Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.76.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 12 czerwca 2012 r.

 

w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), w związku z § 2 ust.1 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866),  

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Wypłacić na podstawie prawomocnej decyzji Starosty Obornickiego o sygnaturze GN.683.2.2012 z dnia 08 maja 2012 r. odszkodowanie w kwocie 8.960,50zł, (słownie: osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 50/100) za prawo własności udziału wynoszącego ½ części w nieruchomości położonej w Rogoźnie przy ul. Długiej, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr: 1632/2 o pow.189m2, 1633 o pow.80m2, 1634/2 o pow.64m2 i 1634/3 o pow.109m2 (o łącznej pow.442m2), który z mocy prawa stał się własnością Gminy Rogoźno z dniem 03 sierpnia 2010 r. w oparciu o prawomocną decyzję Starosty Obornickiego nr 1/2010 (AB.7351-125/10) z dnia 23 czerwca 2010 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, na rzecz spadkobierców po dotychczasowym właścicielu ww. udziału tj. Pani Stanisławie Put, stosownie do oświadczeń stron tj. w wysokości zgodnej z należnymi udziałami stron w masie spadkowej,  w następujący sposób:

1.         597,36zł, słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 36/100 na rzecz Pana Jerzego Żuławskiego,

2.         597,37zł, słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 36/100 na rzecz Pana Edwarda Żuławskiego,

3.         597,37zł, słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 36/100 na rzecz Pana Józefa Żuławskiego,

4.         358,42zł, słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 42/100 na rzecz Pani Doroty Farat,

5.         358,42zł, słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 42/100 na rzecz Pani Zofii Kołackiej,

6.         358,42zł, słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 42/100 na rzecz Pana Jana Staudt,

7.         358,42zł, słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 42/100 na rzecz Pani Elżbiety Kosmowskiej,

8.         358,42zł, słownie: trzysta pięćdziesiąt osiem złotych 42/100 na rzecz Pani Urszuli Bielawskiej,

9.         896,05zł, słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100 na rzecz Pani Lidii Benicewicz,

10.      896,05zł, słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100 na rzecz Pani Barbary Pisarskiej,

11.      896,05zł, słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100 na rzecz Pana Zbigniewa Nowakowskiego,

12.      896,05zł, słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100 na rzecz Pani Zdzisławy Chrzanowskiej,

13.      896,05zł, słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100 na rzecz Pana Lecha Pawlaka,

14.      896,05zł, słownie: osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100 na rzecz Pani Danuty Czerwińskiej.  

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf