Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVII/255/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 16 kwietnia 2009 roku

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z poźn.zm.) oraz art. 166 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

Rada Miejska uchwala co następuje:

§1. W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku, Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku i Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

  1. Dokonuje się przeniesień wydatków między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu i ustala się je na kwotę 43.357.869 zł
  2. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 43.357.869 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały,
    w tym:

         1) Wydatki bieżące 35.166.869 zł 
            z tego:
            a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.102.889 zł 
            b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł
            c) dotacje przekazane z budżetu 3.045.000 zł
 
         2) Wydatki majątkowe 8.191.000 zł 
             z tego:
             a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 635.000 zł
            zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały,

§2. Dokonuje się zmiany § 5 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie  z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Uchwałą Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku dotyczącego wydatków związanych z Wieloletnim Programem Zadań Inwestycyjnych,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf