Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 172/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 06 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025

Zarządzenie Nr OR.0050.1.172.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 6 listopada 2012 roku

 

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013-2025

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz art.122 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustalam:

1.       Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2.       Informacje o relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013 – 2025 zawiera załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

§ 2.

Niniejsze zarządzenie przedkładam:

1.       Radzie Miejskiej w Rogoźnie.

2.       Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Pile, celem zaopiniowania.

 

§ 3.

Do projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej załącza się informację o której mowa w § 1 ust. 2 zarządzenia.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik:

 

drukuj pobierz pdf