Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Uchwały Rady Miejskiej 2006-2010: Uchwała Nr XXXVIII/256/2009 Rady Miejskiej w Rogoźniez dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/228/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok

Uchwała Nr XXXVIII/256/2009
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 29 kwietnia 2009 roku.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/228/2008 Rady Miejskiej  w Rogoźnie z dnia 29 grudnia   2008 roku, w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok.

Na podstawie § 3 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Rogoźno. Uchwała Nr XXXV/315/2001 Rady Miejskiej Rogoźna z dnia 23 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rogoźna ( Dz. Urz. Woj. Wielk. Nr 112, poz. 2145 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. W załączniku do Uchwały Nr XXXIII/228/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie planu pracy Rady Miejskiej na 2009 rok zmienia się pkt 8, który otrzymuje brzmienie:

Lp.

 

Miesiąc

 

 

Temat

 

 

Forma realizacji

 

 

Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów

 

Współdziałający

Uwagi

 8.

Sierpień

1. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

2. Działalność „Aquabellis” Sp. z o.o.  w Rogoźnie.

3. Organizacja systemu zarządzania kryzysowego oraz  obrony cywilnej w naszej gminie. 

 

Sesja

Przewodniczący Rady
Burmistrz Rogoźna

Przewodniczący Rady
Burmistrz Rogoźna

Szef Obrony Cywilnej Gminy Rogoźno.

 Pełnomocnik ds. Oświaty,
Kierownicy placówek oświatowych,
Prezes „Aquabellis” Sp. z o.o.

Szef GZZK,
Kierownik GCZK

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Rogoźnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

drukuj pobierz pdf