Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

Uchwała Nr XXX/225/2013

Rady Miejskiej w Rogoźnie

z dnia 27 lutego 2013 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 usatwy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Obornikach,

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogoźno stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXVIII/207/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 1067) wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 13 pkt 1 ppkt b otrzymuje brzmienie:

   § 13 pkt 1 ppkt b dla budynków w zabudowie wielorodzinnej:

-        położonych na obszarze miasta Rogoźna będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Rogoźnie- nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

-        położonych na obszarze miasta Rogoźna liczących powyżej 40 osób- nie rzadziej niż raz w tygodniu,

-        położonych na obszarze miasta Rogoźna liczących do 40 osób- nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

-        położonych na terenach wiejskich liczących do 150 mieszkańców- nie rzadziej niż co dwa tygodnie,

-        położonych na terenach wiejskich liczących powyżej 150 mieszkańców- nie rzadziej niż raz w tygodniu”.

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

drukuj pobierz pdf