Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXIII/172/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok

Uchwała Nr XXIII/172/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 czerwca 2012 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2011 rok

 

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.) w związku z art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Rogoźno za 2011 rok oraz sprawozdania Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2011 rok,

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się:

1.       Sprawozdanie finansowe Gminy Rogoźno za 2011 rok, przedłożone w formie:

1)    bilansu z wykonania budżetu Gminy Rogoźno zamykające się sumą bilansową w kwocie 1.510.815,09 zł,

2)    bilansu łącznego jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego zamykającego się sumą bilansową 91.421.997,20 zł,

3)    łącznego rachunku zysku i strat jednostki,

4)    łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostki.

2.       Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf