Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zawiadomienia o terminach Sesji: Zawiadomienie o terminie XXXIII Sesji VI Kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie, która odbędzie się dnia 29 maja 2013 r. o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 19 ust. 1 Statutu Gminy Rogoźno zwołuję XXXIII Sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Rogoźnie na dzień 29 maja 2013 r. (środa) o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Centrum Kultury w Rogoźnie ul. II Armii Wojska Polskiego 4.

 

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.       Przedstawienie porządku obrad.

3.       Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej w Rogoźnie.

4.       Pytania do Starosty i radnych Rady Powiatu Obornickiego.

5.       Wykonanie budżetu Gminy Rogoźno za 2012 rok:

a)       sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Rogoźno oraz sprawozdaniem finansowym za 2012 rok,

b)       opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Rogoźna sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, informacji o stanie mienia jednostki i objaśnieniach Gminy Rogoźno,

c)       przedstawienie wniosku wraz z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za 2012 rok,

d)       opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rogoźnie o udzielenie Burmistrzowi Rogoźna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.,

e)       dyskusja nad sprawozdaniami i wnioskiem Komisji Rewizyjnej,

f)        podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rogoźno za 2012 rok,

g)       podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Rogoźna za rok 2012.

6.       Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a)       nadania Statutu Rogozińskiemu Centrum Kultury z siedzibą w Rogoźnie,

b)       uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013 – 2016,

c)       zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,

d)       przystąpienia Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

e)       zgłoszenia sołectw Gminy Rogoźno do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”,

f)        zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oborniki a Gminą Rogoźno w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego,

g)       wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok,

h)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2013 - 2025.

7.       Interpelacje i zapytania radnych.

8.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9.       Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej i Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

10.    Sprawozdanie Burmistrza Rogoźna o pracach w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

11.    Wolne głosy i wnioski.

12.    Zakończenie.

 

 

drukuj pobierz pdf