Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2023

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 115/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu

ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.1.115.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 10 lipca 2013 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, ustalenia ceny wywoławczej i wywieszenia wykazu

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art.35, art.38, art.67 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz.651 ze zm.), w  związku z § 2 ust.1 i ust.2 pkt 2, §7 Uchwały Nr L/360/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia  14 lutego 2010 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Rogoźno (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 98, poz.1866 z dnia 17.05.2010r.) oraz Uchwały nr LVII/402/2010 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w trybie przetargowym,

Zarządzam,  co następuje:

 

§ 1.

Przystępuję do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 18 niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ul. Południowej - przy ul. Skrajnej i Łamanej (obręb geodezyjny ROGOŹNO) w ewidencji geodezyjnej oznaczonych nr: 2408/3 o pow.1.280m2, 2408/4 o pow.1.280m2, 2408/6 o pow.1.104m2, 2408/8 o pow.2.524m2, 2408/9 o pow.2.520m2, 2408/10 o pow.1.891m2, 2408/11 o pow.1.889m2, 2408/12 o pow.1.260m2, 2409/13 o pow.1.488m2, 2409/15 o pow.946m2, 2409/16 o pow.946m2, 2409/17 o pow.946m2, 2409/30 o pow.1.054m2, 2409/31 o pow.1.056m2, 2409/32 o pow.1.037m2, 2409/33 o pow.1.021m2, 2409/34 o pow.1.006m2, 2409/35 o pow.992m2, objętych księgą wieczystą KW PO1O/00025563/8.

 

§ 2.

Ustalam cenę wywoławczą:

 

1.         działki nr 2408/3

pow. 1.280 m2

w wysokości 48.500,00zł

2.          działki nr 2408/4

pow. 1.280 m2

w wysokości 51.500,00zł

3.          działki nr 2408/6

pow. 1.104 m2

w wysokości 44.000,00zł

4.          działki nr 2408/8

pow. 2.524 m2

w wysokości 82.000,00zł

5.          działki nr 2408/9

pow. 2.520 m2

w wysokości 86.500,00zł

6.          działki nr 2408/10

pow. 1.891 m2

w wysokości 66.000,00zł

7.          działki nr 2408/11

pow. 1.889 m2

w wysokości 67.500,00zł

8.          działki nr 2408/12

pow. 1.260 m2

w wysokości 48.000,00zł

9.          działki nr 2409/13

pow. 1.488 m2

w wysokości 52.500,00zł

10.       działki nr 2409/15

pow.    946 m2

w wysokości 40.000,00zł

11.       działki nr 2409/16

pow.    946 m2

w wysokości 40.000,00zł

12.       działki nr 2409/17

pow.    946 m2

w wysokości 38.000,00zł

13.       działki nr 2409/30

pow. 1.054 m2

w wysokości 41.500,00zł

14.       działki nr 2409/31

pow. 1.056 m2

w wysokości 44.000,00zł

15.       działki nr 2409/32

pow. 1.037 m2

w wysokości 43.000,00zł

16.       działki nr 2409/33

pow. 1.021 m2

w wysokości 42.500,00zł

17.       działki nr 2409/34

pow. 1.006 m2

w wysokości 42.000,00zł

18.       działki nr 2409/35

pow.    992 m2

w wysokości 42.000,00zł

 

 Ustalona w oparciu o operat szacunkowy cena jest ceną netto. 

 

§ 3.

Nabywcy działek na podstawie art.19 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2010r. Nr 238, poz.1578 z zm.) ponoszą 23% podatku od towarów i usług naliczony od wylicytowanej w przetargu ceny.

 

§ 4.

Koszty wyceny i opracowań geodezyjnych ponosi nabywca każdej działki nabytej w przetargu, w kwocie brutto 953,86zł.

 

§ 5.

Koszt sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca działki.

 

§ 6.

Wykaz nieruchomości zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Rogoźnie oraz na stronie internetowej www.rogozno.pl link- przetargi i oferty.

 

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.

 

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf