Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA Nr XXIX/223/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 30 stycznia 2013r.

 

w sprawie podziału Gminy Rogoźno na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Na podstawie art. 12 § 11 i art. 13 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia  2011r. (Dz.U.z 2011r. Nr 21,poz.112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz, 881, Nr 149, poz.889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; Dz.U.z 2012r. Poz. 849) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy  (Dz.U. Nr 21,poz.113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz.881 i Nr 149, poz. 889),  oraz 18 ust 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142,poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 21, poz. 113, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz. 887 Nr 217, poz.1281; z 2012r. poz.567) na wniosek Burmistrza Rogoźna, Rada Miejska uchwala co następuje:

 

§ 1.  Dokonuje się podziału Gminy Rogoźno na stałe obwody głosowania określając ich granice i numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.  Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu.

§ 3.  Traci moc uchwała z dnia 8 sierpnia 2002r. nr XLIV/387/2002 Rady Miejskiej w Rogoźnie w sprawie utworzenia obwodów głosowania (Dz.Urz. Województwa Wielkopolskiego nr 111, poz.3110)

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/223/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 stycznia 2013 roku

 

Nr

obwodu

Nr

okręgu

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

 

1

 

Rogoźno, ulice:  Aleje Marszałka Piłsudskiego, Dworcowa, Działkowa, Kolejowa, Kwiatowa, Mickiewicza, Miodowa, Norwida, Reja, Rolna, Różana, Sienkiewicza, Słowackiego, Zaułek..

RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY im.J.Słowackiego

(świetlica – ul.Działkowa)

część

14

Miejscowości: Dziewcza Struga, Garbatka, Nowy Młyn, Ruda, Żołędzin.

2

2

 

Rogoźno, ulice: Brzozowa, Czarnkowska, Fabryczna, Kościuszki parzyste:26-48, Krzyżaniaka, Leśna, Łąkowa, Magazynowa, Słoneczna, Smolary, Topolowa, Towarowa, Wójtostwo.

GIMNAZJUM NR 1

Rogoźno, ul. Kościuszki 28

3

3

 

Rogoźno, ulice: Asnyka, Chabrowa, Garbacka, Grochowskiego, II Armii Wojska Polskiego 12-67, Kochanowskiego, Konieczyńskich, Konwaliowa, Ks.Werbla, Orzeszkowej, Polna, Prusa, Skautów, Sobolewskiego, Szarych Szeregów.

OŚRODEK KULTURY

Rogoźno

ul. II Armii Wojska Polskiego 4

4

 

4

 

Rogoźno, ulice: II Armii Wojska Polskiego 1-11, Krótka, Osiedle       Przemysława II 2-10.

SZKOŁA  PODSTAWOWA NR  3

Rogoźno, ul. Seminarialna 16

5

 

Rogoźno, ulice: Kościuszki 51,59, Osiedle Przemysława II 11-20, Seminarialna.

5

6

 

Rogoźno, ulice: Kościuszki nieparzyste:27-49, 53-57, 61-63, Sądowa.

Sala gimnastyczna

ZS Agrobiznes

ul. Kościuszki 41

6

 

7

 

Rogoźno, ulice: Boczna, Boguniewska, Bursztynowa, Chopina, Diamentowa, Długa, Dojazd, Koralowa, Kręta, Kryształowa, Kwarcowa, Łamana, Mała,  Międzyleska, Moniuszki, Nowa, Paderewskiego, Perłowa, Plażowa, Południowa, Przelotowa, Rubinowa, Skrajna,Skromna, Strzelecka, Sucha, Szafirowa, Szeroka, Szmaragdowa, Szymanowskiego, Średnia, Topazowa, Turkusowa, Ukryta, Ustronna, Wielka Poznańska 61 do końca, Wieniawskiego, Wschodnia, Zachodnia, Zakątek.

SZKOŁA  PODSTAWOWA

NR  2  

Rogoźno,

ul. Wielka Poznańska 36

(budynek po przedszkolu)

8

 

Rogoźno, ulice: Gościnna, Kotlarska, Mała Poznańska, Plac Jana Pawła II, Plac Marcinkowskiego, Poprzeczna, Wąska, Wielka Poznańska 1-60.

7

 

9

 

Rogoźno, ulice: Cicha, Kardynała Wyszyńskiego, Kilińskiego, Kościelna, Lipowa, Mała Szkolna, Ogrodowa, Piekarska, Plac Powstańców Wielkopolskich, Przesmyk, Rynkowa, Rzeźnicka, Wągrowiecka, Wielka Szkolna, Za Jeziorem, Żurawia.

DOM  KATECHETYCZNY

im. Św. JANA BOSKO

Rogoźno, ul. Kościelna 10

część

10

Miejscowości: Cieśle, Owczegłowy.

8

część

10

Miejscowości: Biniewo, Marlewo, Pruśce, Sierniki, Stare, Wojciechowo.

SZKOŁA  PODSTAWOWA

Pruśce  nr 30

9

11

 

Miejscowości: Boguniewo, Budziszewko, Międzylesie, Nienawiszcz, Studzieniec.

ŚWIETLICA  WIEJSKA

Studzieniec  nr 25

10

12

Miejscowości: Józefinowo, Parkowo, Słomowo, Szczytno.

ZESPÓŁ SZKÓŁ

Parkowo  nr 6

11

13

 Miejscowości: Grudna, Jaracz, Kaziopole, Rożnowice, Wełna.

ŚWIETLICA  WIEJSKA

Grudna  nr 25

12

część

14

Miejscowości: Laskowo, Tarnowo.

ZESPÓŁ  SZKÓŁ

Tarnowo  nr 21

13

 

15

 

Miejscowości: Gościejewo, Karolewo, Owieczki.

ZESPÓŁ  SZKÓŁ

Gościejewo nr 14

.

Na powyższą uchwałę przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Pile, wyborcom w liczbie co najmniej 15, w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

drukuj pobierz pdf