Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 46/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie składania ofert na usługowe prowadzenie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.46.2013

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 18 marca 2013 r.

 

Na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 19, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113, poz.759 z 2010 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie składania ofert na usługowe prowadzenie w okresie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych Gminy Rogoźno zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

w składzie:

Przewodniczący  -  Iwona Sip- Michalska

Sekretarz  -  Bożena Nowak

Członek  -  Krzysztof Ostrowski

Członek  -  Maria Kachlicka

 

§ 2.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

  1. dokonanie oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia,
  2. nadzorowanie przebiegu oceny ofert przez członków komisji,
  3. dokonanie oceny merytorycznej ofert,
  4. dokonanie oceny dokumentów załączonych do ofert przez wykonawców pod kątem spełnienia wymagań formalno - prawnych,
  5. sporządzanie protokołu z postępowania,
  6. przygotowanie projektów odpowiednich wniosków, ogłoszeń i pism niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania,
  7. dokonanie oceny merytorycznej ofert,
  8. dokonanie oceny sytuacji wykonawców pod kątem spełniania wymagań zawartych w zaproszeniu do złożenia oferty,
  9. dokonanie oceny ofert pod względem rachunkowym, warunków realizacji umowy, gwarancji i płatności.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf