Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2012: Zarządzenie Nr 193/2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.193.2012

Burmistrza Rogoźna

z dnia 18 grudnia 2012

 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U.  z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zm.) oraz § 14 ust. 3  Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie Gminy Rogoźno stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.1.65.2011 Burmistrza Rogoźna z dnia 06.04.2011 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Rogoźno, zarządzam co następuję:

 

§ 1.

Powołuję komisje inwentaryzacyjne i członków komisji w celu przeprowadzenia inwentaryzacji na dzień 31 grudnia 2012 r.

1.       Komisja inwentaryzacyjna Nr 1 dokona inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów metodą weryfikacji sald, porównania danych ewidencji księgowej z         dokumentami źródłowymi w składzie:

                Członek                               -              Nadolna Małgorzata

                Członek                               -              Milewska Anna

                Członek                               -              Kaniewska Izabela

2.       Komisja inwentaryzacyjna Nr 2 dokona spisu z natury  materiałów biurowych, budowlanych  w Urzędzie Miejskim oraz zapasów paliwa w jednostkach OSP w składzie:

                Członek                               -              Niespodziana Anna

                Członek                               -              Ignasiak Dariusz

                Członek                               -              Kaniewska Elżbieta

3.       Komisja inwentaryzacyjna Nr 3 dokona inwentaryzacji kasy, papierów wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w składzie:

                Członek                               -              Łanucha Mariusz

                Członek                               -              Kaźmierczak Ilona

                Członek                               -              Filipiak Małgorzata

               

§ 2.

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodne ze stanem faktycznym

 

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarz Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf