Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Protokoły z posiedzeń Komisji Rewizyjnej: Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 23 kwietnia o godz. 13.00 w sali nr 20 UM w Rogoźnie

Protokół nr 29/2013

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 22 kwietnia 2013 r.  o godz. 13.30

w sali nr 20 UM w Rogoźnie

 

Temat posiedzenia:

1.       Analiza sprawozdań finansowych jednostek: ZEAPO, ZAMK, RCK, GOPS.

2.       Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 r.

 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Rewizyjnej zgodnie z listą obecności, która stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

W posiedzeniu uczestniczyli: Burmistrz RogoźnaB. Janus, Sekretarz GminyI. Sip-Michalska, Skarbnik GminyM. Kachlicka, Dyrektor ZEAPOW. Jaworski, Główna Księgowa ZEAPO – A. Wenz, Dyrektor ZAMKM. Mysłek, Główna Księgowa ZAMKK. Adamska, Kierownik GOPSE. Kowalska, Główna Księgowa GOPS – A. Mazurczak, p.o. Kierownika WRGiP – M. Domagalska.

 

Proponowany porządek:

 1. Otwarcie i przedstawienie porządku posiedzenia.
 2. Analiza sprawozdań finansowych jednostek: ZEAPO, ZAMK, GOPS, Urzędu Miejskiego w Rogoźnie i Gminy Rogoźno.
 3. Analiza wykonania budżetu gminy za 2012 r.:

a) omówienie wyników kontroli wydatków gminy.

 1. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Wolne głosy i wnioski.
 4. Zakończenie.

Uwag do przedstawionego porządku obrad nie wniesiono.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 3analiza sprawozdań finansowych jednostek: ZEAPO, ZAMK, GOPS, Urzędu Miejskiego w Rogoźnie i Gminy Rogoźno.

Analiza sprawozdań finansowych Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Rogoźnie.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Gimnazjum nr 1,

2. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Gimnazjum nr 1, 

3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Gimnazjum nr 1,

4. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – Gimnazjum nr 1,

5. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Szkoła Podstawowa nr 2,

6. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Szkoła Podstawowa nr 2,

7. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Szkoła Podstawowa nr 2,

8. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – Szkoła Podstawowa nr 2,   

9. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Szkoła Podstawowa nr 3,

10. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Szkoła Podstawowa nr 3,

11. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Szkoła Podstawowa nr 3,

12. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – Szkoła Podstawowa nr 3,

13. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Zespół Szkół w Parkowie,

14. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Zespół Szkół w Parkowie,

15. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Zespół Szkół w Parkowie,

16. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – Zespół Szkół w Parkowie,

17. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Zespół Szkół w Gościejewie,

18. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Zespół Szkół w Gościejewie,

19. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Zespół Szkół w Gościejewie,

20. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – Zespół Szkół w Gościejewie,

21. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Szkoły Podstawowej w Budziszewku,

22. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Szkole Podstawowej w Budziszewku,

23. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Szkoły Podstawowej w Budziszewku,

24. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – Szkoły Podstawowej w Budziszewku,

25. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Szkoły Podstawowej w Pruścach,

26. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Szkole Podstawowej w Pruścach,

27. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Szkoły Podstawowej w Pruścach,

28. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – Szkoły Podstawowej w Pruścach,

29. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Przedszkola nr 1,

30. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Przedszkola nr 1,

31. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Przedszkola nr 1,

32. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – Przedszkola nr 1,

33. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Przedszkola nr 2,

34. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Przedszkola nr 2,

35. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Przedszkola nr 2,

36. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – Przedszkola nr 2,

37. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Przedszkola w Parkowie,

38. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Przedszkola w Parkowie,

39. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Przedszkola w Parkowie,

40. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – Przedszkola w Parkowie,

41. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Zespołu Ekonomiczno-Administrcyjnego Placówek Oświatowych,

42. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych,

43. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. – Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych,

44. Zestawieniem obrotów i sald za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 r. – Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych.

 

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że sumując koszty wynagrodzeń wszystkich placówek oświatowych to nie otrzymuje się kwoty wykazanej w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, iż obie kwoty nie mogą być sobie równe, ponieważ sprawozdaniu z wykonania budżetu ujmowane są wydatki, a w rachunku zysków i strat ujmowane są koszty.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał Dyrektora ZEAPO o wnioski wynikające z przedłożonych sprawozdań?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że jednostki w 2012 r. działały w oparciu o obowiązujący plan finansowy, a na koniec roku występowały wyłącznie zobowiązania niewymagalne. Dodał, że wykonanie planów finansowych za 2012 r. ocenia jako prawidłowe.

Przewodniczący R. Dworzański powiedział, że z analizy przedłożonych sprawozdań wynika iż wynagrodzenia stanowią ok. 90% kosztów na działalności podstawowej i operacyjnej.

Dyrektor ZEAPO powiedział, że wg standardów MEN koszty stałe utrzymania obiektów wynoszą 8-9% ogółu kosztów jednostki.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z jakiego powodu udział wynagrodzeń w kosztach ogółem w 2012 r. wzrósł w stosunku do 2011 r.?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że większy udział wynagrodzeń w kosztach ogółem spowodowany jest wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z jakiego powodu w Przedszkolu nr 2 kwota wynagrodzeń w 2012 r. spadła w porównaniu do 2011 r., natomiast ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników w tym samym okresie wzrosły?

Dyrektor ZEAPO powiedział, że wzrost kosztów ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń dla pracowników wynika z wzrostu o 2% składki na ubezpieczenie społeczne płaconej przez pracodawcę.

Radny A. Jóźwiak zapytał co jest księgowane w pozycji strata za rok ubiegły?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w wspomnianej pozycji ujmowany jest wynik z roku poprzedniego.

Radny A. Jóźwiak zapytał czy nauczyciel niezatrudniony w pełnym wymiarze godzin ma odprowadzaną składkę emerytalną w części czy w całości?

Dyrektor ZEAPO wyjaśnił, że składka na ubezpieczenie emerytalne odprowadzana jest od otrzymanego wynagrodzenia.

Skarbnik Gminy poinformowała, że gdyby wynagrodzenie nauczyciela było niższe niż ¾ najniższego wynagrodzenia, to wówczas składki muszą być odprowadzane od najniższego wynagrodzenia.

Komisja Rewizyjna uwag do przedłożonych sprawozdań finansowych nie wniosła.

  

Analiza sprawozdania finansowego Zarządu Administracyjnego Mienia Komunalnego.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 r.

2. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 r.

3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 r.

4. Zestawieniem stanu kont syntetycznych za grudzień 2012 r.

 

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czego dotyczy kwota 15.211,06 zł na koncie środki trwałe oraz kwota 67.936,92 zł na koncie roczne umorzenie środków trwałych?

Główna Księgowa ZAMK wyjaśniła, że kwota 15.211,06 zł dotyczy sprzedaży lokalu, natomiast kwota 67.936,92 zł dotyczy umorzenia środków trwałych.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czego dotyczy kwota 16.906,15 zł?

Główna Księgowa ZAMK wyjaśniła, że w/w kwota dotyczy trzynastej pensji.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czego dotyczy kwota 1.074.390 zł?

Główna Księgowa ZAMK wyjaśniła, że w/w kwota oznacza obroty na koncie zakup towarów i usług?

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika wzrost w stosunku do początku roku obrachunkowego zobowiązań z tytułu dostaw i usług, które zostały wykazane w bilansie zakładu budżetowego?

Główna Księgowa ZAMK wyjaśniła, że na koniec 2012 r. z powodu braku środków finansowych wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Przewodniczący R. Dworzański zwrócił uwagę, że na koniec 2012 r. w porównaniu z początkiem roku należności krótkoterminowe zmniejszyły się o kwotę ok. 93 tys. zł.

Główna Księgowa ZAMK poinformowała, że należności krótkoterminowe (do 1 roku) na koniec 2012 r. wyniosły ponad 800 tys. zł i dotyczą nie uiszczania przez najemców płatności czynszów.

Skarbnik Gminy zwróciła uwagę, że w bilansie ujmowane są wartości netto, ponieważ został dokonany odpis aktualizacyjny należności. Dodała, że gdyby najemcy wpłacali należne czynsze to zakład nie miałby problemów płatniczych.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał co jest ujmowane w pozycji inne zmniejszenia, w zestawieniu zmian w funduszu jednostki?

Główna Księgowa ZAMK wyjaśniła, że w tej pozycji ujmowana jest amortyzacja środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub zakupionych z dotacji.

Komisja Rewizyjna uwag do przedłożonych sprawozdań finansowych nie wniosła.

 

Analiza sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

 1. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 r.
 2. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.
 3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 r.
 4. Zestawieniem obrotów i sald Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogoźnie na dzień 31.12.2012 r.
 5. Informacją uzupełniającą do sprawozdań finansowych za 2012 r. – ewidencja wzajemnych rozliczeń między Ośrodkiem Pomocy Społecznej z szkołami.

 

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika znaczący wzrost należności krótkoterminowych?

Główna Księgowa GOPS wyjaśniła, że w pozycji należności krótkoterminowe ujmowane są należności z tytułu dochodów budżetowych – funduszu alimentacyjnego. Poinformowała, że w 2012 r. od dłużników z tytułu funduszu alimentacyjnego wpłynęło 133.022,19 zł, a z tytułu zaliczki alimentacyjnej uzyskano kwotę 14.829,02 zł.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika wzrost z kwoty 73,00 zł do kwoty 2.641.129,82 zł zobowiązań wobec budżetów?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że znaczący wzrost zobowiązań wobec budżetów wynika ze zmiany prezentacji danych w bilansie. W roku ubiegłym zobowiązania z tytułu funduszu alimentacyjnego były ujmowane w pozycji pozostałe zobowiązania, a w bilansie sporządzonym na dzień 31.12.2012 r. ujęte zostały w pozycji zobowiązania wobec budżetów.

Radny A. Jóźwiak poprosił o przedstawienie stawek na dożywianie uczniów w poszczególnych szkołach. 

Kierownik GOPS wyjaśniła, że szczegółowych informacji udzieli na najbliższej sesji.

Komisja Rewizyjna uwag do przedłożonych sprawozdań finansowych nie wniosła.

 

Następnie ogłoszono 5 minut przerwy.

 

Analiza sprawozdania finansowego Gminy Rogoźno.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1. Bilansem z wykonania budżetu Gminy Rogoźno sporządzonym na dzień 31.12.2012 r.,

2. Bilansem jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzonym na dzień 31.12.2012 r.,

3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r.,

4. Rachunkiem zysków i strat jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r.,

 

Przewodniczący R. Dworzański zwrócił uwagę, że wzrost wynagrodzeń wykazanych w sprawozdaniu łącznym wyniósł 5,8%, natomiast składki na ubezpieczenia społeczne wzrosły o 11,72%.

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że wzrost kosztów ubezpieczeń społecznych związany był ze wzrostem składki rentowej o 2%. Dodała, że wzrost kosztów wynagrodzeń związany był z wzrostem wynagrodzeń w oświacie.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał z czego wynika wzrost pozostałych przychodów operacyjnych?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w pozycji inne przychody operacyjne ujmowane są w jednostkach oświatowych przychody na dożywianie uczniów.

Przewodniczący R. Dworzański zapytał czego dotyczy zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych?

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w tej pozycji ujmowana jest sprzedaż majątku gminy – różnica między przychodem ze sprzedaży, a ceną ewidencyjną składników majątku.  

Komisja Rewizyjna skontrolowała:

 1. wyciąg nr 48 na koniec dnia 29.12.2012 r., rachunku o nr 17 8951 0009 3900 0114 2000 0140, którego saldo wyniosło 899,85 zł,  
 2. wyciąg nr 255 na koniec dnia 29.12.2012 r., z rachunku o nr 30 8951 0009 3900 0114 2000 0010, którego saldo wyniosło 3.996.420,51 zł,
 3. wyciąg nr 23 na koniec dnia 31.12.2012 r., z rachunku o nr 93 8951 0009 3900 0114 2000 0130, którego saldo wyniosło 1.988,54 zł,
 4. wyciąg nr 5 na koniec dnia 31.12.2012 r., z rachunku o nr 30 8951 0009 3900 0114 2000 0100, którego saldo wyniosło 0,01 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że: 

- stan środków  pieniężnych na rachunkach bankowych wyniósł 3.999.308,91 i jest zgodny ze stanem środków pieniężnych budżetu wykazanym w bilansie.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedłożonych sprawozdań finansowych.

 

Analiza sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego w Rogoźnie.

Komisja Rewizyjna zapoznała się z:

1. Bilansem Urzędu Miejskiego w Rogoźnie sporządzonym na dzień 31.12.2012 r.,

2. Rachunkiem zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzonym na dzień 31.12.2012 r.,

3. Zestawieniem zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2012 r.,

4. Zestawieniem stanów kont za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedłożonych sprawozdań finansowych.

 

W dalszej części posiedzenia przystąpiono do realizacji punktu 3 – analiza wykonania budżetu gminy za 2012 r.

a) omówienie wyników kontroli wydatków gminy,

Radny M. Kutka przedstawił protokół z przeprowadzonej kontroli w dniu 22.04.2013 r. – protokół stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Zespół kontrolny w składzie: radny A. Jóźwiak i radny M. Kutka, przeprowadził kontrolę wydatków Gminy Rogoźno za 2012 r., w zakresie zakupów inwestycyjnych jednostek budżetowych (dział 700, rozdział 70005, paragraf 6060). Wydatki zostały wykonane w kwocie 51.195,56 zł na zaplanowane 52 500,00 zł, co stanowi 97,52% i związane one były z nabyciem przez Gminę Rogoźno od trzynastu współwłaścicieli prawa własności udziałów w nieruchomości gruntowej objętych księgą wieczystą KW PO1O/00027492/3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 1632/1 o pow. 182m2 i 1634/1 o pow. 1.923m2 za łączną cenę 47.066,14 zł. W wyżej wymienionej sprawie zostało wydane Zarządzenie Burmistrza nr OR.0050.1.84.2012 z dnia 19.06.2012. Dnia 28.06.2012 roku doszło do podpisania porozumień w tej sprawie między Gminą Rogoźno i w/w współwłaścicielami po czym nastąpiło w budynku Urzędu Miejskiego w Rogoźnie przy ul. Nowej 2 podpisanie aktu notarialnego REP. A nr 4051/2012 przy udziale notariusza pani Katarzyny Sokołowskiej. Jeden ze współwłaścicieli okazał pełnomocnictwo swojego brata poświadczone aktem notarialnym nr A 1774/2012 przez notariusza panią Halinę Chojnacką. Ze względu na to, że jeden ze współwłaścicieli jest osobą niewidomą nie mógł złożyć podpisu w związku z powyższym notariusz pobrała od niego tuszowy odcisk palca wskazującego prawej dłoni. Po zawarciu umowy Gminy Rogoźno z współwłaścicielami nastąpiła wypłata należności w gotówce na rzecz w/w osób w kasie urzędu w dniu 28.06.2012. Sporządzenie aktu notarialnego razem z wypisami wyniosło 4.129,42 zł, co razem z wypłaconymi należnościami na rzecz współwłaścicieli daje kwotę 51.195,56 zł. Zespół kontrolny nie dopatrzył się żadnych nieprawidłowości.

 

Następnie ogłoszono 10 minut przerwy.

 

Przewodniczący R. Dworzański przedstawił sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w dniu 20.04.2013 r. – protokół stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Zespół kontrolny w składzie: radna E. Wysocka i radny R. Dworzański, analizując wydatki gminy, dokonał kontroli losowo wybranej dokumentacji wydatku majątkowego na drogach gminnych wykazanego w załączniku nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu pod poz. 2 o nazwie: Budowa chodnika na ulicy Lipowej od ulicy Smolary do mostu na rzece Wełnie (lewa strona)”. Wydatki zaplanowano i zapisano w budżecie w kwocie 40.000 zł, wykonanie wyniosło 35.203,14 zł. Zespół przeanalizował dokumentację, na którą składało się:

- zgłoszenie zamiaru budowy (wykonanie robót budowlanych) z dnia 12.06.2012 r.,

- udzielenie pełnomocnictwa z dnia 14.05.2012 r.,

- umowa na wykonanie projektu nr INTZ.2511.3.2012 z dnia 707.05.2012 r.,

- ustalenie wartości szacunkowej – INTZ.271.9.2012 z dnia 06.07.2012 r.,

- wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 06.07.2012 r.,

- zaproszenie do złożenia ofert z dnia 06.07.2012 r. do trzech firm z Rogoźna,

- zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 18.07.2012 r. z powodu przewyższającej kwoty jaką zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania,

- wniosek o wszczęcie postępowania z dnia 18.07.2012 r.,

- zaproszenie do złożenia ofert do pięciu oferentów,

- protokół przekazania terenu i placu z dnia 02.08.2012 r.,

- umowa na wykonanie zadania INTZ.2511.8.2012 z dnia 31.07.2012 r.

Protokół konieczności wykonania zadania:

- aneks nr 1 do umowy,

- zawiadomienie wykonawcy o zrealizowanym zadaniu z dnia 12.09.2012 r.,

- zarządzenie nr OR.0050.1.148.2012 Burmistrza Rogoźna z dnia 17.09.2012 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia czynności związanych z odbiorem,

- protokół odbioru z dnia 18.09.2012 r.,

- fakturę na kwotę określona w umowie, zgodną z kwotą wykazaną w sprawozdaniu.

Zespół kontrolny wskazał następujące uwagi:

1. Brak protokołu z wyboru oferenta do wykonania zadania.

2. Brak daty spisania protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych.

3. Brak daty podpisania aneksu nr 1 do umowy.

Kierownik WRGiP potwierdziła brak dat w dokumentach wskazanych przez zespół kontrolujący. Wyjaśniła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami sporządzenie protokołu z wyboru oferenta do wykonania zadania, zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych nie było wymagane. Burmistrz Rogoźna zarządzeniem nr OR.0050.1.114.2012.SMI z dnia 14.08.2012 r. określił wymagania udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro.

 

Przystąpiono do realizacji punktu 4 – przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.

Protokół nr 28/2013 został przyjęty jednogłośnie 3 głosami „za” w obecności 3 członków Komisji.

 

W punkcie 6wolne głosy i wnioski.

Członkowie Komisji omówili dalsze działania Komisji w zakresie procedury udzielenia Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z wykonania budżetu.

 

Posiedzenie zakończono o godz. 16.00

Protokół sporządziła mgr P. Grabowska

Rogoźno, dnia 1 maja 2013 r.

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący KR ............................................

Wiceprzewodniczący KR ...................................

Członek KR ..........................................................

Członek KR ..........................................................

 

 

drukuj pobierz pdf