Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 23/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.23.2013

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 5 lutego 2013 roku

 

w sprawie powołania komisji konkursowych opiniujących oferty złożone w otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie zarządzenia nr OR.0050.1.7.2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w zakresie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,  w składzie:

1)       Pan Krzysztof Ostrowski

-         przewodniczący komisji,

2)       Pan Gustaw Wańkowicz

-         członek komisji zgłoszony przez Lokalną Organizację Turystyczną „Biały Kruk

3)       Pani Maria Kachlicka

-         członek komisji,

4)       Pani Małgorzata Filipiak

-         członek komisji,

5)       Pan Błażej Cisowski

-         członek komisji,

6)       Pan Jarosław Dolatowski

-         członek komisji,

 

 

§ 2.

Komisja może pracować na posiedzeniach przy obecności przynajmniej 4 członków komisji.

 

§ 3.

Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert ogłoszonym na podstawie zarządzenia nr OR.0050.1.7.2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku w zakresach: „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, „Obronność państwa i wspieranie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, „Ratownictwo i ochrona ludności”,  w składzie:

1)       Pan Krzysztof Ostrowski

-         przewodniczący komisji,

2)       Pani Maria Kachlicka

-         członek komisji,

3)       Pani Małgorzata Filipiak 

-         członek komisji,

4)       Pan Błażej Cisowski

-         członek komisji,

5)       Pan Jarosław Dolatowski

-         członek komisji,

 

§ 4.

Komisja może pracować na posiedzeniach przy obecności przynajmniej 3 członków komisji.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf