Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/216/2012

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2013 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz § 47 ust. 4 w związku z § 3 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej w Rogoźnie, stanowiącego załącznik nr 5 do Statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się plan pracy Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na rok 2013, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/216/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

PLAN PRACY

Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury na 2013 rok

 

 

Lp.

Miesiąc

Temat

Forma realizacji

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

Współdziałający

Uwagi

1.

Styczeń

1.       Zapoznanie się z funkcjonowaniem Rogozińskiego Klubu SportowegoWełna.

2.        Działalność kulturalna w gminie

(RCK, chóry, stowarzyszenia kulturalne).

Komisja

Prezes Rogozińskiego Klubu          SportowegoWełna

 Dyrektor RCK

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

Prezesi stowarzyszeń kulturalnych

 

 

2.

Luty

1.        Funkcjonowanie służby zdrowia w Gminie Rogoźno. Ocena pod kątem stanu technicznego i wymogów NFZ.

2.        Informacja o realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Rogoźno.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Starosta Obornicki

 

Kierownik GOPS

 

 

Kierownicy placówek podstawowej opieki zdrowotnej

 

Kierownicy podmiotów świadczących pomoc na rzecz mieszkańców

 

3.

Marzec

1.        Zapoznanie się z rozliczeniem środków na utrzymanie oświaty za 2012 r.

2.        Informacja o działaniach w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki na terenie Gminy Rogoźno.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Dyrektor ZEAPO

 

Burmistrz Rogoźna

 

Pełnomocnik Burmistrz ds. Oświaty

Skarbnik Gminy

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

4.

Kwiecień

1.        Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2.        Informacja o realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Komisja

Kierownik GOPS

 

Burmistrz Rogoźna

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji

 

 

5.

Maj

1.        Ocena działalności finansowej podległych jednostek w zakresie działania Komisji (RCK, GOPS).

2.        Informacja z wykonania budżetu za 2012 r.

Komisja

 

 

 

 

Burmistrz Rogoźna

 

 

Skarbnik Gminy

Dyrektorzy jednostek organizacyjnych

 

 

 

 

6.

Czerwiec

1.        Funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Budziszewku

2.        Projekty i plany organizacyjne szkół-

posiedzenie wspólne z dyrektorami placówek oświatowych.

Komisja

wyjazdowa

 Burmistrz Rogoźna

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

 

Dyrektor SP Budziszewko

 

Dyrektorzy placówek oświatowych

Dyrektor ZEAPO

 

7.

Lipiec

Przerwa wakacyjna

 

 

 

 

 

8.

Sierpień

1.        Sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny  2012-2013.

2.        Stan przygotowania placówek oświatowych do realizacji zadań w nowym roku szkolnym.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

 

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Oświaty

 

Dyrektorzy placówek oświatowych

 

9.

Wrzesień

1.        Współpraca Gminy Rogoźno z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi.

2.        Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

Sekretarz Gminy

 

Skarbnik Gminy

Inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji

 

 

 

 

10.

Październik

1.        Działalność Uczniowskich Klubów Sportowych i stowarzyszeń kultury fizycznej w naszej gminie.

Komisja

Prezesi UKS i stowarzyszeń kultury fizycznej

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

 

11.

Listopad

1.        Stan realizacji budowy kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków etap II aglomeracji miasta Rogoźna.

2.        Praca nad budżetem Gminy Rogoźno na 2014 rok.

Komisja

Burmistrz Rogoźna

 

Skarbnik Gminy

Główny Specjalista ds. budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki, Finansów i Rolnictwa

 

12.

Grudzień

1.        Zapoznanie się z bazą i działalnością Muzeum im. Wojciechy Dutkiewicz oraz dobrami kultury i zabytkami na terenie Gminy Rogoźno.

2.        Przygotowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2014 rok.

Komisja

wyjazdowa

Dyrektor RCK

 

Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

Kustosz i pracownicy muzeum

 

Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Oświaty i Kultury

 

 

drukuj pobierz pdf