Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 78/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie przekazania Sołectwu Ruda budynku pawilonu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rogoźno na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.78.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 27 maja 2013 r.

 

w sprawie przekazania Sołectwu Ruda budynku pawilonu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rogoźno na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001r. Nr 142 poz.1591 z zm.), §25 i §26 Statutu Sołectwa Ruda uchwalonego uchwałą nr XLVI/352/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ruda (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 109, poz.2698), w związku z §2 i §7 ust.1 uchwały  nr XXIII/181/2004 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 września 2004 r. w sprawie zasad przekazywania sołectwom składników mienia komunalnego do korzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 165, poz.3540),

Zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Przekazać Sołectwu Ruda do korzystania prawa własności do nakładów (szczegółowo opisanych w § 2 niniejszego zarządzenia) na nieruchomości stanowiącej własność osób trzecich, poczynionych na działce gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 595/17 o pow.2.633m2, położonej w Rudzie, gm. Rogoźno (obręb GOŚCIEJEWO), do której to Gmina Rogoźno dysponuje prawem nieodpłatnego użyczenia, ustalonym w drodze umowy cywilno – prawnej zawartej ze współwłaścicielami ww. działki gruntu w zakresie niezbędnym do prowadzenia świetlicy wiejskiej.

 

§ 2.

 Nakłady będące przedmiotem przekazania Sołectwu Ruda:

1. Pawilon użytkowy dotychczas wykorzystywany jako sklep spożywczy, rok budowy ok. 2000 r., powierzchnia zabudowy 46,66m2, powierzchnia użytkowa 43,19m2, kubatura 120m3, konstrukcji stalowej, obłożony płytą warstwową posadowiony na fundamencie betonowym. Stropodach pokryty blachą falistą. Posadzka betonowa pokryta płytkami lastriko, stolarka okienna zespolona PCV okratowana. Drzwi wejściowe PCV, drzwi wewnętrzne płytowe. Pawilon składa się z trzech pomieszczeń: Sali „sprzedaży” o pow. 35,63m2, zaplecza, 6,33m2 oraz WC o pow. 1,23m2. Pawilon jest uzbrojony w energie elektryczną, wodociąg, kanalizację miejscową z odprowadzeniem do zbiornika nieczystości rurą PCV Ø 100 o długości ok. 2,5mb do zbiornika na ścieki zbudowanego z dwóch betonowych kręgów o średnicy 1m. Brak ogrzewania. Rynny i rury spustowe PCV. Pawilon nieocieplony. Stan techniczny  - średni, standard  - niski.

2. budowle funkcjonalnie związane z pawilonem:

- kostka betonowa z krawężnikiem – pow. 2,15m2

- kosatka betonowa wraz z płytkami chodnikowymi – pow. 2,22m2

- płytki chodnikowe – pow. 32,62m2

- płotek sztachetowy, długość 30,72m wysokość 0,55m

- zadaszenie o konstrukcji metalowej pokryte blachą trapezową – 8,85m2

3. wyposażenie pawilonu:

- zlewozmywak dwukomorowy z szafką - 1 szt.

- umywalki 2 szt.

- przepływowe ogrzewacze wody – 2szt.

- muszla klozetowa – 1 szt.

 

§ 3.

Przekazanie nakładów szczegółowo opisanych w §2 niniejszego zarządzenia następuje na potrzeby kulturalno - edukacyjne Sołectwa Ruda, tj. na utworzenie świetlicy wiejskiej. Mienie przekazuje się na czas nieokreślony.

 

§ 4.

Sołectwo będzie zarządzać i korzystać z mienia komunalnego oraz rozporządzać dochodami z tego źródła zgodnie z § 27 i § 28 statutu Sołectwa Ruda uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej w Rogoźnie Nr XLVI/352/2006 z dnia 30 maja 2006 r. tj. „Dochody uzyskane z przekazanego sołectwu mienia stanowią dochód gminy. Środki uzyskane z dochodów są przekazywane na wydatki realizowane przez sołectwo w ramach poszczególnych działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.”

 

§ 5.

Przekazanie nakładów szczegółowo opisanych w §2 niniejszego zarządzenia nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

drukuj pobierz pdf