Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 51/2009 z dnia 02 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OR.0151-51/2009

Burmistrza Rogoźna

z dnia 2 kwietnia 2009 r.

 

w sprawie ustanowienia służebności na nieruchomości.

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), w związku z  § 3 ust.1 i ust. 2 pkt 4uchwały nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami - ich zbywania, nabywania, obciążania, wydzierżawiania lub ich wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 135, poz.2544 z dnia 08 sierpnia 2003r.),oraz  art. 3051 i art.285 § 1 Kodeksu Cywilnego (Dz.U.64.16.93)

 

Zarządzam,  co następuje:

 

§1.Ustanawiam odpłatną służebność przesyłu przez działki gminne nr 438/5, 438/6, 438/7, 438/8, 438/12, 438/15, 564/4, 564/7, objęte księgą wieczystą nr KW 24671, położone w rejonie ulic Zaułek, Reja i Różanej w Rogoźnie, na rzecz właściciela sieci gazociągowej, którym jest Wielkopolska Spółka Gazownictwa sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Grobla 15 w Poznaniu, oraz prawa nieodpłatnego wstępu na nieruchomości objęte służebnością, odpowiednich służb właściciela sieci, na okoliczność wykonania niezbędnych napraw i konserwacji.

§2. Ustanawiam nieodpłatną służebność przesyłu przez działki gminne nr 564/2, 564/3, 564/4, objęte księgą wieczystą nr KW 24671, położone w rejonie ulic Zaułek i Reja w Rogoźnie, na rzecz właściciela sieci wodociągowej, którym jest Aquabellis sp. zo.o. z siedzibą przy ul. Lipowej nr 55 w Rogoźnie, oraz prawa nieodpłatnego wstępu na nieruchomości objęte służebnością, odpowiednich służb właściciela sieci, na okoliczność wykonania niezbędnych napraw i konserwacji.

 

§5. Wykonanie zarządzenia powierzam Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

 

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

drukuj pobierz pdf