Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2010-2014: Uchwała nr XXXIV/254/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie uchylenia uchwały nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/254/2013

RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE

z  dnia 19 czerwca 2013 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały nr VI/40/2011  Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 23 lutego 2011 r.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   (j.t. Dz.U. z 2013 r.,  poz. 594) oraz art. 14 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Traci   moc    uchwała   nr VI/40/2011  Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 23 lutego  2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze części wsi Jaracz.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia.

 

 

drukuj pobierz pdf