Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 116/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.1.116.2013

BURMISTRZA ROGOŹNA

z dnia 11 lipca 2013 roku

 

w sprawie: powołania komisji konkursowej w konkursie na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach.

 

Na podstawie art. 36a. ust.6 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed. tekst Dz. U. z 2013r. Poz. 594), zarządzam co następuje:

 

§ 1.

1.      W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pruścach powołuje się Komisję Konkursową.

2.      Skład osobowy Komisji Konkursowej określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 


Załącznik do Zarządzenia OR.0050.1.116.2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 11 lipca 2013 roku

 

 

Skład Komisji Konkursowej w konkursie

na stanowisko Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Pruścach

 

Przewodniczący:

przedstawiciel organu prowadzącego

 

-      Longina Pijanowska

Członkowie:

przedstawiciele organu prowadzącego 

 

-      Iwona Sip Michalska 

-      Wiktor Jaworski

przedstawiciele Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

-      Karolina Adamska

-      Alicja Rajewicz

 

przedstawiciel Rady Pedagogicznej

 

-      Małgorzata Lang

przedstawiciel  Rady Rodziców

 

-      Aneta Karaś

przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

-      Grażyna Karoń

lub

-      Anna Polega

 

przedstawiciel NSZZ „Soliddarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Rogoźnie

-      Danuta Karolak

 

 

drukuj pobierz pdf