Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 49/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury - Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie za 2012 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.49.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 22 marca 2013 roku

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania instytucji kultury - Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie za 2012 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.l ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 póz. 1223 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie finansowe obejmuje:

-         Bilans,

-         Rachunek zysków i strat,

-         Informację dodatkową.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf