Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa: Protokół nr 19/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej odbytego w dniu 27 sierpnia 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

PROTOKÓŁ 19/2012

z posiedzenia Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie odbytego 27 sierpnia 2012 r. w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Posiedzenie Komisji otworzył i posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Komisji Andrzej Olenderski.

Radny H. Janus uczestniczył w posiedzeniu od godz. 14.20, a radny P. Wojciechowski od godz. 15.20. Nieobecni: radny R. Kinach i radny A. Nadolny. 

Radny M. Połczyński uczestniczył w posiedzeniu do godz. 17.40.

Ponadto w obradach udział wzięli goście zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  

1.       Otwarcie obrad.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołów nr: 16/2012, 17/2012 i 18/2012 z posiedzeń KGFiR.

5.       Zamierzenia inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 11:

a)       w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową nr 2027P w m. Garbatka,

b)       w miejscu skrzyżowania z drogą gminną nr 272522P w m. Dziewcza Struga.

6.       Informacja o działalności finansowej spółek gminnych:

a)       „Aquabellis” sp. z o.o. w Rogoźnie,

b)       „Megawat” sp. z o.o. w Rogoźnie.

7.       Działalność usługowo-handlowa w Gminie Rogoźno.

8.       Zapoznanie radnych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

9.       Omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

10.    Wolne wnioski i głosy.

 

Przewodniczący A. Olenderski stwierdził, że na 8 członków Komisji w obradach bierze udział 4 członków Komisji.

 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 4 głosami „za” w obecności 4 członków Komisji.

 

Protokoły nr 16/2012, 17/2012 i 18/2012 zostały przyjęte jednogłośnie 4 głosamizaw obecności 4 członków Komisji.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 5 – zamierzenia inwestycyjne dotyczące przebudowy drogi krajowej nr 11.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że użytkownicy dróg w rozmowach sygnalizowali iż należałoby przebudować skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową i drogą gminną. Ze względu na dużą prędkość pojazdów jadących drogą krajową nr 11, niebezpiecznym jest manewr włączania się do ruchu kierowców jadących drogami niższej kategorii. Kierowcy uważają iż bezpieczeństwo na obu skrzyżowaniach poprawiłoby wymalowanie lewoskrętów i wybudowanie wysepek. Ponadto podziękował przedstawicielowi GDDKiA O/Poznań za dotychczas wykonane prace modernizacyjne i remonty, które zostały zrealizowane na terenie Gminy Rogoźno. 

A. Baranowski – przedstawiciel GDDKiA poinformował, że przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 11 z drogą powiatową i gminną zaplanowana jest na 2016 r. i  została wpisana do planu działań na sieci drogowej, na odcinku Budzyń-Oborniki. Dodał, że ze względu na dostępność środków finansowych, jakie są przeznaczane na drogi, realizacja inwestycji być może się opóźni. Inne działania są prowadzone doraźnie, np. skrzyżowanie drogi krajowej nr 11 w Jaraczu. Decyzję o doraźnej realizacji zadania podejmuje wydział zarządzania ruchem, który zwraca uwagę na liczbę wypadków drogowych. Ponadto powiedział, że stosunkowo mała liczba kierowców skręca z drogi nr 11 w lewą stronę do Garbatki.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że znacznie więcej kierowców skręca w stronę lewą z drogi nr 11 do m. Dziewcza Struga.

A. Baranowski poinformował, że koszt wymalowania lewoskrętu wynosi ok. 5 tys. zł, trzeba doliczyć również koszt sfrezowania nawierzchni jezdni oraz ustawienia znaków drogowych – ok. 30 tys. zł. Dodał, że decyzję o realizacji zadania podejmuje wydział dróg, który musi przeznaczyć pieniądze na bieżące utrzymanie musi przeznaczyć na inwestycję. Zwrócił uwagę, że problemem w przebudowie skrzyżowania jest stacja paliw, która zlokalizowana jest w m. Garbatka.

Radny A. Jóźwiak zapytał jakie muszą zostać spełnione warunki, aby móc ustawić fotoradar na odcinku drogi, gdzie ograniczenie prędkości wynosi 70 km/h?

A. Baranowski wyjaśnił, że o ustawienie fotoradaru wnioskuje policja na podstawie liczby wypadków jakie miały miejsce w danym miejscu. Wniosek kierowany jest do Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego.

Radny A. Jóźwiak zapytał co musiałaby zrobić gmina, która chciałaby zamontować fotoradar?

A. Baranowski powiedział, że gmina może zakupić przenośny fotoradar, którym zajmować się będzie straż miejska.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że uważa iż ze względu na zlokalizowanie stacji paliw w pobliżu skrzyżowania i oczekujących na wjazd z lewej strony kierowców.

A. Baranowski poinformował, że dokumentacja na przebudowę skrzyżowania w 2016 r. jest już przygotowana.

Radny H. Janus zapytał czy zjazd do Rogoźna z drogi nr 11 jest pod kątem 90°.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że lewoskręty poprawią bezpieczeństwo kierowców chcący skręcić zarówno do Garbatki, jak i Dziewczej Strugi.

A. Baranowski powiedział, że jeżeli byłaby zgoda na wymalowanie lewoskrętów, to przebudowa skrzyżowania zostanie zrealizowana w ten sam sposób jak w Jaraczu.

Radny Z. Hinz powiedział, że Komisja powinna wystąpić do GDDKiA z wnioskiem o przebudowę skrzyżowania w m. Garbatka i Dziewcza Struga. Dodał, że większość kierowców włączających się do ruchu w m. Garbatka odczuwa niepokój czy czyni to w odpowiednim momencie, i czy nie dojdzie do kolizji.

A. Baranowski powiedział, że jeżeli zostaną wymalowane lewoskręty, to kierowcy jadący drogą nr 11 będą jeździli z jeszcze większą szybkością.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, iż jako mieszkaniec Rudy z własnego doświadczenia wie jak lewoskręty poprawiły bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Burmistrz Rogoźna powiedział, że uważa budowę lewoskrętu za zasadne. Dodał, że jest to ostatnie skrzyżowanie w ciągu drogi krajowej nr 11 w Gminie Rogoźno, które nie zostało przebudowane.

Radny H. Janus zapytał czy w 2016 r. ma zostać zrealizowana większa inwestycja, aniżeli wymalowanie lewoskrętów wraz z wysepkami?

A. Baranowski wyjaśnił, że w 2016 r. ma być wykonana przebudowa drogi krajowej nr 11, na odcinku Budzyń-Oborniki – fragmenty, które nie zostały dotychczas przebudowane.

Radny Z. Hinz zapytał kiedy zostanie przebudowane skrzyżowanie drogi nr 11 w m. Parkowo – w pobliżu przejazdu kolejowego?

A. Baranowski poinformował, że przebudowa wspomnianego skrzyżowania ujęta jest w planie przebudowy drogi, który będzie realizowany w 2016 r.

Przewodniczący A. Olenderski poinformował, że Komisja złożyła wniosek w sprawie przebudowy skrzyżowania w m. Parkowo. GDDKiA odpowiadając na niego poinformowała, że ze względu na brak środków inwestycja nie jest możliwa do zrealizowania. Dodał, że w piśmie nie informowano iż jego przebudowę planuje się na 2016 r.

A. Baranowski powiedział, że udzielając odpowiedzi na złożony wniosek kierowano się obecnym stanem posiadanych środków. Gdy projektuje się przebudowę drogi, to planuje się budowę lewoskrętów na skrzyżowaniach z drogami powiatowymi i wojewódzkimi, a następnie typuje się skrzyżowania z drogami gminnymi, na których również wydziela się pasy skrętu w stronę lewą. 

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że miał nadzieję iż wymalowanie lewoskrętów oraz budowa wysepek będą możliwe do realizacji jeszcze w 2012 r. Zgłosił wniosek o treści: „Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa Rady Miejskiej w Rogoźnie wnioskuje do Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o wyznaczenie lewoskrętu na drodze krajowej nr 11, w miejscu skrzyżowania z drogą powiatową w m. Garbatka i w miejscu skrzyżowania w m. Dziewcza Struga”.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji.

Radny H. Janus zapytał czy aktualna jest budowa ścieżki pieszo-jezdny Ruda-Gościejewo oraz kładki w 2013 r.?

A. Baranowski poinformował, że inwestycja została ujęta w planie budowy chodników na lata 2012-2016. W związku z planowanym w 2013 r. remontem mostu w Rudzie, kładka ma zostać wybudowana w tym samym czasie.

Radny H. Janus zapytał czy kładka ma być połączona z mostem, czy będzie od niego oddalona?

A. Baranowski wyjaśnił, że nie zna odpowiedzi na to pytanie.

Burmistrz Rogoźna poinformował, że na razie nie ma jeszcze pozwolenia na budowę ciągu pieszo-jednego.

Radny H. Janus zapytał czy w most w Rudzie będzie poszerzany, czy tylko remontowany?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że most ma być tylko wyremontowany.

Skarbnik Gminy poprosiła o poprawienie pisowni miasta Rogoźna, na tablicy informacyjnej przed rondem w m. Ruda. 

Burmistrz Rogoźna poprosił o postawienie tablicy z nazwą Rogoźno w m. Ruda dla jadących od strony Poznania.

Komisja Gospodarki, Finansów i Rolnictwa jednogłośnie 5 głosami „za” w obecności 5 członków Komisji podjęła wniosek o postawienie tablicy z nazwą Rogoźno w m. Ruda, dla jadących od strony Poznania.

 

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 6 – informacja o działalności finansowej spółek gminnych:

a) „Aquabellis” sp. z o.o. w Rogoźnie,

Informację o działalności finansowej „Aquabellis” sp. z o.o. w Rogoźnie w 2011 roku przedstawił Prezes Zarządu W. Dulko – pisemna informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że organami kompetentnymi do oceny działalności spółki jest jej Rada Nadzorcza i Walne Zgromadzenie. Radni, jako wybrańcy społeczności chcą poznać sytuację finansową spółek gminnych. Zapytał ile wynosi wartość majątku spółki z wyłączeniem sieci?

Prezes „Aquabellis” poinformował, że całkowita wartość majątku spółki wynosi ponad 4,2 mln zł. Dodał, że jest to wartość księgowa, a w użytkowaniu jest oczyszczalnia ścieków, której wartość początkowa wynosiła ok. 7,5 mln zł oraz sieć kanalizacji podciśnieniowej o wartości ok. 13 mln zł, a która nie jest ujmowana w zestawieniach.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jak kształtowała się płynność finansowa spółki w 2011 r.?

Prezes „Aquabellis” poinformował, że spółka nie posiadała zobowiązań długoterminowych. W 2011 r. zobowiązania wyniosły 1.009 tys. zł, a należności 1.046 tys. zł.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał ile w 2011 r. wynosił zysk na sprzedaży?

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że zysk na sprzedaży w 2011 r. wyniósł 1.080 tys. zł brutto. Po odjęciu od zysku na sprzedaży kosztów ogólnego zarządu zysk spółki wyniósł 204 tys. zł.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy liczba zatrudnionych pracowników jest wystarczająca?

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, że posiada odpowiednią liczbę pracowników. Po oddaniu do użytkowanie budowanej kanalizacji grawitacyjnej zatrudnienie w spółce prawdopodobnie będzie musiało wzrosnąć.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że spółce do pokrycia pozostała strata z lat ubiegłych w kwocie ponad 200 tys. zł. Zapytał jakie konsekwencje poniesie spółka jeżeli strata z poprzednich lat nie zostanie w odpowiednim czasie pokryta?

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że nie jest określony termin w jakim strata musi zostać pokryta, natomiast przepisy nakładają obowiązek pokrycia straty, jeżeli został osiągnięty zysk. Długotrwale utrzymująca się strata wpływa na zmniejszenie się płynności finansowej spółki i jest zagrożeniem dla prowadzonych inwestycji.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy sukcesywnie wzrasta wynagrodzenie pracowników?

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że pracownicy nie są zadowoleni z wynagrodzeń, gdyż wzrost płac zasadniczych korygowany jest wyłącznie o przewidywalny wskaźnik inflacji.

Radny M. Połczyński zapytał czym był spowodowany spadek ilości ścieków zafakturowanych w 2011 r.? Zapytał czy wpływ miało powstanie przydomowych oczyszczalni ścieków?

Prezes „Aquabellis” wyjaśnił, że przydomowych oczyszczalni ścieków w Rogoźnie jest niewiele. Spadek ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni może być spowodowany mniejszym zużyciem wody przez osoby mające przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że właściciele podmiotów zajmujących się odbiorem nieczystości zgłaszają, iż na oczyszczalni ścieków mają problemy z otrzymaniem wydruku, będącego poświadczeniem zrzutu nieczystości.

Prezes „Aquabellis” poinformował, że nic nie wie o tym aby przez dłuższy okres czasu nie były wydawane wydruki.

Radny H. Janus zapytał po co  został wybudowany zbiornik do zlewu ścieków, skoro nie jest on wykorzystywany? Zapytał czy ogłoszony przez gminę przetarg w miesiącu grudniu na kwotę 190 tys. zł dotyczył modernizacji urządzeń na wspomnianym zbiorniku? Powiedział, że w pierwszej części oczyszczalni spływ ścieków z wozów asenizacyjnych był samoczynny, a teraz jest podciśnieniowy. Zapytał z czego wynika ta zmiana? Ponadto poinformował, że z wozów asenizacyjnych ścieki spływają wężem o średnicy 110 mm, natomiast na zbiorniku wykonano redukcję jego średnicy. Przez wykonanie mniejszej rury na zbiorniku męczy się maszyny, zwiększono czas opróżniania wozów asenizacyjnych i jest to szkodliwe dla wozów asenizacyjnych.

Prezes „Aquabellis” odpowiedział, w kwestii średnic nie będzie się wypowiadał, ponieważ nie ma wiedzy w tej sprawie. Dodał,że dotychczas ścieki z wozów asenizacyjnych były spuszczane grawitacyjnie, a teraz ma być to wykonywane podciśnieniowo. Na oczyszczalni zbiornik do zlewu ścieków od kilku lat jest ten sam.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że oceniając spółkę „Aquabellis” można stwierdzić, że finanse są prowadzone właściwie. Zwrócił uwagę na starzejący się majątek spółki i coraz większe jego zużycie eksploatacyjne. Osiągnięty zysk na sprzedaży świadczy o tym, że stawki i taryfy za odbiór wody i odprowadzanie ścieków są odpowiednio skalkulowane. „Aquabellis” jest spółką prawa handlowego, ale zajmuje się dostarczaniem wody dla mieszkańców, dlatego powinna być ona dla odbiorców w miarę tania.

 

b) „Megawat” sp. z o.o. w Rogoźnie,

Informację o działalności finansowej „Megawat” sp. z o.o. w Rogoźnie w 2011 roku przedstawił Prezes Zarządu P. Gruszczyński – pisemna informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ponadto poinformował o zniszczeniach jakie na majątku spółki dokonały wyładowania atmosferyczne w dniu z 3 lipca br. Szacowany koszt niezbędnych napraw wynosi ok. 330 tys. zł. Majątek spółki jest ubezpieczony i straty zostały zgłoszone ubezpieczycielowi. Spółkę wizytował już rzeczoznawca ubezpieczyciela, ale procedura oszacowania szkody nadal trwa. Prace naprawcze zostały już zlecone i są one systematycznie wykonywane. Dodał, że spółka posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie prowadzonych napraw.

Radny M. Połczyński zapytał czy szkody powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych zostaną pokryte przez firmę ubezpieczeniową?

Prezes „Megawat” wyjaśnił, że majątek spółki ubezpieczony jest w wartości księgowej. Jeżeli szkody zostaną uznane przez ubezpieczyciela, to nie powinno być problemu z wypłatą odszkodowania. Ze względu na znaczną kwotę odszkodowania, ubezpieczyciel może uchylać się od jego wypłaty. W takiej sytuacji będzie trzeba rozstrzygać sprawę na drodze sądowej.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał ile wyniósł zysk na sprzedaży spółki?

Prezes „Megawat” odpowiedział, że w 2011 r. zysk na sprzedaży wyniósł 42.001,46 zł, a w roku poprzednim ok. 100 tys. zł. Dodał, że spółka zysk generuje przede wszystkim z działalności usługowej, czyli najmu wież kominowych i przychodów finansowych z lokat.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał w jakiej wysokości spółka ma zgromadzone środki finansowe na lokatach?

Prezes „Megawat” poinformował, że na lokatach zgromadzono ponad 2 mln zł.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy Urząd Regulacji Energetyki w styczniu obniżył ceny gazu o 2,17%?

Prezes „Megawat” wyjaśnił, że na końcu 2010 r. i początku 2011 r. nastąpiło obniżenie cen gazu, dlatego Urząd Regulacji Energetyki nałożył na spółkę obniżenie cen ciepła. Dodał, że spółka wdrożyła nowe ceny w ostatecznym, ustawowo ustalonym terminie.

Przewodniczący A. Olenderski poprosił o wyjaśnienie pojęcia cena jednoczłonowa?

Prezes „Megawat” wyjaśnił,że cena jednoczłonowa dotyczy wyłącznie kotłowni lokalnych. Cena jednoczłonowa składa się z opłaty stałej za zamówione ciepło i opłaty za faktycznie zużyte ciepło. Za ciepło pobierane z kotłowni głównej dolicza się cenę za moc przesyłaną i za przesyłane ciepło.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał jakie za co spółka uzyskała odszkodowanie w 2011 r.?

Prezes „Megawat” wyjaśnił, że w 2010 r. lokalny dostawca energii miał awarię sieci zasilającej i po naprawieniu awarii został podany niewłaściwy prąd. W wyniku tej pomyłki uszkodzeniu uległy niektóre urządzenia. Urządzenia były ubezpieczone, ale ubezpieczyciel spółki nie uznał szkody, dlatego wystąpiono o wypłatę odszkodowania od dostawcy prądu, które wpłynęło na konto spółki w 2011 r.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że spółka zapłaciła podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 61.869,00 zł. Zapytał w jakiej części podatek dotyczył odsetek od zgromadzonych na lokatach środków finansowych?

Prezes „Megawat” wyjaśnił, że firmy nie płacą tzw. podatku Belki.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał ile wynosi wartość majątku spółki?

Prezes „Megawat” poinformował, że wartość ewidencyjna majątku wynosi 7.811 mln zł, a umorzenie wynosi  4.812 mln.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał w jakim procencie są zamortyzowane środki trwałe.

Prezes „Megawat” wyjaśnił, że umorzenie urządzeń wynosi 4,8 mln. Dodał, że mimo iż kotły dobiegają końcowi okresu amortyzacji, to nie będą musiały być wymieniane. Po wymianie urządzeń pomiarowych i automatyki, którą dokonano w ostatnich dwóch latach, kotły będą używane przez kolejne lata.

Sekretarz Gminy zapytała jak doszło do zniszczeń w wyniku wyładowań atmosferycznych, skoro na budynkach spółki jest zamontowana instalacja odgromowa?

Prezes „Megawat” odpowiedział, że nie wie w co uderzył piorun. Prawdopodobnie piorun mógł wejść po metalowych elementach komina, lub po sieci cieplnej.

Radny Z. Hinz zapytał czy w przyszłym roku spółka może przekazać niższą dywidendę ze względu na uderzenie pioruna?

Prezes „Megawat” wyjaśnił, że koszty naprawy zniszczeń wyrządzonych przez uderzenie pioruna spowodują wzrost kosztów ogółem, ale po otrzymaniu odszkodowania wzrosną przychody spółki, a więc nie przełoży się to na spadek zysku spółki. Wykonane prace spowodują wzrost wartości środków trwałych, a w kolejnych latach nastąpi zwrot kosztów w postaci większej amortyzacji.

Przewodniczący A. Olenderski powiedział, że po przeanalizowaniu przedstawionych materiałów można pozytywnie ocenić sytuację finansową spółki. Na uwagę zasługuje fakt, iż spółka uzyskuje niski zysk na sprzedaży, a pozostałą jego część czerpie z działalności finansowej i usługowej.

Burmistrz Rogoźna dodał, że niski zysk na sprzedaży nie przekłada się na niską cenę energii dla mieszkańców.

Przewodniczący A. Olenderski odpowiedział, że zdaje sobie z tego sprawę, ale spółka musi podnosić ceny energii cieplnej, jeżeli wzrastają ceny gazu.

 

Ogłoszono 15 minut przerwy.

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 7 – działalność usługowo-handlowa w Gminie Rogoźno.

Informację o działalności usługowo-handlowej w Gminie Rogoźno przedstawił inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji B. Cisowski – pisemna informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Radny Z. Hinz zapytał czy znany jest termin rozpoczęcia budowy nowego marketu w Rogoźnie? Zapytał co ma powstać w przebudowywanym budynku Cech Rzemiosł Różnych?

Burmistrz Rogoźna poinformował, że nie ma żadnych informacji o terminie rozpoczęcia budowy marketu. Pozwolenie na budowę zostało wydane przez Wojewodę i forma ma  3 lata na rozpoczęcie prac. Market Biedronka ma być zamknięty przez ok. 3 m-ce ze względu na prowadzone prace remontowe. W budynku Cechu Rzemiosł Różnych ma zostać otwarta drogeria Rossmann. 

Przewodniczący A. Olenderski zapytał czy firma ma obowiązek zgłosić zakończenie działalności?

Inspektor WRGiP odpowiedział, że właściciel formy musi zgłosić zakończenie lub zawieszenie działalności, ponieważ jeżeli tego nie zrobi będzie musiał płacić ZUS.

    

Następnie przystąpiono do realizacji punktu 8 – zapoznanie radnych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informację przedstawiła B. Rygainspektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

Inspektor WGNRiOŚ poinformowała, że w dniu 1.01.2012 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości o porządku w gminach, która zobowiązała gminy do:

- budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,

- objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi,

- nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi,

- ustanowienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzęty elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych,

- zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu,

- prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Gmina na mocy ustawy przejmie obowiązki w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, gdzie zamieszkują mieszkańcy.

Rada Miejska zobowiązana jest do podjęcia następujących uchwał obligatoryjnych:

- regulamin utrzymania czystości i porządku w gminiew ciągu 6 miesięcy od dania uchwalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,

- uchwała w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki opłat,

- uchwała dot. terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty,

- uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług (ilość odpadów, częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych),

- uchwała dot. wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

- uchwała w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych.

W/w uchwały należy podjąć w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z mocą obowiązywania nie później niż 18 miesięcy od wejścia w życie ustawy.

Ponadto Rada może podjąć uchwały w sprawie:

- przyjęcia od właścicieli nieruchomości wszystkich albo wskazanych obowiązków,

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

- podziału gminy na sektory,

- rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wysokości cen za te usługę,

- uchwała w sprawie innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku pozbywania się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych.

Dla w/w uchwał brak narzuconego terminu ich podjęcia.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego obowiązany jest do uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2012-2017, w terminie 6 m-cy od dnia wejścia w życie ustawy, jednak nie został on jeszcze uchwalony. Plan Gospodarki Odpadami dla województwa zakłada:

- gospodarowanie odpadami w województwie w oparciu o regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów,

- zamknięcie składowisk odpadów niespełniających wymagań przepisów prawnych,

- zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, jak również odzysku energii z odpadów zgodnie z wymogami ochrony środowiska,

- selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji ograniczenie składowania tych odpadów,

- zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

W planie gospodarki odpadami wyznacza się regiony oraz regionalne i zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, a także wskazuje się na konieczność zapobiegania powstawaniu odpadów, a w przypadku ich powstawania na konieczność powtórnego wykorzystania. Region gospodarki odpadami komunalnymi to określony w wojewódzkim planie gospodarki odpadami obszar liczący co najmniej 150 tys. mieszkańców. W Regionie I zostały ujęte następujące gminy: Miasto Wągrowiec, Gmina Wągrowiec, Miasto i Gmina Skoki, Gmina Mieleszyn, Gmina Budzyń, Miasto i Gmina Szamocin, Miasto Chodzież, Gmina Chodzież, Gmina Rogoźno, Gmina Ryczywół, Gmina Damasławek, Miasto i Gmina Margonin, Miasto i Gmina Gołańcz, Gmina Mieścisko, Gmina Wapno, które przynależne do Zakładu Zagospodarowania Odpadów NoweToniszewoKopaszyn realizowanego ze środków WRPO. Składowisko Odpadów Komunalnych w Studzieńcu w planie gospodarki odpadami zostało ujęte jako instalacja zastępcza, jako składowisko i sortowania odpadów zmieszanych.

Właściciel nieruchomości zobowiązany zostanie poprzez uchwałę Rady Miejskiej do złożenia deklaracji o wysokości opłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

Rada gminy, w drodze uchwały ustali opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które stanowią iloczyn:

1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo

2) ilość zużywanej wody w danej nieruchomości, albo

3) powierzchni lokalu mieszkalnego,

- oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1 (kwota),

4) stawka opłaty od gospodarstwa domowego.

W przypadku zadeklarowania przez mieszkańca selektywnej zbiórki Rada ustala niższe stawki opłaty (art.6k ust. 3).

pobierane na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają pokryć:

- koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

- obsługi administracyjnej tego systemu.

Radny H. Janus zapytał na jakiej podstawie mieszkańcy deklarują, że nie produkują odpadów?

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że mieszkaniec, który mówi iż skoro nie produkuje odpadów, to nie ma obowiązku podpisania umowy na ich odbiór. W nowym systemie wszyscy mieszkańcy będą płacili tyle samo za odbiór odpadów.

Radny P. Wojciechowski powiedział, że nie ma obowiązku podpisania umowy na odbiór odpadów, ponieważ samemu można wywozić kubeł na wysypisko śmieci.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał w jaki sposób będzie dokonywana korekta stawki za wywóz odpadów?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że zmiana stawki będzie dokonywana uchwałą Rady Miejskiej.

Radny A. Jóźwiak zapytał kto zapłaci za odbiór odpadów od osób, które nie będą płacić podatku?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że w takiej sytuacji będzie przeprowadzana egzekucja podatkowa.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy gmina będzie musiała wyposażyć mieszkańców w pojemniki na odpady, czy będzie to obowiązkiem formy odbierającej odpady?

Burmistrz Rogoźna wyjaśnił, że w przetargu zamierza zawrzeć warunek, iż podmiot zajmujący się odbiorem odpadów będzie musiał zapewnić mieszkańcom pojemniki.

Radny P. Wojciechowski zapytał co będzie z mieszkańcami, którzy nie złożą deklaracji i nie będą wprowadzeni do systemu?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że wówczas burmistrz będzie musiał wydać decyzję administracyjną określającą wysokość opłaty dla mieszkańca.

Radny H. Janus zapytał w jaki sposób zostanie zorganizowany system selektywnej zbiórki odpadów?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że sposób funkcjonowania systemu zostanie zdefiniowany w regulaminie. W domach jednorodzinnych odpady prawdopodobnie będą segregowane do worków. Dodała, że każdy z mieszkańców będzie musiał posiadać kubeł do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych.

Burmistrz Rogoźna dodał, że w regulaminie określi się iż selektywnie prowadzić będzie się zbiórkę makulatury, szkła i plastiku, a pozostał odpady będą zaliczane do odpadów komunalnych zmieszanych.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy na wsiach odpady będą odbierane raz w miesiącu, czy co dwa tygodnie?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że dotychczas na wsiach odbierano odpady co dwa tygodnie. Wyjątkiem była wieś Parkowo, gdzie mieszkańcy chcieli aby odpady odbierać co dwa tygodnie. W nowym systemie zakłada się iż w gminie odpady będą odbierane co dwa tygodnie.

Radny H. Janus zapytał po co zakładać wywóz odpadów co dwa tygodnie, skoro wystarczyłoby opróżniać pojemnik raz w miesiącu?

Burmistrz Rogoźna odpowiedział, że każdy będzie płacił taką samą stawkę liczoną od osoby, nawet jeżeli pojemnik nie będzie zapełniony w połowie.

Przewodniczący A. Olenderski zapytał ile zapłacą osoby, które wystawiają więcej niż jeden pojemnik?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedział, że wówczas w uchwale o usługach dodatkowych gmina będzie mogła określić iż pobierać się będzie od mieszkańca dodatkową opłatę.

Radny Z. Hinz zapytał kiedy zostanie przedłożony pod obrady pierwszy projekt uchwały związany z tzw. podatkiem śmieciowym?

Inspektor WGNRiOŚ odpowiedziała, że nie wiadomo kiedy zostanie uchwalony plan wojewódzki, który dotąd nie został uchwalony. Gmina musi podjąć uchwały w terminie 6 miesięcy, po uchwaleniu planu wojewódzkiego, jednak nie później niż do końca 2012 r. Dodała, że projekt wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, dlatego w oparciu o niego będą przygotowywane uchwały. Ponadto dobrze byłoby rozpisać przetarg na odbiór odpadów przed uchwaleniem wysokości stawki opłaty.

Radny H. Janus powiedział, że nie powinno podejmować się żadnych uchwał przed uchwaleniem wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Inspektor WGNRiOŚ wyjaśniła, że ustawodawca nie nałożył na województwo żadnych sankcji za niepodjęcie uchwały w terminie. Gminy natomiast, jeżeli nie podejmą obligatoryjnych uchwał to wojewoda będzie musiał wskazać termin ich podjęcia lub wyda zarządzenie zastępcze dotyczące gminy.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 9 – omówienie projektów uchwał i materiałów na najbliższą sesję Rady Miejskiej w Rogoźnie.

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części wsi Laskowo przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski.

Kierownik WGNRiOŚ przedstawił opinię Kancelarii Radców Prawnych „Doradca” w sprawie złożonego oświadczenia woli przez R. Hanefeld.

Uwag nie było.

 

Projekt uchwały w sprawie nazewnictwa ulic przedstawił Kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska R. Piątkowski. 

Uwag nie było.

 

Kierownik WGNRiOŚ przedstawił wstępny projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miejscowości Jaracz. Poprosił radnych o zapoznanie się koncepcją planu i zgłoszenie przez radnych ewentualnych uwag, jeżeli takowe mają.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rogoźno przedstawiła Sekretarz Gminy I. Sip-Michalska.

Radny H. Janus zapytał czy warunki określone w uchwale będzie musiał spełniać również przedsiębiorca posiadający już zezwolenie?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że warunki będzie musiał spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych.

Radny H. Janus zapytał czy zezwolenia dotychczas wydane są bezterminowe czy na czas określony?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie zna odpowiedzi na to pytanie. Dotychczasowi odbiorcy nieczystości ciekłych mieli wydawane zezwolenie na podstawie ustawy i utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ponieważ nie było rozporządzenia wykonawczego.

Radny H. Janus zapytał czy wymagania zawarte w uchwale zostały przepisane z rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska?

Sekretarz Gminy wyjaśniła, że warunki jakie musi spełniać przedsiębiorca zostały skonstruowane w urzędzie na podstawie rozporządzenia. Dodała, że w uchwałach nie należy powielać zapisów ustawy.

Radny H. Janus powiedział, że nie wszyscy przedsiębiorcy posiadają bazę transportową do stacjonowania wozów asenizacyjnych, a w załączniku do uchwały określa się taki warunek.

Sekretarz Gminy powiedziała, że właściciele pojazdów asenizacyjnych po opróżnieniu zbiornika powinni odkazić część spustową zbiornika, a po zakończeniu prac pojazdy powinny zostać umyte.

Radny H. Janus zapytał czy zezwolenie wydawane jest na określony czas?

Sekretarz Gminy odpowiedziała, że w ustawie nie określono na jaki czas jest wydawane zezwolenie, ale bezterminowo zezwolenia się nie wydaje.

 

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2012 rok wraz z autopoprawkami nr 1-4 przedstawiła Skarbnik Gminy M. Kachlicka.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy na wypłatę wyprawki szkolnej zarezerwowana jest stała kwota i w zależności od ilości złożonych wniosków będą przyznawane wypłaty?

Skarbnik Gminy odpowiedziała, że o wypłatę wyprawki szkolnej mogą ubiegać się osoby, które nie przekroczą progu dochodowego. Wielkość pomocy dla osób spełniających jest stała dla wszystkich i nie jest uzależniona od liczby złożonych wniosków. Ponadto poinformowała, że w roku poprzednim gmina zwróciła ok. 10 tys. zł z tytułu nie wykorzystania dotacji na wyprawkę szkolną.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 10 – wolne wnioski i głosy.

Nikt nie zabrał głosu.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 18.10

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 15 września 2012 r.

 

drukuj pobierz pdf