Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXIV/253/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

UCHWAŁA NR  XXXIV/253/2013

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z dnia 19 czerwca 2013 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz.594), art.37 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) w związku z § 4 pkt 7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866) Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na sprzedaż, działki gruntu oznaczonej ewidencyjnie nr 449/2 o pow.884m2, położonej w Gościejewie, gm. Rogoźno (obręb geodezyjny GOŚCIEJEWO), objętej księgą wieczystą KW PO1O/00036299/6, stanowiącej własność Gminy Rogoźno na rzecz Skarbu Państwa (Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Poznaniu). 

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna. 

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

drukuj pobierz pdf