Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Zawiadomienie o wydaniu postanowienia nr GRO.6220.20.2012 z dnia 24.12.2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji przedpalenisk wg własnej opatentowanej technologii i rozwój oferty w oparciu o innowacyjne technologie w GRAJAN

GRO.6220.20.2012

Rogoźno, dnia 24.12.2012r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na uruchomieniu produkcji przedpalenisk wg własnej opatentowanej technologii i rozwój oferty w oparciu o innowacyjne technologie w GRAJAN J. Gralak

 

z a w i a d a m i a m,

 

że w dniu 24.12.2012 r. zostało wydane postanowienie nr GRO.6220.20.2012, w którym uznano za dopuszczalne odstąpienie od przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz związanej z tym potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227 ze zm.), informację o wydanym postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Burmistrza Rogoźna, dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno.

Niniejszym pismem informuję również wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się, przez cały okres trwania postępowania, z dokumentacją sprawy znajdującą się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Nowa 2, pok. 17,  w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Rogoźnie,  tel. (067)2684416.

Ponadto, zgodnie z art. 31 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, może za zgodą organu przedstawić swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227 ze zm.) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron następuje przez niniejsze obwieszczenie.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu  24.12.2012r. poprzez zamieszczenie   w publicznie dostępnym wykazie danych oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno i tablicy informacyjnej Sołectwa.

 

 

drukuj pobierz pdf