Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Ogłoszenia Burmistrza Rogoźna: Ogłoszenie Burmistrza Rogoźna w sprawie wydania decyzji znak GPiM.6733.5.2013.BR z dnia 11.07.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa SN 15kV, budowie linii kablowej SN 15kV, budowie słupowej stacji tr

Rogoźno, dnia 16.07.2013 r.

Znak: GPiM.6733.5.2013.BR

 

Ogłoszenie

Burmistrza Rogoźna

 

Na podstawie  art.53 ust.1 ustawy z  dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (j.t.Dz.U. z 2012 r. , poz. 647 ze zmianami)  zawiadamiam,  że   na  wniosek z dnia   07.05.2013 r.- data wpływu do Urzędu  15.05.2013 r.

 

ENEA Operator Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

w imieniu której występuje  Pełnomocnik Pan Adam Radkiewicz

(pełnomocnictwo z dnia 02.04.2013 r.) 

 

wydana została decyzja znak GPiM.6733.5.2013.BR z dnia 11.07.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa SN 15kV, budowie linii kablowej SN 15kV, budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04kV na terenie działek o nr ewid. 391, 500, 518, 531/2 położonych w miejscowości Gościejewo, gmina Rogoźno.

 

Od ww. decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile  ul. Dzieci Polskich 26, 64-920  Piła,  za pośrednictwem  Burmistrza Rogoźna, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego  powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

drukuj pobierz pdf