Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Urząd Stanu Cywilnego: Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

Tytuł sprawy:

Zawarcie związku małżeńskiego w formie wyznaniowej

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Rogoźnie
Urząd Stanu Cywilnego
Biuro nr 8b
tel. 785-009-403

Wymagania i potrzebne dokumenty:

  • ·   Dowody osobiste

Termin załatwienia sprawy
(udzielenia odpowiedzi):

Zainteresowani otrzymują zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, którego okres ważności wynosi 6 miesiący od dnia otrzymania

Opłaty:

84 zł -  opłata za sporządzenie aktu małżeństwa

 

Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie (parter) lub na rachunek bankowy Urzędu: Bank Spółdzielczy w Czarnkowie O/Rogoźno

 Nr 35895100093900011420000010

Inne wskazówki, uwagi:

Właściwość miejscowa

Zaświadczenie, o którym mowa wydaje się w wybranym Urządzie Stanu Cywilnego. Małżeństwo w formie wyznaniowej zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński, podlegają prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego, w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia związku małżeńskiego.

Niezwłocznie po złożeniu oświadczenia duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające zawarcie związku małżeńskiego i w terminie 5 dni od zawarcia małżeństwa przekazuje do urzędu stanu cywilnego.

Dokumentem stwierdzającym zawarcie małżeństwa ze skutkami cywilnymi jest akt małżeństwa sporządzony w urzędzie stanu cywilnego, z którego małżonkowie otrzymują 3 bezpłatne odpisy.

Sposób załatwienia sprawy - osobiście

Urząd Stanu Cywilnego wydaje zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Podstawa prawna:

 

drukuj pobierz pdf