Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXIV/183/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie nazewnictwa ulic

UCHWAŁA NR XXIV/183 /2012

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 29 sierpnia 2012 r

 

w sprawie nazewnictwa ulic

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 ze zmianami), art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmianami), uchwala się co następuje:

 

§ 1.

Drodze wewnętrznej, obejmującej działkę gruntu nr 160/13, położonej w Nienawiszczu, wykazanej w załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały, nadaje się nazwę: ul. Chabrowa

 

§ 2.

Nazwą ul. Żurawia obejmuje się drogę wewnętrzną o nr ewid. działki 1890/3, położoną w Rogoźnie, wykazaną w załączniku graficznym nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Nazwą ul. Szarych Szeregów obejmuje się drogę wewnętrzną stanowiącą część działki nr ewid. 1350 położoną w Rogoźnie, wykazaną w załączniku graficznym nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

drukuj pobierz pdf