Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót budowlano-montażowych wykonanych w związku z przeprowadzoną rozbudową oczyszczalni ścieków w Rogoźnie

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.81.2012

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 14 czerwca 2012 r.

 

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego robót budowlano-montażowych wykonanych w związku z przeprowadzoną rozbudową oczyszczalni ścieków w Rogoźnie w ramach realizowanego Projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II oraz separatorów na wlotach do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny aglomeracji Rogoźno ".

 

Na podstawie art.30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z §11, ust.l, pkt 3 umowy z Wykonawcą Robót, zarządzam:

 

§ 1.

Powołanie Komisji Odbioru Końcowego w składzie:

 

  1. Przedstawiciele Zamawiającego:

-        Tadeusz Zygmunt - Główny specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji - Przewodniczący Komisji,

-        Krzysztof Ostrowski - Zastępca Burmistrza,.

 

  1. Przedstawiciele Wykonawcy:

-         Medard Urban - Dyrektor Działu Realizacji,

-         Bogdan Jasiński - Kierownik Budowy,

-         Kierownicy Robót,

-         inny Personel, który zostanie wskazany w treści Protokołu,

 

  1. Przedstawiciele Inżyniera Kontraktu:

-         Tomasz Przybytek - Koordynator,

-         Ewa Słowińska - Inspektor nadzoru branży ogólnobudowlanej,

-         Ireneusz Szajerka - Inspektor nadzoru branży sanitarnej,

-         Marcin Bogacki - Inspektor nadzoru branży elektrycznej,

-         Wojciech Jasik - Specjalista ds. technologii,

 

  1. Przedstawiciel Biura Projektów - Nadzoru Autorskiego,

 

  1. Przedstawiciel Użytkownika oczyszczalni

-         Michał Skomurski - Kierownik oczyszczalni,

 

§ 2.

Przystąpienie Komisji do czynności odbiorowych z dniem 18 czerwca br.

 

§ 3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu specjaliście ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf