Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
Urząd Miejski w Rogoźnie
Bip - Strona główna

PREZENTACJA GMINY

ORGANY

PRAWO LOKALNE

URZĄD MIEJSKI

RADA MIEJSKA 2006-2010

RADA MIEJSKA 2010-2014

RADA MIEJSKA 2014-2018

RADA MIEJSKA 2018-2024

BUDŻET GMINY

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE »

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA »

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego »

ZAŁATWIANIE SPRAW

SPRZEDAŻ/NAJEM/UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚCI

REJESTRY I EWIDENCJE

POŻYTEK PUBLICZNY

KONSULTACJE SPOŁECZNE

OGŁOSZENIA

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO STANOWIONE PRZEZ GMINĘ

WYBORY

Wykaz Stowarzyszeń i Związków Członkowskich, w których członkiem jest Gmina Rogoźno »

Ogłoszenia CUW

Ogłoszenia GOPS

Ogłoszenia RCK

Ogłoszenia ŚDS

Ogłoszenia ZAMK

Interpelacje Radnych Rady Miejskiej »

SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE, INFORMACJA PUBLICZNA

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami »

Zgromadzenia publiczne »

Planowanie Przestrzenne

Komunalizacja mienia »

walidacja css walidacja html walidacja wcag

Zarządzenia Burmistrza 2009: Zarządzenie Nr 59/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 59/2009
Burmistrza Rogoźna
z dnia 30 kwietnia 2009 roku

w sprawie:  wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rogoźno na 2009 rok.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),

Burmistrz Rogoźna zarządza co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXV/246/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 lutego 2009 roku,
Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku, Uchwałą     Nr XXXVI/253/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 marca 2009 roku i Uchwałą Nr XXXVII/255/2009 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 16 kwietnia 2009 roku,

wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 23.886 zł
i ustala się je na kwotę 36.716.067 zł

2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 36.716.067 zł
z tego:
  1) dochody bieżące w kwocie 36.110.067 zł
  2) dochody majątkowe w kwocie 606.000 zł
 
3. Dochody, o których mowa w ust.2 pkt 1 obejmują w szczególności:
  1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
     zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
     zadań zleconych gminie  ustawami w kwocie 5.918.366 zł
  2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
    własnych zadań bieżących gmin w kwocie 779.290 zł
    zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

4. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2009 rok o kwotę 23.886 zł
i ustala się je na kwotę 43.381.755 zł

5. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 43.381.755 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia,
w tym:
  1) Wydatki bieżące 35.190.755 zł
    z tego:
    a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 15.120.346 zł
    b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 218.000 zł
    c) dotacje przekazane z budżetu 3.045.000 zł 
  2) Wydatki majątkowe 8.191.000 zł
    z tego:  
    a) dotacje przekazane z budżetu na zadania inwestycyjne 635.000 zł

§ 2. Dokonuje się zmiany § 8 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku,  który otrzymuje brzmienie:
„§ 8 Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości:
DOCHODY - 40.000 zł
WYDATKI - 5.918.366 zł”

 
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.


§ 3. Dokonuje się zmiany § 9 Uchwały Nr XXXIII/223/2008 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rogoźno na 2009 rok, zmienionego Zarządzeniem Nr 30/2009 Burmistrza Rogoźna z dnia 27 lutego 2009 roku,  który otrzymuje brzmienie: 
„§ 9 Uchwala się dotacje otrzymane do budżetu w kwocie  6.697.656 zł
i dotacje przekazane z budżetu w wysokości 3.680.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Uzasadnienie Zarządzenia Nr 59/2009 z dina 30 kwietnia 2009 roku. 

Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2009 z dina 30 kwietnia 2009 roku. 
 

 

drukuj pobierz pdf