Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 48/2009 z dnia 27 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 48/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 31 marca 2009 roku

w sprawie określenia maksymalnych stawek opłat za korzystanie z sal gimnastycznych w jednostkach oświatowych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) zarządza się, co następuje:


§ 1. Ustala się maksymalną stawkę opłaty za wynajem sal gimnastycznych w jednostkach oświatowych, dla których Gmina Rogoźno jest organem prowadzącym w wysokości   50 zł za godzinę.


§ 2. Nie pobiera się opłat za:
1) zajęcia sportowe dla uczniów prowadzone przez Szkole Związki Sportowe i Uczniowskie    Kluby Sportowe,
2) imprezy sportowe, których organizatorem jest jednostka oświatowa lub Gmina Rogoźno,
3) spotkania organizowane przez Ochotnicze Straże Pożarne i Rady Sołeckie.

 
§ 3. Upoważnia się Kierowników jednostek oświatowych do określenia indywidualnych stawek opłat za wynajem sal gimnastycznych z uwzględnieniem stawki określonej w § 1 oraz kalkulacją kosztów utrzymania poszczególnych sal gimnastycznych.


§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom jednostek oświatowych.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf