Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2012 roku w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej

Uchwała Nr XXV/186/2012

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 26 września 2012 roku

 

w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej obowiązującej w zakresie wyliczenia kwot dotacji należnej z budżetu Gminy Rogoźno w 2012 roku dla zakładu budżetowego – Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 2.

1.       Dotację dla zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ustala się według stawek rocznych
w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi do:

1)      remontu 2 lokali mieszkalnych o powierzchni  83,10m2 w wysokości  488,09 zł/m2,

2)      kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych
o powierzchni  11.339,77m2 w wysokości  10,20 zł/m2.

2.       Kalkulacja stawek jednostkowych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3.       Łączna kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów zakładu.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012r.

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/186/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 26 września 2012 roku

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie 2012 roku na administrowanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

Lp.

Przeznaczenie dotacji

Stawka jednostkowa

Kwota wg kalkulacji

Kwota dotacji

1.

Remont 2 lokali mieszkalnych z ruchu ludności o powierzchni 83,10m2  

488,09 zł/m2

rocznie

40.560,40

40.560,00

-  wartość kosztorysowa

-  zaplanowano

Różnica 

40.560,40

0,00

40.560,40

 

2.

Dopłata do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych
o powierzchni 11.339,77m2 w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

·  Średnia stawka czynszu w lokalu   3,60 zł/m2 miesięcznie

·  Średnia kwota zaliczek 2,41 zł/m2

·  Koszty wynagrodzeń i administracyjne 1,40 zł/m2 miesięcznie

·  Koszty utrzymania mieszkań 0,64 zł/m2 miesięcznie  (przestawianie pieców, wymiana okien)

·  Różnica opłat: 3,60-2,41-1,40-0,64 = - 0,85 zł/m2 miesięcznie

10,20 zł/m2

rocznie

115.665,65

115.666,00

 

RAZEM:

×

156.226,05

156.226,00

  

 

drukuj pobierz pdf