Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej

Uchwała Nr XXXI/236/2013
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 27 marca 2013 roku

 

w sprawie określenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (DZ.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Określa się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej obowiązującej w zakresie wyliczenia kwot dotacji należnej z budżetu Gminy Rogoźno w 2013 roku dla zakładu budżetowego – Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

 

§ 2.

1.       Dotację dla zakładu budżetowego, o którym mowa w § 1 ustala się według stawek rocznych w zakresie działalności związanej z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi do:

1)       kosztów eksploatacji lokali socjalnych o powierzchni 551,76 m2 w wysokości 28,68 zł/m2,

2)       kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji o powierzchni 2.131,37m2 w wysokości 41,76 zł/m2,

3)       konserwacji i remontów bieżących o powierzchni 16.986,96m2 w wysokości 4,46 zł/m2,

4)       kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych o powierzchni 11.878m2 w wysokości 25,32 zł/m2,

2.       Kalkulacja stawek jednostkowych stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

3.       Łączna kwota dotacji nie przekracza 50% kosztów zakładu.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku

 

Kalkulacja jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej w budżecie 2013 roku na administrowanie komunalnym zasobem  mieszkaniowym przez Zarząd Administracyjny Mienia Komunalnego w Rogoźnie.

Lp.

Przeznaczenie dotacji  

Stawka jednostkowa

Kwota wg kalkulacji

Kwota dotacji

1.

Dopłata do kosztów eksploatacji lokali socjalnych

·  Średnia stawka czynszu                                     3,45 zł/m2

·  Stawka obowiązująca w lokalach socjalnych 1,06 zł/m2

·  Różnica czynszu                                              -2,39 zł/m2

2,39 zł/m2 x 12 m-cy = stawka roczna 28,68zł/m2 x 551,76m2 = 15.824,48 zł

28,68 zł/m2

rocznie

15.824,48

15.824,00

2.

Dopłata do kosztów eksploatacji lokali z wyrokami eksmisji

o powierzchni 2.131,37m2  x średnia stawka czynszu 3,48 = 7.417,17 zł miesięcznie x 12 m-cy = 89.006,04

41,76 zł/m2

89.006,04

89.006,00

3.

Dopłata do konserwacji i remontów bieżących

·  Powierzchnia 16.986,96m2

·  Odpis na fundusz remontowy 1,50zł/m2

·  Niezbędne środki 16.986,96 x 1,50 x12 m-cy = 305.765,28 zł

·  Faktyczne zaplanowane środki na remonty   -30.000,00 zł

·  Brakująca kwota       - 75.765,28

75.765,28 : 16.986,96 = 4,46 zł/m2 rocznie

Dopłata do remontów 4,46zł/m2x16.986,96 = 75.761,84

4,46 zł/m2 rocznie

75.761,84

75.762,00

4.

Dopłata do kosztów eksploatacji mieszkań komunalnych o powierzchni 11.878m2 w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych

·    Średnia stawka czynszu w lokalu   3,60 zł/m2 miesięcznie

·    Średnia kwota zaliczek 2,41 zł/m2

·    Koszty wynagrodzeń i administracyjne 1,80 zł/m2 miesięcznie

·    Koszty utrzymania mieszkań 1,50 zł/m2 miesięcznie

(przestawianie pieców, wymiana okien)

·    Różnica opłat: 3,60-2,41-1,80-1,50 = - 2,11 zł/m2 miesięcznie

Dopłata 2,11 x 12 m-cy = 25,32 zł/ m2 rocznie x 11.878m2= 300.750,96 zł

25,32 zł/m2

rocznie

300.750,96

300.751,00

 

RAZEM:

X

481.343,32

481.343,00

 

 

drukuj pobierz pdf