Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXVIII/217/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/217/2012

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

 

w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) oraz § 6 ust. 2 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, stanowiącego załącznik nr 6 do statutu Gminy Rogoźno (Dz. U. Woj. Wlkp. Z 2010 r. Nr 166, poz. 3143), Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.  Uchwala się plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/217/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie

        z dnia 19 grudnia 2012 roku

 

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok

 

L.p.

 Miesiąc

Temat

Uwagi

1

Styczeń

Podsumowanie pracy KR za 2012 r.przyjęcie sprawozdania.

Kontrola załatwiania skarg i wniosków mieszkańców kierowanych do burmistrza i Rady Miejskiej za 2012 r.

 

2

Luty

Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej z roku 2012 przez burmistrza.

Kontrola efektywności wydatkowania środków przeznaczonych w 2012 r. dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu gminy.

 

3

Marzec

Analiza kosztów zimowego utrzymania dróg za okres listopad 2012marzec 2013.

 

4

Kwiecień/ Maj

Analiza sprawozdania finansowego gminy za 2012 r.

Analiza sprawozdań finansowych jednostek: ZEAPO, RCK, ZAMK i GOPS.

Ocena realizacji budżetu gminy za 2012 r.

Sporządzenie opinii dotyczącej wykonania budżetu gminy.

Sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla burmistrza z wykonania budżetu gminy.

Kontrola problemowa wykonania dochodów i wykonania wydatków (wybrane działy).

 

5

Czerwiec

Analiza kosztów dowozów uczniów w roku szkolnym 2012/2013.

 

6

Sierpień

Kontrola realizacji zarządzeń wydawanych przez burmistrza za I półrocze 2013 r.

Informacja o przeprowadzonych przetargach w 2013 r.

 

7

Wrzesień

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013kontrola problemowa wybranego działu.

 

8

Październik

Informacja o realizacji uchwały Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości.

Funkcjonowanie archiwum gminy.

 

9

Listopad

Analiza dochodów gminy wykorzystaniem majątku gminy (szkoły, świetlice).

 

10

Grudzień

Projekt budżetu gminy.

Plan pracy na 2014 r.

 

 

 Ponadto realizacja doraźnych zadań zleconych przez Radę Miejską w zależności od potrzeb.

 

 

drukuj pobierz pdf