Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 4/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia 2013 roku w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej

ZARZĄDZENIE Nr OR 0050.1.4.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 09 stycznia 2013 roku

 

w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących mienie Gminy Rogoźno przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, póz. 1866), oraz Uchwały nr XXVI 1 1/21 9/20 12 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego, Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

Sporządzić wykaz nieruchomości:

  • lokal użytkowy o pow. 52,00 m2, przy ul. II Armii Wojska Polskiego 4b w Rogoźnie
  • lokal użytkowy o pow. 44,00 m2, przy ul. Kotlarskiej 1 w Rogoźnie
  • lokal użytkowy o pow. 32,35 m2, Parkowo 99

przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, których dane geodezyjne, opis nieruchomości, wysokość opłat oraz informacje o formie zbycia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni.

 

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie, ogłoszenie informacji o wykazie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego bip.rogozno.pl.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.4.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 stycznia  2013 roku

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości

 

 

Oznaczenie nieruchomości

Położenie

Powierzchnia

użytkowa

Opis nieruchomości

Miesięczny czynsz

Uwagi

KW PO10/00028050/0

działka 2359/3

Rogoźno

ul. II Armii Wojska Polskiego 4b

52,00  m2

Ośrodek zdrowia

w Rogoźnie

Lokal użytkowy

Stawka  czynszu wynosi 2,88 zł/m2 (netto)

Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.

Najemca ponosi także inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na okres 3 lat w formie bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy

(Zakład Rentgenodiagnostyki)

KW 21799

działka 1751/1

Rogoźno

ul. Kotlarska 1

44,00  m2

Lokal użytkowy.

Nieruchomość użytkowana

na cele handlowe.

Stawka  czynszu wynosi 10,78 zł/m2 (netto)

Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.

Najemca ponosi także inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na czas nieoznaczony w formie bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy.

(Sklep „Upominki”)

KW Wełna  T.II.K.22

działka 280/1

Parkowo 99

32,35 m2

Ośrodek zdrowia

w  Parkowie 99

Stawka  czynszu wynosi 10,00 zł/m2 (netto)

Czynsz jest płatny miesięcznie z góry.

Najemca ponosi także inne koszty związane z utrzymaniem nieruchomości.

Oddanie w najem na czas nieoznaczony w formie bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy.

(APTEKI DLA CIEBIE)

 

 

drukuj pobierz pdf