Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 85/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1. 85.2012

BURMISTRZA ROGOŹNA

z  dnia 22 czerwca 2012 roku

 

w sprawie: formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami)  oraz § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz.U. z dnia 21 czerwca 2012 r. Poz. 706 ) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1.

Określa się formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Ustala się termin składania w/wym. wniosków  do dnia  15 września 2012 r. 

 

§ 3.

Traci moc ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.101.2011 z dnia 02 czerwca 2011 r. w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  6 lipca 2012 r.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr OR.0050.1.85.2012 z dnia  22 czerwca 2012 r.:

 

drukuj pobierz pdf