Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 105/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

Zarządzenie Nr OR.0050.1.105.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 09 lipca 2013 roku

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

Na podstawie art.257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Rogoźna zarządza, co następuje:

 

§ 1.

W Uchwale Nr XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013, zmienionej Zarządzeniem Nr OR.0050.1.14.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 31 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr OR.0050.1.63.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 maja 2013 roku i Uchwałą Nr XXXIV/255/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 czerwca 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1.       Dokonuje się przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału

 

zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


Uzasadnienie do Zarządzenia nr OR.0050.1.105.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 09 lipca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2013 rok

 

WYDATKI

1.       W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia wydatków w kwocie +/- 2.000 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

2.       W dziale Ochrona zdrowia, rozdziale Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami kwoty +/- 5.100 zł. Korekta planu związana jest z koniecznością zwiększenia planu wydatków na wykonanie remontu świetlicy terapeutycznej w m. Owczegłowy po przeprowadzonym postępowaniu zamówień publicznych.

3.       W dziale Opieka społeczna, rozdziale Ośrodki pomocy społecznej dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami na kwotę +/- 8.000 zł.

4.       W dziale Kultura fizyczna, rozdziale Pozostała działalność dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami kwoty +/-2.000 zł. Korekta planu jest niezbędna do zawarcia umów sędziowania rozgrywek Gminnej Ligi Piłki Nożnej.

Ogółem dokonano przeniesień wydatków między paragrafami w ramach rozdziału na kwotę +/- 17.100 zł.

 

Dokonano zmian w załączniku Nr 2 „Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków  na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2013 rok” dokonano przeniesienia wydatków na kwotę +/- 5.100 zł między paragrafami w ramach rozdziału.

 

 

 

drukuj pobierz pdf