Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 87/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.87.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 czerwca 2013 r.

 

w sprawie przekazania w dzierżawę nieruchomości gruntowej w formie bezprzetargowej, ustalenia stawki czynszu i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651 ze zm.), art.30 ust.1 i ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.  poz. 594 jt.) w związku z § 2ust.1 i § 3 ust.1 i 2 pkt 5 , § 14 ust.7 uchwały nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 98, poz. 1866 z 2010 r.

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Oddać w dzierżawę Państwu Arturowi Justynie małż. Hamala zam. przy w Rogoźnie, na okres 3 lat część działki nr 483 o pow. 72 m2, objętą księgą wieczystą PO10/00024671/1, położoną w Rogoźnie przy ul. A.M.Piłsudskiego, której Gmina jest właścicielem.

 

§ 2.

Oddać w dzierżawę Wspólnocie Mieszkaniowej Paderewskiego 25 w Rogoźnie, na okres 3 lat część działki nr 2397/4 o pow. 18,40 m2, objętą księgą wieczystą PO10/00019826/5, położoną w Rogoźnie przy ul. Paderewskiego, której Gmina jest właścicielem.

Zgodnie z zapisem planu jest to obszar oznaczony symbolem 84KD – teren drogi publicznej

 

§ 3.

Oddać w dzierżawę Panu Alfredowi Mazurek zam. w Rogoźnie, do 31.08.2015 r. część działki nr 1269/1 o pow. 430,18 m2, objętą księgą wieczystą PO10/00025029/3, położoną w Rogoźnie przy ul. II Armii Wojska Polskiego, której Gmina jest właścicielem.

 

§ 4.

Ustala się stawkę czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowej części działki nr 483 przy ul. A.M.Piłsudskiego w Rogoźnie  i części działki 2397/4 przy Paderewskiego 25 w kwocie 30 zł. w stosunku rocznym, natomiast dla części działki 1269/1 w kwocie 86,03 zł. w stosunku rocznym.

 

§ 5.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- przetargi i oferty.

 

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf