Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR OR.0050.1.79.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 14 czerwca 2012 roku

 

w sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II  oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” (WRPO)

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.), art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr OR.050.1.105.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 02 czerwca 2011 roku w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Rogoźnie otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia, który obejmuje:

1)       Informacje wstępne,

2)       Zasady polityki rachunkowości,

3)       Zakładowy Plan kont,

4)       Instrukcję kontroli, obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych oraz projektu.

 

§ 2.

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków do zapoznania się z w/w przepisami i przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 r.

 

 

drukuj pobierz pdf