Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 51/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.51.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 27 marca 2013 r.

 

w sprawie wypłaty odszkodowania za grunt przejęty pod drogę gminną

 

Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), w związku z § 2 ust.1 Uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866),  

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Wypłacić na podstawie porozumienia z dnia 04 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości i sposobu rozliczenia odszkodowania za drogi aneksowanego dnia 26 marca 2013 r. kwotę w wysokości 145.773,30zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 30/100) na rzecz Pana Przemysława Marszał, w ramach rozliczenia odszkodowania    za nieruchomości gruntowe położone w Owczegłowach, gm. Rogoźno (obręb OWCZEGŁOWY), składające się z działek oznaczonych ewidencyjnie nr: 365 o pow.8.028m2, 366 o pow.2.328m2, 367 o pow.1.393m2 i 368 o pow.3.518m2, które przeszły, z mocy prawa, na własność Gminy Rogoźno w oparciu o decyzję podziałową Kierownika Urzędu Rejonowego w Wągrowcu nr OG.6011/113/97/Wc z dnia 30 lipca 1997 r., jako grunty wydzielone pod drogi publiczne.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf