Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.89.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 29 czerwca 2012 roku

 

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)

 

Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.     W Uchwale Nr XVII/126/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 21 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2012, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.16.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.26.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 28 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XX/156/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 28 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.50.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 20 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2012 roku i Zarządzeniem Nr OR.0050.1.83.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 czerwca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 13.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 3, do niniejszego zarządzenia.

 

2.       Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 13.500 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 3, do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr OR.0050.1.89.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 

DOCHODY

1.       W dziale Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę     13.500 zł

z tytułu otrzymanych dotacji celowej na zadania zlecone związane z realizacją rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.214.2012.7 z dnia 22.06.2012r.

Ogółem dochody zwiększono o kwotę         13.500 zł

 

WYDATKI

1.       W dziale Pomoc społeczna zwiększa się wydatki o kwotę      13.500 zł

z przeznaczeniem na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

 

Ogółem wydatki zwiększono o kwotę          13.500 zł

Dokonano zmian w załączniku:

Nr 3       „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami” dokonano zwiększenia o kwotę 13.500 zł.

 

 

drukuj pobierz pdf