Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2013: Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Rogoźna z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku

Zarządzenie Nr OR.0050.1.135.2013

Burmistrza Rogoźna

z dnia 19 lipca 2013 roku

 

w sprawie: udzielenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań w 2013 roku.

 

Na podstawie § 13 pkt.4 Uchwały Nr  XXVIII/213/2012 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 grudnia  2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2013 rok.

Zarządzam co następuje:

 

§ 1.

Przekazuję upoważnienie Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości: 78.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi  Szkoły Podstawowej Nr 3 w Rogoźnie.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

drukuj pobierz pdf