, wkład pracy własnej).

 

Harmonogram konkursu

 

1) Uczestnictwo w konkursie można zgłaszać do końca czerwca danego roku w Urzędzie Miejskim (Biuro Rady).

2) Ocena zgłoszonych posesji będzie miała miejsce w miesiącu lipcu, po powiadomieniu zainteresowanych osób.

3) Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas dożynek gminnych.

 

Postanowienia końcowe

               

1) Liczba nagrodzonych pozostawiona jest do uznania kapituły konkursu i zależy od wysokości środków przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy w danych roku.

2) Zwycięzca konkursu może ponownie wziąć w nim udział po trzech latach.

3) Dokumentacja związana z przebiegiem konkursu prowadzi Biuro Rady w Urzędzie Miejskim.

 

 

drukuj pobierz pdf